1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Kan en ledare be om ursäkt

Kan en ledare be om ursäkt?

Dagens ledare är inte längre en auktoritet som sitter inlåst på ett kontorsrum, bakom ett skrivbord utan en jämställd medlem i ett team. För hen är sårbarhet inte en svaghet utan ett effektivt verktyg i ledarskapet.  

Vad associerar du till när du hör ordet ”ledare”? 

Kanske tänker du på en auktoritär person, som sitter bakom ett skrivbord och som de anställda har stor respekt för och till och med är lite rädda för. En person som höjer rösten utan att bry sig om vad andra tänker om det.

Tidigare var den traditionella synen på ledare att hen skulle vara en auktoritet och att höja rösten eller få vredesutbrott var ett helt normalt beteende. Det kunde till och med ses som ett effektivt verktyg för att få anställda att rätta sig i leden och en svaghet om ledaren inte höjde rösten vid misstag. 

Under de senaste åren har synen på ledarskapet ändrats. Istället för att höja rösten uppskattar många transparens och att en ledare kan visa sårbarhet. Autentisk stället för auktoritär.

Finns det plats för en skrikande ledare på en modern arbetsplats?

Det är förstås bra att en ledare är tydlig och kan sätta gränser, det skapar en trygg och effektiv arbetsmiljö.

Men ett auktoritärt ledarskap kan försämra arbetsklimatet och sänka motivationen på arbetsplatsen. Om ledaren huvudsakligen använder rösten som verktyg, finns en risk att teammedlemmarna avstår från att föreslå nya, kreativa lösningar på grund av rädslan för att möta en höjd röst vid ett mindre uppskattat förslag. Om medarbetare ofta får kritik och om misslyckanden inte tillåts, minskar intresset för att arbeta kreativt och medarbetare tenderar att bli mindre intresserade av att ta tag i arbetsuppgifter utanför det egna ansvarsområdet.

Ett omodernt ledarskap intresserar inte den nya generationen. Särskilt talangfulla, yngre kvinnor är inte intresserade av att ta ledarroller om ledarskapet är omodernt.

Första steget: våga vara dig själv

Brené Brown är en amerikansk forskare, socionom och doktor i socialt arbete och hon har varit en av de första som har pratat mycket om det nya sättet att leda. Brown lyfter vikten av sårbarhet och fördelar hos ledare som i sin arbetsroll vågar visa sin personlighet, vara inlyssnande av teammedlemmar och andra kollegor, samt de positiva effekterna när ledaren vågar visa att hen inte kan allt.

Ett naturligt första steg är att tänka efter och ställa sig frågan: vilken ledare vill jag vara? Hur är min ledarstil och hur vill jag samarbeta med andra?

När ledarstilen är i linje med den egna personligheten, upplevs den också som genuin och äkta. Framförallt skapar en äkta och sårbar ledare en trygg arbetsmiljö för sitt team, vilket även förbättrar organisationens resultat.

Använd ditt omdöme

Sårbarhet betyder dock inte att man tar alla sina privata ärenden till arbetsplatsen eller att man ältar hur ofullständig man är. Att använda sitt omdöme och magkänsla är en väsentlig del av ett sårbart ledarskap.

En sårbar ledare är känslig i rätt situationer och känner av vad teamet behöver. Hen kan anpassa sin ledarstil efter situationen. Hen iakttar vad som gör teammedlemmarna motiverade och hittar det bästa sättet att nå önskvärda resultat.

Ledare – tillåt misstag

I ett team som har en sårbar ledare finns det plats för fel och ofullständigheter, tillåtelse för egna och andras misstag. Att diskutera fel och lära av dem skapar innovationer och hjälper organisationen att anpassa sig till en konstant föränderlig omvärld.

En sårbar ledare kan medge egna misstag och be om ursäkt. Detta leder till ett ökat förtroende på arbetsplatsen och det visar teammedlemmarna att man kan göra misstag och att det går att lära och växa med dem.

/Hanna Mattinen, SD Worx, Country Manager Finland

  Ladda ned vår e-bok Vad tjänar vår organisation på en ny HR- och lönelösning?

  I denna e-bok har vi samlat exempel på de kostnader som uppstår genom användandet av föråldrade system för HR och lön – och hur du kan komma tillrätta med dem i mer moderna lösningar.  
   
  I vår e-bok kan du läsa mer om:

  • Manuell löneadministration 
  • Mobila  och  smarta  system med AI
  • Internt engagemang med tydlig förändringsledning
  • Att frigöra tid för strategisk HR samt total cost of ownership (TCO)
  • Onboarding – tid innan nyanställda blir produktiva 
  • Exempel på hur du kan räkna på kostnaderna för HR och lönesystem