1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. Löneoutsourcing>

Guide – 6 tips för att lyckas med löneoutsourcing

Människa lutar sig tillbaka

Nyckeln till en framgångsrik löneoutsourcing finns hos beställaren, därför har vi satt ihop en guide med 6 tips som hjälper dig att lyckas med outsourcing av löneadministrationen.

Människa lutar sig tillbaka

Att hantera lön behöver inte vara komplext och kompetenskrävande. Med många års erfarenhet av lönerelaterade tjänster och lösningar på flera olika marknader har vi skaffat oss stor erfarenhet av hur vi blir så effektiva som möjligt. Vi har slipat våra rutiner under en lång tid innan tjänsterna produktifierades.

Automation effektiviserar outsourcing

Därför kan vi erbjuda automatiseringsverktyg som tar löneadministrationen till en helt ny nivå. Men det är ändå inte självklart att löneadministrationen blir lyckad. Det krävs kunskap och engagemang – även av beställaren.

Samarbetet är nyckeln

En lyckad löneoutsourcing bygger på ett fungerande och öppet samarbete mellan kunden och leverantören. Utgå från en gemensamt definierad samarbetsmodell, och beskriv sedan hur frågor som rör de operativa lönetjänsterna samt vidareutvecklingen av själva tjänsterna ska hanteras.

”En duktig outsourcingpartner är en trovärdig rådgivare som tydligt kan måla upp en realistisk bild som innehåller den framtida lösningen. Samtidigt behöver partnern utmana kunden och ifrågasätta beslut. Kunden ska få förslag på vad den faktiskt behöver, inte vad den vill ha.”

 

Ladda ned vår gratis guide!

I denna guide får du 6 tips som hjälper dig att lyckas med outsourcing av löneadministrationen.

  Människa i ett kontor med en kopp
  e-Bok

  E-bok – Vad tjänar vår organisation på en ny HR- och lönelösning?

  När ledningen ska fatta beslut om en ny HR- och lönelösning står ofta kostnaderna i fokus. Fördelarna med ett nytt och modernt system måste därför väga upp för själva investeringen.  För att förstå fördelarna med nya systemlösningar måste kostnaderna också belysas ur ett annat perspektiv: vad kostar det företaget att inte uppdatera sina HR- och lönelösningar?

  Outsoursing webinar
  Event

  Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare

  Alla vet att personalkostnaderna är bland de absolut viktigaste och större utgifterna på dagens företag. Att inte få sin lön i tid, eller ha frågor som inte blir besvarade av lönepersonalen, leder snabbt till missnöjda medarbetare. Dessutom måste lönepersonalen konstant hålla sig uppdaterade kring nya lagar och reglerändringar, vilket kan vara omständligt och tidskrävande.

  Men ändå är många tveksamma till löneoutsourcing. Är det tryggt? Snabb service? Kommer de förstå vår personal/våra behov?

  För att demonstrera hur outsourcing kan hjälpa företag att minska sin administration och öka sin flexibilitet, så har vi skapat ett webinar; “Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare”. Du kan se det inspelade webinaret nu direkt!

  2022-06-16
  Människa lutar sig tillbaka
  e-Bok

  E-bok: Outsourca lönehanteringen och hamna aldrig efter – Kör smartare, inte hårdare

  Vi ser tydliga trender över hela Europa att allt fler företag outsourcar sin lönehantering. Ett av fynden från vår undersökning visar att 60% av europeiska företag litar i viss mån på utomstående parter med sin lönehantering, och andelen företag som outsourcar sin lönehantering har ökat med 35%. Dessutom räknar man med att siffran ökar framöver.