1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
HR-trend: Employer Branding

HR-trend: Employer Branding 2.0 – Den nya talangjakten

2020 har varit ett utmanande år för HR där vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid. Men vad har varit mest användbart? Och vilka av de nya HR-trenderna kommer att följa med oss under en lång tid framöver? I det förra blogginlägget kunde du läsa om nya HR-trender som gig-ekonomi och flexkontor. Nu delar jag med mig om vad jag tror är viktigast för att attrahera de bästa talangerna på arbetsmarknaden och vad Employer Branding 2.0 innenbär.

Artikeln är skriven av Vivienne Karlsen, Head of SD Worx Enterprise Norge

Hur blir jag en attraktiv arbetsgivare?

  • Employer Branding 2.0
  • Användarvänlighet i alla led
  • Medarbetarupplevelsen i en ny arbetsmiljö

Employer Branding har länge varit ett viktigt område och det kommer inte att bli mindre viktigt när dagens yngre generationer utgör en allt större del av vår totala arbetskraft.

Under de senaste åren har många företag blivit allt bättre på att matcha ungas värderingar, bland annat genom att lyfta hur företagen tar ett socialt ansvar, att man tar mångfald på allvar och att man inkluderar och lyfter dessa punkter i rekryteringsstrategin.

Ett företag som har fått positiv uppmärksamhet och ökad försäljning för att de aktivt har arbetat med mångfald, bland annat genom att ge möjligheter till människor som fallit utanför samhället, är Stormberg (norskt klädmärke). Exemplet visar att en investering på Employer Branding och denna typ av strategisk HR inte på något sätt är förbehållet de största företagen och koncernerna.

Employer Branding 2.0

Enkla och användarvänliga system är en annan faktor som i allt högre grad kommer att påverka hur attraktiv du uppfattas som arbetsgivare under de kommande åren. De nya generationerna har vuxit upp med skärmar och användarvänliga upplevelser privat, och de kommer att ställa höga krav på användarvänlighet och tillgänglighet, även i arbetssammanhang.

Nu vet vi att allt fler vill ha mer flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån, då blir det extra viktigt att erbjuda möjligheten för de som önskar och klarar av hemarbete. Bra systemlösningar är en förutsättning för distansarbete och något som ökar företagens attraktivitet.

Användarvänlighet i alla led

På samma sätt som vi har vant oss med enkla gränssnitt i appar kommer det inte dröja länge innan de flesta förväntar sig samma användarvänlighet i systemlösningarna på jobbet.

Vi på SD Worx träffar många företag och de kommer allt oftare med önskemål och krav på att systemen ska leverera en slutanvändarupplevelse i nivå med konsumentrelaterade appar som Facebook och Instagram. Det ska vara intuitivt, enkelt, roligt och med en snygg design.

Kunderna påskyndar utvecklingen och på kort tid har det nästan blivit otänkbart för både anställda och chefer att behöva ta fram datorn för att utföra personaladministrativa uppgifter. Vi ser redan hur enkelt det har varit att registrera resekostnader och utlägg när anställda kan göra det via mobilen medan de är på språng. Dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare sker också i allt högre grad via appar, som t.ex. Teams och Slack. Samtidigt har ledighetsansökningar och liknande uppgifter blivit superlätta att utföra med mobiltelefonen. Här går utvecklingen snabbt och användarvänligheten ökar inom de flesta områden.

Medarbetarupplevelsen i en ny arbetsmiljö

Enkla lösningar för administration, kommunikation och utveckling blir extra viktigt för att skapa bra medarbetarupplevelser när medarbetare i samma team sitter var för sig. Oavsett var du jobbar eller vilken typ av avtal du har, är en bra medarbetarupplevelse i slutändan det viktigaste för att företaget ska kunna uppnå uppsatta resultat och tillväxt.

Det handlar om att hitta bra metoder för att skapa motivation, arbetsglädje och lojalitet – det måste vara en prioritet under hela medarbetarupplevelsen: Från onboarding- och utvecklingsplaner, till lönesamtal, medarbetarintervjuer och slutligen offboarding

Att göra hela medarbetarupplevelsen så bra som möjligt för alla anställda i företaget bör ligga högst upp på listan för alla HR-avdelningar – och detta kan man göra genom bra processer, bra system, bra ansvarsfördelning och med bra program för onboarding.

Vill du läsa mer?

Så påverkas HR-avdelningen av covid-19

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

HR-trender: Gig-ekonomi och flexkontor

Så slipper du personberoendet i ditt lönearbete