1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Experten tipsar: så bör ni prioritera era digitala hr-lösningar

Experten tipsar: Så bör ni prioritera era digitala HR-lösningar

Idag pekar en tydlig trend mot nya, digitala HR-lösningar. Varför? Jo, för digitala system kan stötta flera segment i er verksamhet; som ledningen, era medarbetare, revisorer och er HR-personal. Men vilka typer av HR-lösningar bör ni satsa på? Och vilka utmaningar står HR inför i och med digitaliseringsarbetet? Vi har träffat Jan Laurijssen, Senior Researcher hos SD Worx och medförfattare till Europas största HR-undersökning ”Future work and People”.

Jan Laurijssen är Senior Researcher hos oss på SD Worx och arbetar med den stora studien ”Future work and People”.Varje år presenteras ett resultat från arbetsgivarstudien, som utförs av över 2500 företag i Europa. I år visade studien flera överraskande förändringar.

– Vi har kunnat se en stor skillnad mellan de HR-lösningar som verksamheter prioriterade innan Covid-19 och vilka de prioriterar idag. Under 2020 så var digital löneadministration och prestationsledning (Performane Management) högt prioriterade. År 2021 ser satsningarna annorlunda ut. Digitala system för operativ effektivitet, rekrytering och digitala HR-processer har hoppat högt upp på listan.

Digitaliseringen som skett sedan Covid-19 förändrar både hur vi arbetar och hur HR fungerar. De digitala HR-system kan stötta flera delar av verksamheten. De kan underlätta med analyser och rekryteringsprocesser för ledningsgruppen. De kan hjälpa medarbetare med överblickbara lönebesked, tidsplanering och teambuilding. Och de kan hantera onboardingprocesser, digital signering, internkommunikation och dokumenthantering för HR.

– Med digitala HR-system blir alla processer enklare, mer automatiserade och överblickbara. Det underlättar för alla och lönar sig för hela verksamheten. Management-system och HR-lösningar för medarbetarupplevelsen tacklar exempelvis olika utmaningar. Båda systemen är lika viktiga, det gäller bara att veta vilket typ av HR-system som ni ska satsa på.

Rekommendation för framtiden: Employee Experience

Ett annat överraskande resultat från studien ”Future work and People” var att medarbetarupplevelsen (Employee Experience) hade sjunkit i prioriteringslistan hos flera verksamheter. Detta under en tid när medarbetarupplevelsen kanske bör prioriteras som mest.

– Vi som har studerat HR-lösningar i många år vet att medarbetarupplevelsen är en otroligt viktig och kritisk punkt när det kommer till digitala HR-system. Medarbetarupplevelsen kan nämligen stärka verksamheters konkurrenskraft och lönsamhet. För att kunna rekrytera ny personal och behålla de ni redan har, måste medarbetarupplevelsen vara högt prioriterad.

Dagens digitalisering påverkar den framtida arbetsmarknaden. Det kommer att bli allt svårare att rekrytera rätt personal när konkurrensen hårdnar, och verksamheter måste satsa på sina medarbetares utveckling för att möta de behoven som finns. Ett digitalt HR-system som mäter medarbetarengagemang stöttar verksamheten med detta.

– Ledningen och HR kan få ett överblickbart resultat över hur medarbetarna mår, vilka förändringar de bör satsa på och hur de kan utvecklas framåt. Det skapar engagemang inom arbetsgruppen.

Genom att skapa en så kallad personifierad relation mellan chefer och medarbetare kan dagens ledare bli mer lyhörda på sina medarbetares behov. De kan enklare anpassa arbetssituationen så att den passar medarbetaren, som i sin tur kommer att känna sig mer engagerad och jobba hårdare för företaget.

– Det blir enklare att hjälpa olika individer och ge personer precis vad de behöver. Vad deras önskningar är kan skilja sig beroende på livssituation, ålder, kultur och bakgrund. Med ett HR-system som fångar upp medarbetarnas engagemang, ökar chansen att ni skapar en oslagbar medarbetarupplevelse som får era medarbetare att stanna kvar och som stärker er konkurrenskraft på marknaden.

Vilket HR-system bör ni prioritera i er verksamhet?

Under webinaret ”Om digital HR är svaret, vad var frågan?”, presenterade Jan de tre största nyckelfynden från “Future of Work and People”-studien. Du kan se hela webinariet här.

Jan går igenom hur din organisation kan hantera komplexa digitala HR-processer, hur organisationer kan personifiera medarbetarrelationerna och hur man kan skapa en fantastisk medarbetarupplevelse med hjälp av digitala HR-lösningar.

Och han poängterar att innan en implementering av digitala HR-system utförs, måste verksamheten först se över sina nuvarande processer.

– Digitala lösningar kan inte lösa allt. Har ni struliga processer kan de bli värre om ni bara lägger in ett system utan att se över dem först. Ni måste veta vem vill ha vad av vem?

Se över vilka processer ni behöver digitalisera först. Vem behöver hjälp, är det HR eller är det era revisorer? Ska ni prioritera rekryteringsprocessen eller era lönebesked? Om ni kan besvara dessa frågor i ett tidigt skede så vet ni vilket typ av system ni ska välja.

– Alla HR-verktyg finns, det gäller bara att veta att ni väljer rätt verktyg för rätt personer i företaget och att det passar de förändringar som er organisation vill åt. Idag ligger HR fortfarande efter i digitaliseringsprocessen, så det finns ett stort utrymme för förbättring.

  Är du också nyfiken på hur digitala HR-lösningar kan hjälpa er verksamhet?
  Och vilken typ av lösning som ni ska satsa på?

  Ladda ner vår e-bok ”Kör smartare, inte hårdare” här.

   Ladda ner e-boken