1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Den största HR-utmaningen

Den största HR-utmaningen: Medarbetarnas välmående

Del tre av SD Worx E-bok ”Kör smartare inte hårdare” är baserad på undersökningen ”Future of Work & People” som inkluderar över 3000 europeiska företag. Vi frågade företagen vilka deras största HR-utmaningar är idag och fick en lista på 10 utmaningar. Den självklara första platsen var ”Medarbetarnas Välmående och Förmåga att återhämta sig”. Nästan hälften av alla företag vi pratade med var oroliga över vad ett högt arbetstempo kunde innebära för deras medarbetares hälsa på lång sikt.  

Men, vad innebär egentligen medarbetarnas välmående och hur förbättrar man den? Vi har träffat Ann-Sofie Forsmark, en av grundarna till konsultorganisationen Oxy Group som hjälper företag att skapa förutsättningar för såväl framgång som hållbar hälsa.  Hon berättar varför det är så viktigt att se till att hälsa är i fokus på arbetet och om hur man kan tänka kring välmående och återhämtning på jobbet. 

Psst! Här kan du se inspelningen av Ann-Sofies webinar om Medarbetares välmående 

Ann-Sofie Forsmark: 20 års erfarenhet av hälsa och välmående  

Ann-Sofie Forsmark har jobbat i nästan 20 år med hälsa och välmående. Hon har en bakgrund som hälsocoach, personlig tränare och har arbetat med några av de största företagen i Europa. Dessutom är hon även själv utbildad civilekonom och har testat på utmaningarna med ett hektiskt arbetsliv, så hon vet vikten av att hitta en balans i karriären. 

”Vilken ledningsgrupp som helst både säger och tycker att medarbetares välmående är viktigt. Problemet är att det lätt tappas bort bland annat som upplevs viktigare. Personalens välmående ligger sällan på den nivå den egentligen behöver. Om man vet hur hjärnan fungerar så hänger hela prestationen på välmående. Om man känner sig trygg, välkommen och lugn så kommer man må och prestera bättre. Det är affärskritiskt helt enkelt, att personalen mår bra är viktigt för att möjliggöra en hållbarhet och långsiktig lönsamhet i organisationen.”

Vikten av att förstå svårigheterna 

Många undrar varför det är så svårt att främja välmående. Även de företag som arbetar mycket för att lyfta fram hälsa kan ibland trampa snett.  Det är viktigt att förstå att vi jobbar i uppförsbacke, menar Ann-Sofie. Människan är inte utvecklad för dagens, moderna samhälle och behöver därför mycket hjälp på traven för att upprätthålla sitt välmående. 

”Vi behöver förstå att dagens arbetsliv inte naturligt är riggat för eller stöttar fysiskt, mentalt eller socialt välmående. Om vi inte tar tag i vårt välbefinnande kommer vi jobba för mycket och ineffektivt, sitta stilla, dricka för mycket kaffe och kommunicera dåligt. Dagens arbetsliv suger oss in i ohälsa. Det låter hårt, men förstår vi det kan vi göra något åt det.”  

Arbetskulturen sätter standarden 

Det är en balansgång att uppnå mål och siffror, samtidigt som medarbetarna får den återhämtning de behöver. Poängen är att organisationer måste förstå att det går hand i hand och inse att medarbetarnas välmående behövs för att produktiviteten ska öka. Hela företaget måste aktivt prioritera hälsan, även när tempot blir högre. 

”Det viktigaste att tänka på är kulturen och klimatet i organisationen. Det måste skapas förutsättningar för medarbetarna att fokusera på sitt välmående och ha såväl struktur som ett klimat som ger tillåtelse att säga ifrån när det blir för mycket. Vi måste prata om vad engagemang är och sätta en tydlig definition om vad som är möjligt. Om ett arbete är mycket krävande är det väldigt svårt att vara helt engagerad 40 timmar i veckan. Att vara engagerad i sitt jobb innebär faktiskt också att vara engagerad i sitt välmående.” 

Gäller att ha eget ansvar både till sig själv och till jobbet 

Även om anställda också själva behöver ta ansvar för sin återhämtning och prioritera att be om hjälp för att få till den, är det arbetsplatsen som måste ge förutsättningarna. Ambitiösa medarbetare tar ofta på sig mer än vad som kan vara hållbart över tid och kan ha svårt att uppmärksamma riskerna. Därför kan organisationen ibland behöva sätta riktlinjer och hålla extra koll på sina högpresterande medarbetare. 

“Förutom att brist på återhämtning och ohållbarhet i arbetslivet leder till mänskligt lidande får det också negativ effekt för verksamheten. Misstag görs i större utsträckning, det blir högre personalomsättning, innovation stannar av och organisationen utvecklas inte i den takt som den hade kunnat. Våra överbelastade hjärnor funkar inte på hög belastning under långa dagar och det går inte att vara kreativ eller lösningsorienterad om man är stressad.” 

Lär dig mer på Ann-Sofie Forsmarks webinar om medarbetares välmående 

För 20 år sedan handlade hälsofrågan på arbetsplatsen om helt andra saker än vad det gör idag. På den tiden var medarbetares välmående och företagets utveckling helt skilda saker. Idag vet vi mycket mer och efterfrågan av ett balanserat arbetsliv blir allt högre, både från arbetsgivare och anställda. Men, många organisationer kämpar fortfarande med att hitta framgångsrika sätt att sätta medarbetarnas hälsa i första rummet. Många vill, men vet inte hur. 

Vill du få råd om hur du ska göra? Se inspelningen av Ann-Sofies webinar om du vill lära dig mer om vikten av din egen och dina anställdas välmående och hur du kan främja båda. 

Har du fler frågor om HR eller lönKontakta oss på SD Worx här.