1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. HR>

Anställningsavtal mall

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan även vara muntligt, dock är det vissa delar som måste lämnas i skrift såsom anställningsvillkor. Detta måste lämnas inom en månad från det att den anställda har börjat arbeta. Det vanliga är dock att detta görs innan arbetstagaren börjar på arbetsplatsen. Här kan du ladda ner en mall för anställningsavtal gratis som innehåller allt det ett anställningsavtal ska innehålla.

Människor på jobbintervju

Vad är anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett juridiskt dokument och ett bevis på en anställning samt vad som är överenskommet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Även muntliga avtal gäller men många delar ska vara skriftliga. Detta är en trygghet så att inte någon av parterna ändrar det som är överenskommet i efterhand. Finns det ett kollektivavtal eller hängavtal på arbetsplatsen ska den anställda meddelas om vad som ingår i detta och arbetsgivaren måste förhålla sig till dessa bestämmelser när anställningsavtalets utformas.

Vad ska ingå i ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal har vissa delar som alltid bör finnas med i skrift. Det är arbetsgivaren som har informationsplikt och ska meddela arbetstagaren vad som gäller. Informationsplikten gäller dock inte för anställningar kortare än tre veckor.

Några punkter som ska vara med i ett anställningsavtal är följande:

 • Parter  Här ska det framgå vilka som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare. Fyll i fullständiga namn, organisations- och personnummer samt adress och kontaktuppgifter.
 • Datum när anställningen börjar – I ett anställningsavtal behöver alltid tillträdesdatum finnas med. Detta för att kunna beräkna anställningstid vid en uppsägning eller för att veta när en prövotid går ut.
 • Placeringsort – Orten för arbete bör specificeras så gott det går i ett anställningsavtal.
 • Arbetsroll – Här fylls yrkestitel eller benämning i samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna som förväntas ingå och om man har något ansvarsområde.
 • Anställningsform – Är det en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning? Vad är det för prövotid? Om det inte framgår när anställningsavtalet avslutas gäller avtalet tills vidare.
 • Uppsägningstid – Uppsägningstid bör alltid finnas med i ett anställningsavtal för att undvika eventuella konflikter. Fyll i när och hur anställningen kan avslutas. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden 1 månad vid egen uppsägning men detta gäller inte om annat är avtalat i ett kollektivavtal. Om arbetsgivaren väljer att säga upp påverkas tiden av antal anställningsår eller vad som är avtalat.
 • Lön – Här ska det framgå vilken lön ni har kommit överens om som fast månadslön eller timlön samt om det finns någon rörlig del på lönen. Finns kollektivavtal kan lönen aldrig vara lägre än den summa som är satt som minimilön.
 • Övertidsersättning – Rätten till övertidsersättning kan avtalas bort och brukar då ersättas med en högre fast lön eller extra semesterdagar. Om den inte avtalas bort är det här man fyller i vad övertidsersättningen är.
 • Semester – Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester varje år. Om fler dagar än så är överenskommet ska det stå här i anställningsavtalet.
 • Kollektivavtal – Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal ska detta framgå här. Kollektivavtalet reglerar bland annat minimilön, tjänstepension, uppsägningstider, arbetstider och mycket mer. Du kan läsa mer om kollektivavtal här!
 • Försäkringar – Här i anställningsavtalet ska det framgå vilka försäkringar som är tecknade för de anställda, både avtalsförsäkringar och andra försäkringar.
 • Konkurrensklausul – Här kan det förtydligas att den anställde har lojalitetsplikt mot företaget. Med andra ord får den anställde inte bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställningsperiod och inte heller använda sin företagsspecifika kunskap efter sin anställning.
 • Sekretessavtal –Med sekretessavtal menas att den anställde har tystnadsplikt och inte får lämna ut information om företagets kunder eller information som på något sätt kan skada arbetsgivaren. Ska tystnadsplikten gälla även efter anställningsavtalets slut ska detta skrivas in i avtalet.

Alla dessa punkter och många fler ingår i den anställningsavtal mall som du kan ladda ner här.

Skillnad mellan anställningsavtal och anställningsbevis

Ett anställningsavtal är en form av anställningsbevis som du exempelvis kan behöva när du ska ansöka om lån eller om att hyra en bostad. Det går även att få ut ett mindre anställningsbevis som innehåller de mest väsentliga uppgifterna såsom personuppgifter, anställningsroll, anställningsform och lön.

 

Källor

Verksamt.se
Riksdagen.se
Sveriges ingenjörer

Vill du veta mer?

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

 

Ladda ner anställningsavtal mall gratis

Tryck på knappen för att ladda ner en anställningsavtal mall gratis som innehåller allt det som ska finnas med i ett giltigt avtal. Mallen är framtagen av våra HR-experter och du slipper lägga tid och kraft på att ta fram egna avtal.

  Ladda ner anställningsavtal mall gratis