1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Distansarbete

Organisationskultur på distans – hur du lyckas med framgångsrikt hybridarbete

De senaste årens pandemi har lärt oss många saker, men en av dem är mer framträdande än andra; framtiden är hybrid. Allt fler medarbetare efterfrågar möjligheten att kunna arbeta på distans och det visar sig att distansarbete kan höja både produktiviteten och välmåendet i hela verksamheten.  

Men, hybridarbete kräver nya tankesätt och nya strategier för hela organisationen och är en utmaning för alla organisationer som vill följa med i utvecklingen. Vår undersökning ”Future of Work & People”, som gjordes på över 3000 europeiska företag, visar att en av de största HR-utmaningarna idag är att lyckas göra hybridarbete till en framgång. 

Så, hur ska du som organisation tänka för att få ut det mesta av hybridarbete? 

Vi har träffat Heidi Nygjelten, Nordic Chief People & Culture Officer på Amesto TechHouse, som är specialiserad på att jobba med innovativa arbetssätt. Heidi har som passion att skapa fantastiska arbetsplatser för medarbetare och hon går igenom vad du kan vinna genom att tänka om kring hybridarbete. 

Tips! Se inspelningen av Heidis webinar där hon tillsammans med SD Worx Annika Zebergs Brånedal pratar om hur du bygger en företagskultur på distans.  

Coronapandemin gav oss viktiga insikter 

När pandemin slog visste ingen hur framtiden skulle se ut. Organisationer och medarbetare var tvungna att anpassa sig snabbt och den nya normala arbetsdagen behövde arbetas fram. I ovisshetens vakuum uppstod plats för innovation och det var hög tid att omvärdera sättet vi arbetar på. 

”Vissa organisationer såg coronan som en möjlighet att tänka helt nytt och använda möjligheten att tänka om kring arbetsplatsen, arbetsrelationen och arbetskulturen.”  

Trots de initiala utmaningarna gav de nya kraven på isolering viktiga insikter för både anställda som organisationer. Bara för att saker alltid gjorts på ett visst sätt behöver inte det betyda att de alltid måste göras så och fördelarna med att kunna arbeta hemifrån gjorde sig tydliga. 

”Med tiden genom och efter pandemin har vi sett att de allra flesta vill ha viss flexibilitet där de arbetar, men även när de arbetar. Pandemin har gjort något med oss ​​– vi vill och förväntar oss mer frihet att välja själva. En större grad av autonomi.” 

Självbestämmande ökar motivationen och prestationen 

Hybridarbete har många fördelar både för organisationen och för dina medarbetare. Du får en större talangpool att rekrytera medarbetare ifrån om du kan bortse från geografiska faktorer och hemmakontor innebär ofta mindre distraktioner, vilket gör att produktiviteten ökar. Dessutom slipper dina medarbetare att pendla, vilket både är bra för miljön och frigör mer tid till livspusslet.  

”Medarbetare sparar tid genom att minska pendlingen: om de tillbringar i snitt 30 minuter enkel väg till och från jobbet blir det 230 timmars pendling på 1 år, alltså hela 31 arbetsdagar! Om de kan jobba hemifrån 50% av tiden sparar de 15 arbetsdagar per år som de kan lägga på något annat.” 

Om du ser till att dina medarbetare känner sig sedda och att deras behov är tillgodosedda, kommer de vilja göra ett bättre jobb. Självbestämmande är viktigt för arbetsprestationen och för att förmedla från dig som arbetsgivare att du litar på dina anställda. 

”Från forskning vet vi att autonomi ger mer motivation, kreativitet och bättre problemlösningsförmåga. Erfarenheterna från det stora hemmakontorsexperimentet under pandemin visar också att de flesta inte behöver en chef hängande över axeln för att utföra sitt jobb.” 

Alla medarbetare är olika och du måste se deras individuella behov 

Det viktigaste för att få hybridarbete och flexibla arbetssätt att lyckas är att förstå individens behov. Det finns ingen mall som passar alla och för att få ut det mesta av allas förmågor måste du som arbetsgivare ge dina medarbetare rätt förutsättningar. 

”Trots allt, är människor olika. De har olika behov och förutsättningar vad gäller arbetsuppgifter, erfarenhet, livssituation, resväg och personlighet. En lösning passar inte alla. Det är dags för jobbet att anpassa sig till medarbetarna, inte tvärtom.” 

Det finns många lösningar som underlättar för varje medarbetare att arbeta på det sätt som passar dem bäst utan att tappa balansen med vad teamet, kollegorna och kunderna behöver. I det nya normala gäller det att våga testa sig fram och tillsammans med hela verksamheten komma fram till vad som fungerar för er. 

”Oavsett om det är hemmakontor, hybrid eller vanligt kontor, arbetar chefer runt om i världen för att underlätta för sina organisationer och anställda. De förstår att de måste sätta människor i centrum, oavsett om de är på kontoret, fabriken, hemma, på fjället eller på ett café.” 

Lär dig mer på Heidi Nygjeltens webinar om hur du bygger organisationskultur på distans 

Innan pandemin tvingade ut alla från fysiska kontor var det få som tänkt tanken att det fanns andra sätt att arbeta på. Andra sätt som kanske till och med fungerar bättre. Dagens behov kommer för alltid vara förändrade och nu gäller det för organisationer att anpassa sig till den nya arbetsmarknaden. 

Vill du få råd om hur du ska göra för att få ut det mesta av hybrida arbetssätt? Se inspelningen av Heidis och Annikas webinar där de pratar om hur du bygger en organisationskultur på distans. 

Har du fler frågor om HR eller lön? Kontakta oss på SD Worx här.