1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>

Guide – 4 råd för smidigare hantering av lön inom detaljhandeln med AI & Automation

För de allra flesta är digitalisering ett begrepp som är utnött sedan länge. Men det är vår tids kanske mest betydelsefulla förändring och en drivande orsak till många av de förändringsprocesser som omger oss. Digitaliseringen påverkar och förändrar vår vardag, samhälle, och köpbeteenden i ett högt tempo. – De som inte hänger med kommer sannolikt att få problem att upprätthålla konkurrenskraften.

4 råd för smidigare hantering av lön inom detaljhandeln

Omfattande strukturomvandling och ökad konkurrens för detaljhandeln

Inom detaljhandeln pågår en omfattande strukturomvandling med ökad konkurrens från både e-handel och globala aktörer vilket har påskyndats av en pandemi som tvingade många att börja handla online. I den ökade konkurrensen räcker det inte att digitalisera kundresan, dina systemlösningar måste vara utformade så att de kan anpassas i en ständigt föränderlig värld. Interna strukturer och arbetssätt kan effektiviseras och aktörer med stöd för AI och automation får en viktig konkurrensfördel.

Men vad innebär AI och automation egentligen, och hur kan det göra lönehanteringen smidigare? Många företag saknar fortfarande både karta och kompass och blir mest bara stressade av allt detta ”buzz”, något som dessvärre kan leda till att du köper teknik som du inte har nytta av.

Råd 1: Digitalisera med ett helhetsperspektiv
Råd 2: Inspireras av e-handeln och globala jättar med hjälp av ny teknik
Råd 3: Skapa internt engagemang i butikerna med tydlig förändringsledning
Råd 4: Välj en framtidsäker systemlösning – och en erfaren leverantör som kan er bransch

Den här guiden är tänkt att ge dig ökad inblick i dessa fyra råd och de utmaningar och möjligheter som den digitala utvecklingen medför. Detta för att du på bästa sätt, med ny teknik och nya arbetssätt, ska kunna möta befintliga och framtida behov inom lön för detaljhandeln. Guiden är fokuserad på världen utanför systemet och vad som krävs när förutsättningarna internt och externt, förändras.

Fyll i formuläret för att ladda ner vår gratis guide