1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
HR-tech

4 sätt att förbättra er talangstrategi med HR-tech

Att lyckas med talangrekrytering och kompetensförsörjning har blivit allt mer utmanande och angeläget, och för att ligga steget före måste man utnyttja den senaste HR-tekniken. De senaste framstegen inom HR-tech erbjuder innovativa lösningar för att effektivisera talent management-processer, möjliggöra datadrivet beslutsfattande och förbättra den övergripande personalhanteringen. 

Här är fyra sätt att förbättra din talangstrategi med hjälp av HR-tech.

  1. Effektivisera rekryteringsprocesserna

  Att bygga upp en talangfull arbetsstyrka börjar med rekrytering, och avancerad HR-teknik kan avsevärt höja effektiviteten i dina rekryteringsinsatser:

  • Integrationer: System för rekrytering av kandidater kan integreras med era HR-lösningar. Detta ger dig prediktiva analyser som kan förutse om kandidaterna kommer att lyckas och ger dig djupare insikter.
    
  • AI-baserad talanghantering: AI-algoritmer kan inte bara granska kandidater, utan också proaktivt identifiera potentiella kandidater från olika online-plattformar. På så sätt kan du få en talangpool som är anpassad till organisationens framtida behov.
    
  • Intervjuer i Virtual Reality: VR-teknik tar videointervjuer ett steg längre och gör det möjligt att simulera verkliga arbetssituationer för att bättre kunna bedöma om kandidaterna är lämpliga för jobbet och om de har den kompetens som behövs.

   2. Förbättra medarbetarnas utveckling

   HR-tech spelar en viktig roll för att utveckla dina talanger:

   • LXP (Learning Experience Platforms): Utöver traditionella lärandeplattformar kan LXP integreras med performance management-system. Här kan du individanpassa utbildningarna baserat på individuella nyckeltal och planerna för vidare karriärutveckling.
     
   • System för kontinuerlig performance management: Dessa system ger återkoppling i realtid. De integrerar artificiell intelligens för att ge individanpassad vägledning baserad på medarbetarnas aktiviteter och mål.

    Funderar du på hur du kan använda HR-tech för talent management?

     Läs guiden

     3. Fatta datadrivna beslut

     Fatta bättre beslut med hjälp av sofistikerade HR-analyser:

     • Prediktiv analys: Prediktiv HR-analys kan förutse trender, till exempel personalomsättning och anställningsbehov, och hjälpa dina medarbetare att hantera eventuella problem i ett tidigt skede.
       
     • Beräkningar av mångfald och inkludering: HR-tech kan ge insikter om mångfald och inkludering, hjälpa till att identifiera undermedvetna fördomar i rekryteringen och ledningen samt föreslå strategier för förbättringar.
       
     • Analys av ersättning: Använd komplexa algoritmer för att analysera relevant marknadsdata och säkerställa konkurrenskraftiga och rättvisa lönesättningsstrategier i linje med organisationens mål.

      4. Förbättra medarbetarupplevelsen

      Använd HR-teknik för att öka medarbetarnas trivsel så att ni lättare kan behålla talangerna:

      • Integrerade plattformar för medarbetarupplevelsen: Dessa plattformar ger en helhetsbild av medarbetarnas resa och integrerar onboarding, performance management och återkoppling från medarbetarna.
        
      • AI-förbättrad onboarding: AI-drivna verktyg för onboarding kan anpassa onboardingupplevelsen och ge rekommendationer och anpassningar baserat på individuella inlärningsmetoder och yrkesroller.
        
      • Mobila appar: Mobila HR-appar är nu ett måste för medarbetarupplevelsen. De ger medarbetarna tillgång till tjänster var de än befinner sig, vilket gör det enklare och mer tillgängligt. Det ger dem också större frihet att hantera sin egen information och sitt eget arbetsschema.

       Gör smarta val

       Med så många olika verktyg och lösningar, men hur ska du veta vad du ska välja? Det är en bra idé att prioritera verktyg som kan hantera dina största utmaningar och som är väsentliga för ditt företags strategi framöver. Se också till att välja lösningar som är enkla att integrera i ert befintliga HR-ekosystem.

        Ta din talangteknik till nästa nivå

        Upptäck 5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå och samtidigt balansera verksamhetens, HR:s och medarbetarnas behov.

        1. Ge dina medarbetare makt
        2. Återskapa talang med strategi
        3. Förvandla talanger till ett ekosystem
        4. Ge plats för talangmarknadens krafter
        5. Ta talangtekniken till nästa nivå

        Fyll i formuläret och läs e-boken!

         Azra Ahmed - Corporate Content Creator at SD Worx

         Azra Ahmed

         Brand Content Creator at SD Worx