1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. HR>
AI-symbol med laptop i bakgrunden

AI inom HR - Navigera under omställningen

Hur kan HR-chefer anpassa sig och prestera under AI-revolutionen? Nyligen delade SD Worx HR-evangelist Jan Laurijssen med sig av sina tankar om ämnet i hans föredrag, "Between Hope and Hype", där han förklarade AI:s växande roll på arbetsplatsen. Här har vi sammanställt fem viktiga slutsatser från föredraget.

1. Medarbetarna är oeniga om AI:s fördelar

Jan avslöjade att när han träffar människor ansikte mot ansikte runt om i Europa märker han en tydlig splittring i synen på AI. Vissa är entusiastiska över möjligheterna, medan andra är antingen försiktiga eller osäkra på vad AI egentligen innebär för deras dagliga arbete. Detta visar tydligt på ett informationsgap och understryker behovet av omfattande utbildning för att hjälpa medarbetarna att förstå möjligheterna med AI.

2. AI startar en revolution på jobbet

Jan konstaterar att organisationer såsom OECD redan har uppmärksammat AI:s ökande närvaro i våra jobb. Han berättar att cirka 27% av jobben kan försvinna under de närmaste åren på grund av digitala framsteg, däribland AI. Det är dock viktigt att också ta hänsyn till hur många jobb AI kan skapa. För HR-chefer innebär det att det inte bara är viktigt att hjälpa medarbetarna att lära sig om AI, utan också att hjälpa dem att kompetensutveckla sig eller omskola sig om det behövs, så att de kan trivas i en AI-driven framtid.
 

  Webinar: AI and HR - between hope and hype

   Lär dig mer om hur du navigerar under AI:s intåg i HR-arbetet

   3. HR:s dagliga arbete kommer att se väldigt annorlunda ut

   Jan berörde de många olika sätt som AI förändrar HR på, inklusive att hitta och anställa nya medarbetare, organisera arbetet baserat på kompetens och hjälpa medarbetarna att växa i sina karriärer. Han introducerade också termen "algoritmisk HRM", som syftar på AI som möjliggör bättre beslutsfattande och automatiserar HR-aktiviteter genom sofistikerad dataanalys och algoritmiska åtgärder.

   Tips! Mer om AI och HR - Hur generativ AI kan påverka medarbetarresan

   4. AI:s möjligheter har sina egna utmaningar

   Jans tal gjorde det tydligt att AI erbjuder många fördelar, som att göra HR-processer effektivare, förbättra hur anställda och kunder upplever sina erfarenheter och fatta bättre beslut. Han ignorerade dock inte utmaningarna och diskuterade frågor om partiskhet, integritet och det tveeggade svärdet att skapa och förstöra arbetstillfällen. Han betonade vikten av att ha ett balanserat förhållningssätt när det gäller användning av AI, med rätt fokus på granskning, översikt och kontinuerligt lärande.

   5. Det är dags för HR-chefer att agera

   Jan avslutade sitt föredrag med att uppmuntra HR-chefer att radikalt ompröva sina roller nu när AI-revolutionen är på ingång. Han hänvisade till Dave Ulrichs modell, som förordar att AI och analys av människor integreras i ramverket för HR. Budskapet var tydligt: för HR-medarbetare är det nu dags att omfamna AI, förstå dess konsekvenser och förbereda sig för dess utmaningar, så att ni kan utnyttja den fullt ut för att bygga en stabil och dynamisk arbetsstyrka. För att citera Jan Laurijssen: "Det är en fantastisk tid att verka inom HR".

    Vill du lära dig mer om AI och HR?

    Lär dig mer om hur du navigerar nu när AI på allvar är på väg in i arbetslivet

    I vårt webinar försöker Jan Laurijssen och Magnus Eklöv från oss på SD Worxförsöka reda ut de många olika hypoteser och antaganden kring AI:s framfart i HR-världen. 

    Fyll i formuläret för att se webinaret