1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Löneoutsourcing>

Guide – 6 tips för att lyckas med löneoutsourcing

Nyckeln till en framgångsrik löneoutsourcing finns hos beställaren, därför har vi satt ihop en guide med 6 tips som hjälper dig att lyckas med outsourcing av löneadministrationen.

Ladda ner guiden nu
Människa lutar sig tillbaka

Att hantera lön behöver inte vara komplext och kompetenskrävande. Med många års erfarenhet av lönerelaterade tjänster och lösningar på flera olika marknader har vi skaffat oss stor erfarenhet av hur vi blir så effektiva som möjligt. Vi har slipat våra rutiner under en lång tid innan tjänsterna produktifierades.

Automation effektiviserar outsourcing

Därför kan vi erbjuda automatiseringsverktyg som tar löneadministrationen till en helt ny nivå. Men det är ändå inte självklart att löneadministrationen blir lyckad. Det krävs kunskap och engagemang – även av beställaren.

Samarbetet är nyckeln

En lyckad löneoutsourcing bygger på ett fungerande och öppet samarbete mellan kunden och leverantören. Utgå från en gemensamt definierad samarbetsmodell, och beskriv sedan hur frågor som rör de operativa lönetjänsterna samt vidareutvecklingen av själva tjänsterna ska hanteras.

”En duktig outsourcingpartner är en trovärdig rådgivare som tydligt kan måla upp en realistisk bild som innehåller den framtida lösningen. Samtidigt behöver partnern utmana kunden och ifrågasätta beslut. Kunden ska få förslag på vad den faktiskt behöver, inte vad den vill ha.”

 

Ladda ned vår gratis guide!

I denna guide får du 6 tips som hjälper dig att lyckas med outsourcing av löneadministrationen.