1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Människor i ett möte

Lönesystem och hybridarbete: 3 nya utmaningar

Det är inne med hybridarbete. Företag upptäcker alltmer att flexibilitet vid val av arbetsplats (och arbetstid) har kommit att utgöra en viktig differentierande faktor på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Hybridarbete innebär dock en rad konsekvenser för HR. Exempelvis påverkas lönehanteringen kraftigt. Här sammanfattar vi de största utmaningarna för (globala) företag.. 

Nr. 1 Garantin att alla processer och regler efterföljs  

Att följa alla regler i lönehanteringen har aldrig varit enkelt. Men det kommer garanterat att bli mer komplicerat. Vi räknar med att nya regler och förordningar kring arbetstider, utgiftshantering, förmåner, skatter med mera, kommer att återspegla förändringarna i samband med övergången till hybridarbete. Och dessa regler kan komma från olika håll: fackföreningar och federala regeringar, statliga, regionala eller lokala myndigheter. Det säger sig självt att allt detta än mer försvårar multinationell lönehantering. Det är viktigare än någonsin att ha tillgång till rätt expertkunskaper om lönehantering. 

Nr. 2 Snabb, enkel och säker delning av data 

Även löneadministratörerna ingår i hybridarbetskraften – därför behöver de fjärråtkomst till känsliga data om personalen. För många företag leder detta till en radikal övergång från separata, lokalt baserade system till molnbaserade lönehanteringsplattformar. Inom HR-område, där tidsfristerna är heliga, är detta den enda hållbara vägen att kunna fortsätta dela data på ett säkert sätt. Problemet: tekniken för HR ser ut på olika sätt. Tekniken för HR har en rad olika former. Hur kan du veta vad som passar bäst för ditt (multinationella) team? Det verkar vara nödvändigt med en beprövad och flexibel lösning. 

Nr. 3 Kristallklar rapportering 

Det går inte att komma från: med hybridarbete är det viktigt med tydlighet och genomsyn.. Därför bör det bli normal praxis att integrera det centrala HR-systemet med lönesystemet – den utan tvekan mest tillförlitliga informationen i din organisation. Detta skapar insikter kring en lång rad affärskritiska frågor: 

  • Var bör ni anställa nya medarbetare?  
  • Hur kan ni förbättra policyer för frånvaro?  
  • I vilka situationer bör ni befordra människor?  

Med hjälp av multinationell, jämförande och konsoliderad lönerapportering möter du behoven hos de interna intressenter, som vill hålla koll på saker och ting i en hybridbaserad arbetskultur. 

Outsourcing av lönehantering  – en lösning för alla de tre utmaningarna 

De växande behoven av att kunna efterfölja nya regler, applicera beprövad programvara för era HR-funktioner och ha korrekt rapportering pekar alla motsamma riktning: outsourcing av lönehanteringen. Genom att samarbeta med en erfaren global lönepartner kan du känna dig trygg med att alla tre områden tas hand om. Det ger dig dessutom tid över till de mänskliga aspekterna av hybridarbetet.  

Det är inte några tomma ord. En omfattande europeisk undersökning utförd av SD Worx visar att lönehanteringen har klivit fram från åttonde till tredje plats i listan över vilka HR-områden som är mest lämpade för outsourcing. Cirka 6 av 10 europeiska företag förlitar sig alltmer på en lönepartner. 

    Ladda ner vår kostnadsfria e-bok ”Outsourcing av löner: varför just nu och hur lyckas du bäst”

      Ladda ner