1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. HR>
Change

4 kommande förändringar inom flexibelt arbete

Just nu förändras våra uppfattningar om "flexibelt arbete" snabbt. AI har förändrat hur vi ser på produktivitet i olika branscher, samtidigt som populariteten för distansarbete och flextid har lett till en omvärdering av vad vi menar med "kontorskultur", "balans mellan arbete och fritid" och mycket annat. Så hur kan vi förvänta oss att det flexibla arbetslivet kommer att fortsätta att förändras? Vi frågade SD Worx experter om de största förändringarna att hålla ögonen på.

1. Mer individanpassad flexibilitet

Enligt SD Worx HR-evangelist Jan Laurijssen håller sättet som medarbetare uppfattar förmåner på att förändras. "Det är sant att människor föredrar att ha en mängd olika förmåner att välja mellan", konstaterar han. "Men den här förändringen handlar inte bara om variation, utan också om relevans och individuell anpassning. Medarbetarna vill ha förmåner som speglar deras personliga värderingar och omständigheter - allt från stöd för psykisk hälsa till flexibla möjligheter till ledighet som är skräddarsydda för deras livssituationer. Då stöttar du dem inte bara i arbetet utan även i privatlivet och ger dem en långsiktig karriärväg på din organisation som gör att de verkligen kan trivas."

För arbetsgivare innebär det att de måste överväga nya strategier som exempelvis ekonomiskt stöd för att må bra eller erbjuda "workation", men också att få feedback på om dessa strategier verkligen skulle vara relevanta för de unika behoven hos dina medarbetare.

2. Fokus på rättvisa

"När vi skräddarsyr förmåner efter individuella behov är utmaningen att upprätthålla rättvisa och inkludering, samtidigt som vi naturligtvis måste säkerställa efterlevnad", säger Lorenzo Andolfi, Senior Researcher på SD Worx. Men hur säkerställer du rättvis behandling när alla har olika behov? Potentiella lösningar kan vara att erbjuda förmånspoäng som medarbetarna kan använda efter eget önskemål.

Som Lorenzo påpekar krävs det försök och misslyckanden innan det blir rätt. "Det är viktigt att kontinuerligt se över och förnya riktlinjerna för flexibelt arbete och förmåner, samtidigt som man samarbetar med de anställda för att förstå deras behov och önskemål. Det är det enda sättet att se till att dessa inte blir en grund för ojämlikhet eller utanförskap, eftersom medarbetarnas behov hela tiden ändras." 

  Vad är viktigast för medarbetarna gällande flexibelt arbete?

   Ny rapport: Skräddarsy en flexibel arbetsplats

   3. Växande behov av självständighet och förtroende

   Vid det här laget står det klart för framsynta arbetsgivare och seniora HR-chefer att en miljö som präglas av oro och misstro leder till lågt engagemang och få som stannar kvar. Men för nya chefer som står inför det avstånd som distansarbete och olika arbetstider skapar kan det vara frestande att kontrollera och övervaka, om än digitalt.

   Enligt Jan ser allt fler chefer fördelarna med att låta medarbetarna hantera sina scheman och sin arbetsbelastning. "Men detta förtroende sträcker sig längre än att möjliggöra flexibilitet - det handlar om att ge medarbetarna möjlighet att forma en egen arbetsmiljö, vilket i sin tur driver innovation och arbetsglädje."
    

    Jan Laurijssen
    Förtroende handlar om mer än att möjliggöra flexibilitet - det handlar om att ge medarbetarna möjlighet att forma sin arbetsmiljö, vilket i sin tur driver innovation och tillfredsställelse.
    Jan Laurijssen
    Jan Laurijssen, HR Evangelist, SD Worx

    4. Nya definitioner av arbetstid

    Ett resultat av den ökande individanpassningen som vi redan ser är att kulturella normer såsom en 9-5-arbetsdag blir mindre vanliga och mindre strikta. "I takt med ett alltmer flexibelt arbetsliv kan medarbetarna använda sin tid på ett klokare sätt och bestämma vilka uppgifter som ska prioriteras i det aktuella tillfället och vilka de ska återgå till efter en paus", säger Lorenzo. "Därför blir det allt viktigare att fokusera på resultatet snarare än antalet timmar."

    Även om tekniken har underlättat revolutionen med arbete överallt och när som helst, medger båda experterna att den bidrar till utbrändhet. "Flexibilitet utan gränser leder till kaos", säger Lorenzo. "I framtidens arbetsliv kommer alla chefer att utbildas i att upptäcka tecken på utbrändhet, och de bör förväntas föregå med gott exempel genom att tydligt kommunicera och hålla sig till sina personliga arbetstider."
     

     Lorenzo Andolfi
     I takt med ett alltmer flexibelt arbetsliv kan medarbetarna använda sin tid på ett klokare sätt och bestämma vilka uppgifter som ska prioriteras i det aktuella tillfället och vilka de ska återgå till efter en paus.
     Lorenzo Andolfi
     Lorenzo Andolfi, HR Research & Intelligence, SD Worx

     Vill du veta mer om hur förändringen av flexibelt arbete?

     Kolla in vår nya forskningsrapport!

     Fyll i formuläret för att hämta den interaktiva e-boken