1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
Anonym rekrytering

Hur anonym rekrytering kan förändra hur du söker jobb

Anonym rekrytering är ett aktuellt fenomen som syftar till att skapa ett mer rättvist och objektivt sätt att söka jobb. Metoden fokuserar på kandidaternas yrkeskunskaper snarare än personliga egenskaper. Enligt Shiva Shourie, Nordic Talent Acquisition Partner på SD Worx, kan anonym rekrytering vara ett sätt att bygga starkare och mer mångsidiga team i framöver.

Vad är anonym rekrytering?

Anonym rekrytering är ett innovativt tillvägagångssätt som avser att jämna ut förutsättningarna för de arbetssökande och tillföra objektivitet till rekryteringsprocessen. I praktiken innebär det att personliga uppgifter såsom namn, foto, ålder och kön inte avslöjas under ansökningsprocessen.

Att rekrytera anonymt syftar till att minska fördomar. När endast den sökandes kompetens och erfarenhet visas upp blir rekryteringsprocessen så objektiv och rättvis som möjligt för alla sökande.

Den anonyma rekryteringen är fortfarande så pass ny att stora företag, däribland SD Worx, ännu inte har infört metoden, även om den har väckt stort intresse.

Anonyma rekryteringar möjliggör ökad jämställdhet

Shiva Shourie är Talent Acquisition Partner på SD Worx i Sverige. Hon ser många fördelar med anonym rekrytering.

  Shiva Shourie
  Anonym rekrytering är bra eftersom det i princip ger alla lika stor chans att bli utvald. Människor med olika bakgrund, från olika länder och från olika arbetskulturer kommer till företaget, vilket bidrar till mångfald och därmed innovation.
  Shiva Shourie
  Shiva Shourie, Nordic Talent Acquisition Partner, SD Worx

  — Anonym rekrytering är bra eftersom det i princip ger alla lika stor chans att bli utvald. Människor med olika bakgrund, från olika länder och från olika arbetskulturer kommer till företaget, vilket bidrar till mångfald och därmed innovation. Det handlar inte bara om att anställa personer från utlandet, utan om att ta in personer med nya perspektiv och förmåga att identifiera potentiella utvecklingsområden, berättar Shiva.

  På SD Worx är Shiva ansvarig för att hitta nya talanger i de nordiska länderna, och hon har själv en intressant bakgrund. Hon föddes i Indien, flyttade senare till Storbritannien där hon bodde i mer än tio år, för att sedan bosätta sig i Sverige. 2022 började hon arbeta på SD Worx.

  Anonym rekrytering kan alltså bidra till mångfald på arbetsplatsen när fokus ligger på det mervärde en person tillför, snarare än bara på personen i sig. Shiva menar att hennes egen bakgrund hjälper henne i rekryteringsarbetet.

  — Mitt jobb är att se till att alla kandidater utvärderas, oavsett deras bakgrund. Jag försöker fokusera på kompetens, inte på bakgrund, kön eller var personen kommer ifrån, säger hon.

  Attityd och motivation är kärnan i rekryteringen

  Det finns jobb som kräver personer som talar det lokala språket. Det betyder inte att personen nödvändigtvis måste vara svensk. Det räcker med att de förstår det lokala språket tillräckligt bra.
  Anonym rekrytering kan dock innebära utmaningar, eftersom grundtanken är att processen endast tar hänsyn till personens kompetens. I sitt eget arbete försöker Shiva vara öppensinnad.

  — Jag är bara människa och jag kan ha fördomar utan att jag nödvändigtvis ens är medveten om det. Men jag försöker vara så objektiv som möjligt och tittar inte bara på kompetens och erfarenhet, utan framför allt på personens attityd och motivation, förklarar Shiva.

  Detta synsätt ger också möjligheter till anställning för personer som kanske inte har ett så starkt CV, men vars attityd och motivation är hög. Shiva uppmuntrar därför arbetssökande att i sina ansökningsbrev förklara varför de skulle vara den perfekta kandidaten för den lediga tjänsten.

  Anonym rekrytering kräver reflektion 

  Anonym rekrytering kräver att verksamheten reflekterar över och identifierar fördomar och stereotyper. Enligt Shiva är det första steget för att anonym rekrytering ska kunna integreras på ett effektivt sätt i en organisations rekryteringsprocess. 

  — Detta steg blir avgörande när rekryteringen syftar till en objektiv bedömning baserad på kandidaternas yrkeskompetens, fortsätter hon.

   Det senaste inom HR och lön

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev med artiklar och inspiration inom HR och lön, samt inbjudningar till våra event och webinar.

    Hur ser framtiden ut för anonym rekrytering?

    Enligt Shiva behövs det mer forskning för att anonym rekrytering ska kunna användas på bred front.

    — Framåt kommer det att vara viktigt att följa hur metoden utvecklas och anpassas till olika arbetsmiljöer. Utvecklingen av teknik och verktyg kan underlätta det praktiska genomförandet, så att företagen kan hitta en balans mellan anonym rekrytering och lokala jobbkrav. Samtidigt måste metoderna kontinuerligt utvärderas och uppdateras för att säkerställa att de är effektiva och främjar mångfald.

    Shiva tror att allt fler organisationer i framtiden kan komma att överväga att integrera anonym rekrytering i sina rekryteringsprocesser, eftersom det främjar transparens, rättvisa och mångfald på arbetsplatsen.

    — Det kan skapa starkare team och främja innovation utifrån olika perspektiv, avslutar Shiva.

     Potentiella fördelar med anonym rekrytering

     Mer rättvist

     Anonym rekrytering eliminerar alla potentiella fördomar genom att endast fokusera på kandidatens yrkesmässiga färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Dessa faktorer ger en objektiv grund för bedömningen, vilket bidrar till att rekryteringsprocessen blir rättvis.

     Större mångfald

     Kandidaternas kompetens och attityder lyfts fram när personliga faktorer hamnar i bakgrunden. Anonym rekrytering kan bidra till att attrahera ett bredare spektrum av talanger från olika bakgrunder, vilket kan vara en tillgång för organisationen.

     Bättre arbetsklimat

     Anonym rekrytering också leda till ett bättre arbetsklimat då rekryteringsprocessen har varit rättvis och transparent. Det kan förbättra samarbete i gruppen när alla börjar från samma utgångspunkt - som jämbördiga och som de är.

     Förbättrat anseende

     Anonym rekrytering kan förbättra en organisations anseende som en arbetsgivare som tillämpar lika möjligheter och attrahera fler kvalificerade kandidater. Detta kan ha en positiv inverkan på verksamhetens varumärke, vilket i sin tur kan bidra till att hitta bättre medarbetare i framtiden.
      

      Vill du ha personlig vägledning kring rekrytering, HR och lön?

      Har du frågor och funderingar kring hur du kan ta din organisation till nästa nivå med hjälp av HR- eller lönesystem, outsourcing eller andra tjänster?

       Boka ett möte med våra experter