1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
Stege - medarbetare som utvecklas

Uppdatera era talangstrategier - få medarbetarna att vilja utvecklas

Studier visar att 50% av arbetsgivarna inte känner till hur deras medarbetare vill utvecklas på jobbet. Hur kan du ta reda på vad de har för ambitioner och lyfta deras kompetens? Så här tar er verksamhet steget mot att bli en agil organisation som kan utveckla era talanger internt. 

Många verksamheter satsar på Talent management för att de vet hur viktigt det är att få sina medarbetare att trivas på jobbet och för att rekrytera nya talanger.

Men hur ska du arbeta med talangstrategier på bästa sätt för att uppnå ett bra resultat? I Talent Management Podcast ställde de frågan; Kan traditionella arbetsstrukturer begränsa verksamhetens tillväxt?

- Traditionell talanghantering är begränsad av föråldrade arbetsstrukturer. Faktum är att de ramar som vi en gång satte upp för att hjälpa människor och ge riktlinjer är just de ramar som verksamheter nu behöver komma ifrån, menar Jan Laurijssen, SD Worx HR-expert.

  Transformera din talangstrategi

  5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå

   Läs e-boken

   Kartlägga kompetens räcker inte

   Studier visar att endast 4 av 10 medarbetare inser hur viktigt det är att utvecklas för att stärka sin anställningsbarhet. Och endast 1 av 3 medarbetare strävar efter kompetensutveckling.

   - Det behövs organisationer som är adaptiva och kan skifta arbetsroller internt, samt förändra strukturer, rutiner och kulturen så att medarbetarna uppmuntras att vilja utvecklas, säger Ans de Vos, professor från Antwerp Management School och University of Antwerp.

   Han menar att både verksamheter och individer behöver få större kapacitet till att låta ett förändringsarbete ske. Det innebär inte att traditionella arbetsstrukturer ska suddas ut helt, men att det krävs flexibilitet för att få personer inom organisationen att vilja förändra sin arbetsroll.

   - Du måste göra mer än att bara kartlägga kompetens. Det behövs en utvecklingskultur på arbetsplatsen, där medarbetarna uppmuntras till att vilja utvecklas. En agil organisation kan uppmuntra sina medarbetare och skapar möjligheter för utveckling, berättar Ans de Vos.

   Lösningen: flexibel utveckling

   Enligt Ans de Vos är det därmed en skillnad på att vara en kompetensbaserad organisation och en utvecklingsorganisation. Kompetenser blir utdaterade, men om verksamheten istället satsar på att bli en utvecklingsorganisation kan man anpassa sig och se till sina medarbetares önskningar.

   - Jag tycker vi borde tala mer om att verksamheter bör sträva efter att bli en utvecklingsorganisation. För mig är en kompetensbaserad organisation, en verksamhet som fokuserar på att hitta en matchning mellan kompetens och vad du som organisation behöver. Men genom att etablera en utvecklingskultur, kan man fokusera mer på vad som driver medarbetarna framåt, och anpassa sig efter var de är i sina liv och i sin karriär just nu.

   För att summera: satsa på att bli en agil organisation med en stöttande karriärsledning, så främjar du både dina medarbetare och din rekryteringsprocess. Då du kan vara lyhörd till dina medarbetares behov, deras förutsättningar och anpassa det efter organisationens tillväxtmål.

    Transformera din talangstrategi

    Upptäck 5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå och samtidigt balansera verksamhetens, HR:s och medarbetarnas behov.

    1. Ge dina medarbetare makt
    2. Återskapa talang med strategi
    3. Förvandla talanger till ett ekosystem
    4. Ge plats för talangmarknadens krafter
    5. Ta talangtekniken till nästa nivå

    Fyll i formuläret och läs e-boken!