1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Nöjd människa vid dator

Öka produktiviteten, skapa delaktighet och höj engagemang genom digital preboarding

Kompetensutveckling är en viktig del i anställningen och påbörjas redan när medarbetaren skrivit på ett anställningskontrakt. Eftersom tid är en bristvara är en digital preboarding med digitaliserade utbildningar ett kostnadseffektivt och applicerbart verktyg, såväl för ansvariga chefer som för anställda som omfattas av utbildningsinsatserna.   

Tiden från det att den anställde har signerat sitt anställningsavtal till första arbetsdagen är mycket viktig då personer som tackat ja oftast är positiva och extra motiverade till att börja sitt nya jobb. Faktum är att de flesta nyanställda tenderar att avgöra om de vill stanna på ett företag under de första sex månaderna. En bra preboarding ökar både produktiviteten hos medarbetaren och ger även arbetsgivaren en betydligt större chans att behålla en nyanställd. En bristfällig preboardingprocess däremot skapar frågetecken och medför en ökad risk att den nya medarbetararen ser sig om efter nya möjligheter innan hen kommit in i det nya jobbet.   

Här är några tips på hur  man  använder den första tiden till att knyta till sig en nyanställd och förbättra  arbetsgivarvarumärket med digital preboarding:   

 • Se till att nyanställda får en bra introduktion till arbetet, då blir de snabbare produktiva och kan bidra på fler områden. De kommer att engagera sig tidigare, vilket ökar arbetsglädjen och viljan att prestera inom er organisation. Använd er digitala  lärplattform till att få ett naturligt och proffsigt flöde i processen. Via systemet kan den nyanställda ta del av tex. en digital introduktionsutbildning där VD/chef hälsar välkommen till arbetsplatsen och hen ges möjlighet att läsa på mer om företaget. Tänk även på att den information som den anställda tar del av ska kommuniceras på ett informativt och lättillgängligt sätt - ej som en lärobok med för mycket information på en gång. 
 • Personifiera programmet så mycket det går. Ladda upp informativa och relevanta dokument som kan vara bra för en ny medarbetare att ta del av. Om all information om företaget finns samlat i en digital  lärplattform kan man på ett enkelt sätt skräddarsy information till rätt person och arbetsroll. På det sättet ges den nya medarbetaren möjlighet att snabbt förstå sin roll och de förväntningar som finns kopplade till den.  
 • Att kontinuerligt följa upp ger möjlighet att effektivisera och förkorta tiden till full produktivitet, liksom tillfälle för chefen och medarbetaren att bygga en relation. Som chef är det bra att fråga hur onboardingen upplevs av kandidaten genom privata samtal men även genom digitala formulär där man på ett enkelt sätt fånga upp synpunkter och ständigt förbättra processen. 
 • En strukturerad introduktion till nya medarbetare ökar produktiviteten och bidrar till ett större engagemang och ger arbetsglädje. Tänk även på att medarbetare, såväl nya som övriga, är ambassadörer för sin arbetsgivare. Att få personal som trivs, är motiverad och som pratar gott om arbetsplatsen är en del av arbetsgivarvarumärket.  

Med rätt digitala förutsättningar kan alla delmoment integreras i en och samma process vilket ökar effektiviteten radikalt. En helt digital pre- och onboarding-process kan reducera resurser (timmar per vecka och roll) med 40-60% och ledtiden från rekrytering till produktivitet med 70-80%.  

Med SD Worx och Learnifiers unika integration finns möjlighet att automatisera en digital preboarding, allt från anställningsprocess till onboarding där man genom automationer säkerställer att rätt kurs riktas till rätt person och roll.  

Lycka till!  

/Purvi Tegle, Produktspecialist för SD Worx HR – Talent

 

Vi vill även tipsa om artiklarna:

3 viktiga grundstenar för en effektiv lönerevisionsprocess

Rekrytering och onboarding: Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

HR-trend: Employer Branding 2.0 – Den nya talangjakten

Kan en ledare be om ursäkt?

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med HR och lön?

   Boka ett onlinemöte nu