1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Dice with letters for the word LOVE

Kärlek på jobbet – vilken roll har HR?

  Kärlek på arbetsplatsen kan vara ett svårt ämne. Många skulle nog hålla med om att kärlek är bra var den än förekommer, och förhållanden på arbetsplatser blir mer och mer accepterade. Men att blanda ihop rollen som älskare och kollega kan vara svårt. Och vad har HR för roll i sådana situationer på arbetsplatsen?

  Många träffar sin partner på jobbet 

  Det är naturligt för anställda att bilda vänskap och relationer med sina kollegor. Men det är också viktigt att se till att alla relationer som bildas på arbetsplatsen hålls professionella och inte stör verksamheten. 

  En undersökning från 2021 gjord av Statistikmyndigheten SCB visar att det finns minst 86 500 par i Sverige där båda arbetar på samma arbetsplats. Det är vanligast med par inom restaurangbranschen och motorfordonstillverkning. Även kontor och lasarett verkar vara vanliga platser där man hittar kärleken.  

  Vad kan HR bidra med? 

  HR kan hjälpa till att upprätta och driva riktlinjer som ligger i linje med företagets värderingar och mål. Då har man en tydlig policy för dejting mellan kollegor, speciellt om relationen är mellan chef och medarbetare. Det är viktigt att säkerställa att alla relationer som bildas på arbetsplatsen inte används för att påverka beslut, såsom befordran eller anställning. 

  Inga lagar och regler om par på jobbet 

  Det finns ingen arbetsrättslig skyldighet hos medarbetaren att berätta för någon om man dejtar en kollega. Det är upp till det enskilda företaget och organisationen att ha (eller inte ha) regler och riktlinjer för hantering av par på jobbet. Verksamheten kan internt lägga riktlinjer om att de inte vill anställa par på samma arbetsplats. Det kan finnas olika anledningar till att arbetsgivaren inte vill detta och här spelar faktorer som storlek, bransch och organisationskultur in. 

  Hur påverkas arbetsmiljön av relationer på jobbet? 

  I vissa fall fungerar arbetsmiljön även med par på arbetsplatsen men i andra fall kan medarbetarna uppleva misstro eller en förändring av dynamiken i ett team, särskilt om relationen är mellan medarbetare och chef.  

  Om en chef är tillsammans med en av sina anställda kan det vara krävande att som chef agera opartiskt och skapa en känsla av rättvisa mellan alla medarbetare.  

  Tips för att undvika utmaningar med relationer mellan kollegor    

  – Kärlek på arbetsplatsen är en svår fråga, och det finns nog ingen definitiv slutsats om hur man ska hantera det, säger Fanny Fremdling, People Business Partner på SD Worx Sverige.  

  Fanny har några tankar kring hur hon tycker att det är vettigt att agera som anställd om situationen skulle uppstå: 

  1. För det första vill jag uppmuntra de inblandade att vara öppna och ärliga i frågan, både mot kollegor och överordnade. Även om kärlek och förälskelse i grunden är en privatsak, är man i en professionell arbetsmiljö. 
  2. Transparens är också viktigt för att kollegor ska ha förtroende för att beslut, bedömningar och initiativ tas på saklig och objektiv grund. Om utmaningar kopplade till relationen diskuteras i ett tidigt skede kommer troligen andra medarbetare ha en större tilltro till att det inte påverkar professionaliteten på arbetsplatsen. Detta är särskilt viktigt att ha reflekterat över om det finns en relation mellan chef och medarbetare. 
  3. Det kan även vara bra att vara medveten om att det kan få konsekvenser på samarbetet och arbetsmiljön, om det skulle ske förändringar i parrelationen med tiden.  

  – Alla dessa faktorer är något parterna bör ta ställning till så tidigt som möjligt, förutom att reflektera över vilka konsekvenser relationen kan få för arbetsplatsen. Samtidigt tycker jag att varje ärende till viss del bör behandlas individuellt, då inga förutsättningar eller frågor är helt identiska, säger Fanny. 

  Skapa riktlinjer 

  Det kan vara klokt av HR-avdelningen att skapa några enkla riktlinjer så att både medarbetare och chefer vet vad som gäller om kärlek uppstår mellan medarbetare. Här får du några förslag på punkter du kan använda som inspiration för riktlinjer och personalpolicy. 

  • Ska medarbetare meddela sin chef om de påbörjar en relation med en kollega? 
   • Hur ska informationen förmedlas, till vem och när? 
  • Vid en relation mellan chef och medarbetare – ska det finnas särskilda regler för detta? 
   • Ska någon av parterna flytta till en annan avdelning, och i så fall vem? 
   • Ska den anställde ändra rapporteringsvägen? 
  • Om paret jobbar i samma team – ska det finnas särskilda regler för detta? 
   • Ska en part byta team? 
  • Ska extra samtal planeras med medarbetare, chefer och kollegor för att säkerställa att relationen inte påverkar arbetsmiljön? 

  Här kan det vara smidigt och användbart med ett HR-system där man kan dokumentera medarbetarsamtal och ha en personalhandbok med personalpolicy som alla medarbetare har tillgång till. På så sätt kan alla vara medvetna om vilka riktlinjer som gäller om du har turen att träffa kärleken på jobbet! ❤ 

   

  Vi vill även tipsa om artiklarna:

  Kan en ledare be om ursäkt?

  Ledighet under midsommar?