1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. Lön>
Lönearbete i ständig förändring

Lönearbete i ständig förändring

I takt med den digitala utvecklingen skapas nya möjligheter inom det löneadministrativa arbetet. Framförallt handlar det om att automatisera processerna – en stor förändring som både kommer att gynna dig som arbetar med lön, samtidigt som det ställer högre krav på flexibilitet i lönesystemen. Men det är inte bara den digitala utvecklingen som påverkar lönearbetet. I ett arbetsklimat där förändring är ett normaltillstånd – hur kan du se till att vara förberedd? 

Ändrade lagar och kollektivavtal påverkar dina lokala anpassningar 

Arbetet med lön är hårt reglerat av såväl lagar som arbetsmarknadens parter. En av orsakerna till att du ständigt måste vara beredd på förändring är att både lagar och regler ändras över tid. Inom olika avtalsområden sker större förändringar ungefär vart tredje år i och med att kollektivavtalen i regel förhandlas över treårsperioder. Lagändringar sker mer oregelbundet beroende på hur arbetsmarknadspolitiken utvecklas, exempelvis vid ett regeringsskifte.  

Det är även vanligt med lokala anpassningar av centrala kollektivavtal. Vid förändringar i centrala avtal är det därför viktigt att veta vilka lokala anpassningar som påverkar ditt företag. Vid denna typ av förändringar behöver du fatta beslut om vilka justeringar som bör göras enligt de nya centrala avtalen och vilka lokala anpassningar som ska fortsätta gälla.  

Ständig förändring kräver flexibilitet och omvärldsbevakning 

För att kunna hantera avtalsförändringar behöver du en flexibel lösning i ditt lönesystem för att enkelt kunna applicera nya lagar och regler. En plattform där kollektivavtal både förvaltas och underhålls löpande och där du även får koll på vilka av dina lokala anpassningar som påverkas av de centrala förändringarna.  

Utöver förändringar i centrala avtal bör du också ställa krav på att din lönesystemsleverantör erbjuder omvärldsbevakning kring HR- och löneområdet. Om du inte har en partner som gör det måste du göra det på egen hand – något som det sällan finns resurser och tillräcklig intern kompetens för.  

Allt fler genomgripande förändringar på senare år 

Under senare tid har flera större förändringar skett inom det löneadministrativa området – och trenden tycks inte avta. Covid 19, GDPR, karensavdrag och arbetsgivardeklarationer på individnivå är alla exempel på regelverk och förändringar som fått stor inverkan på arbetet med lön. Sådana större, genomgripande förändringar sker allt oftare och ställer allt högre krav på såväl lönesystem som systemleverantörer. Utöver att din lösning måste vara flexibel är säkerhet, prestanda och leverantörens kunskap avgörande för att du ska vara rätt förberedd i en ständigt föränderlig lönemiljö.  

Som företag och arbetsgivare räcker det inte längre med att hålla jämna steg med utvecklingen. Du måste ligga steget före. Att inte vara förberedd på förändringar kan få förödande konsekvenser. Det kan till exempel leda till felaktiga löneutbetalningar och skatteunderlag. Detta medför i sin tur ett stort onödigt merarbete med rättelser och justeringar – för att inte tala om hur det kan påverka anseendet, både för dig som arbetsgivare och som företag i stort.  

Under hösten 2020 är det dags att omförhandla många kollektivavtal. I Sverige finns omkring 800 olika kollektivavtal och på många större arbetsplatser finns lokala anpassningar genom avtal med facket. SD Worx är den enda lönesystemsleverantören som underhåller och förvaltar de centrala kollektivavtalen som en bastjänst åt sina kunder. Vill du veta mer om hur vi hjälper våra kunder att hålla koll på sina avtal? Kontakta oss så berättar vi mer! 

Vill du läsa mer om HR-åtgärder som kan minska sjukfrånvaron?

Du hittar blogginlägget här >>

 

Ladda ner vår gratis guide – 7 tips på vad du bör tänka på innan du investerar i ett nytt lönesystem.

  Ladda ned guiden gratis här!

   Människa med papper
   Blogg

   Hur fungerar representation?

   Konferenser, personalfester, middagar, golfrundor eller teaterbesök. Vad räknas egentligen som representation och vad räknas inte? Det är viktigt för dig som företagare att ha koll på vad du kan göra för avdrag samt hur avdragsgilla kostnader och moms ska hanteras. Denna kunskap behövs för att kunna ta fram rätt underlag till bokföringen av representationen. Vi har tagit fram de viktigaste delarna för att vägleda dig rätt. 

   2023-03-01
   Outsoursing webinar
   Event

   Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare

   Alla vet att personalkostnaderna är bland de absolut viktigaste och större utgifterna på dagens företag. Att inte få sin lön i tid, eller ha frågor som inte blir besvarade av lönepersonalen, leder snabbt till missnöjda medarbetare. Dessutom måste lönepersonalen konstant hålla sig uppdaterade kring nya lagar och reglerändringar, vilket kan vara omständligt och tidskrävande.

   Men ändå är många tveksamma till löneoutsourcing. Är det tryggt? Snabb service? Kommer de förstå vår personal/våra behov?

   För att demonstrera hur outsourcing kan hjälpa företag att minska sin administration och öka sin flexibilitet, så har vi skapat ett webinar; “Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare”. Du kan se det inspelade webinaret nu direkt!

   2022-06-16
   Webinar löneprocesser
   Event

   Automatisera era löneprocesser med SD Worx digitala lönemånad

   Se hur du minskar risken för mänskliga misstag genom att automatisera era löneprocesser i en digital lönemånad.

   2022-05-13