1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. Löneoutsourcing>
Anonym businessman

Outsourcing – ett smart sätt att rusta sig för förändring

Beslutet att outsourca löne- och HR-processen kan baseras på olika grunder för olika företag. Tre vanliga anledningar är att:

 1. det interna löneadministrativa arbetet inte fungerar effektivt, är kostsamt eller att systemen är föråldrade
 2. det finns ett identifierat kompetens- och resursproblem på sikt som behöver lösas, till exempel på grund av pensionsavgångar eller en utmaning att hitta rätt bemanning
 3. företaget har en uttalad sourcingstrategi för tjänster som inte är en del av företagets kärnverksamhet

Den gemensamma nämnaren är strävan efter en bättre kvalitetssäkring av det löneadministrativa arbetet. Att outsourca stödfunktioner som HR och lön är ofta en medveten strategi för att fokusera på den egna kärnverksamheten. Genom att lägga ut en så central funktion som lön blir företaget också mindre sårbart. Flexibilitet i bemanning och skalbarhet över tid är vanliga anledningar till att organisationer väljer outsourcing för att gardera sig mot planerade och oförutsedda förändringar.

Ökad automatisering skapar nya möjligheter

I och med en ökad digitalisering har nya möjligheter öppnats upp för mer automatiserade tjänster och större självservice. Med molnbaserade lösningar, appar och portaler kan chefer och medarbetare sköta rapportering och uppföljning var och när det passar dem bäst. Med en ökad automatisering kan du öka effektiviteten och skapa en större säkerhet i den löneadministrativa processen.

Vanliga tjänster som kan ingå i outsourcinguppdraget är, förutom lönebearbetning och -utbetalning, hantering av resor och utlägg, kontroll och avstämning, myndighetsrapportering, årsrutiner för exempelvis semester och kontrolluppgifter samt övrig uppföljning och arkivering. I ett långsiktigt lyckat samarbete är din outsourcingpartner väl insatt i din verksamhet, kan processerna och kan erbjuda såväl gedigen kompetens som ett effektivt och heltäckande IT-stöd.

Från fast till rörlig kostnad

Förutom en ökad flexibilitet och mer fokus på den egna verksamheten attraheras många företag av den finansiella modellen som ett outsourcinguppdraget innebär. Från att ha haft en fast, årliga licenskostnad och egna personalomkostnader, betalar företag istället en lägre rörlig avgift månadsvis som oftast baseras på antalet lönespecifikationer samt tillägg för kompletterande servicetjänster.

Kommunikation nyckeln till långsiktig framgång

En nära och tydlig kommunikation framhålls som en av de absolut viktigaste aspekterna när det gäller att skapa en långsiktigt framgångsrik outsourcingrelation. Det är viktigt att redan tidigt etablera ett förtroende som bygger på en gemensam känsla av partnerskap och en tydlig målbild som båda parter är överens om. Bristande struktur i informationsinhämtningen eller otydlig kommunikation om vad som förväntas, skapar annars lätt en osäkerhet. Genom att hela tiden sträva efter ett nära samarbete och öppen, daglig dialog undviker du missförstånd och onödiga fel i hanteringen.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om SD Worx löneoutsourcingtjänster, eller har andra funderingar kring hur det HR- och löneadministrativa arbetet kan utvecklas ytterligare på ditt företag.

Missa inte heller våra 6 tips för en lyckad löneoutsourcing

  Människa i ett kontor med en kopp
  e-Bok

  E-bok – Vad tjänar vår organisation på en ny HR- och lönelösning?

  När ledningen ska fatta beslut om en ny HR- och lönelösning står ofta kostnaderna i fokus. Fördelarna med ett nytt och modernt system måste därför väga upp för själva investeringen.  För att förstå fördelarna med nya systemlösningar måste kostnaderna också belysas ur ett annat perspektiv: vad kostar det företaget att inte uppdatera sina HR- och lönelösningar?

  Outsoursing webinar
  Event

  Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare

  Alla vet att personalkostnaderna är bland de absolut viktigaste och större utgifterna på dagens företag. Att inte få sin lön i tid, eller ha frågor som inte blir besvarade av lönepersonalen, leder snabbt till missnöjda medarbetare. Dessutom måste lönepersonalen konstant hålla sig uppdaterade kring nya lagar och reglerändringar, vilket kan vara omständligt och tidskrävande.

  Men ändå är många tveksamma till löneoutsourcing. Är det tryggt? Snabb service? Kommer de förstå vår personal/våra behov?

  För att demonstrera hur outsourcing kan hjälpa företag att minska sin administration och öka sin flexibilitet, så har vi skapat ett webinar; “Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare”. Du kan se det inspelade webinaret nu direkt!

  2022-06-16
  Människa lutar sig tillbaka
  e-Bok

  E-bok: Outsourca lönehanteringen och hamna aldrig efter – Kör smartare, inte hårdare

  Vi ser tydliga trender över hela Europa att allt fler företag outsourcar sin lönehantering. Ett av fynden från vår undersökning visar att 60% av europeiska företag litar i viss mån på utomstående parter med sin lönehantering, och andelen företag som outsourcar sin lönehantering har ökat med 35%. Dessutom räknar man med att siffran ökar framöver.