1. Home>
  2. Inspiration & event>
  3. HR>

E-bok – Vad tjänar vår organisation på en ny HR- och lönelösning?

När ledningen ska fatta beslut om en ny HR- och lönelösning står ofta kostnaderna i fokus. Fördelarna med ett nytt och modernt system måste därför väga upp för själva investeringen.  För att förstå fördelarna med nya systemlösningar måste kostnaderna också belysas ur ett annat perspektiv: vad kostar det företaget att inte uppdatera sina HR- och lönelösningar?

Ladda ner e-boken nu
Människa i ett kontor med en kopp

I denna e-bok har vi samlat exempel på de kostnader som uppstår genom användandet av föråldrade system för HR och lön – och hur du kan komma tillrätta med dem i mer moderna lösningar

Vi hoppas att det kan hjälpa dig som driver frågan om att modernisera HR- och lönesystemen i din verksamhet att bygga ett bättre underlag för beslut.  

Trevlig läsning! 

I e-boken kan du läsa mer om:

  • Tid och resurser för manuell löneadministration
  • Mobila och smarta system med AI som frigör tid
  • Internt engagemang med tydlig förändringsledning
  • Att frigöra tid för strategisk HR och total cost of ownership (TCO)
  • Tid innan nyanställda blir produktiva
  • Hur du kan räkna på kostnaderna för HR- och lönesystem
     

Ladda ner vår gratis e-bok här