1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Kvinna som arbetar på distans

Övervinn utmaningarna med distansarbete

Distansarbete erbjuder många fördelar, men har också sina egna utmaningar. Kommunikation och samarbete kan bli svårare när man inte kan mötas ansikte mot ansikte. Hur kan vi minska avståndet och skapa en mer sammanhållen arbetsmiljö, även när medarbetarna är utspridda på olika platser? Det finns lösningar som kan hjälpa till att överbrygga dessa hinder.

Delade meningar om distansarbete

Medan 59 procent av medarbetarna i Sverige känner sig mer produktiva när de arbetar hemifrån, anser nästan 39 procent av svenska arbetsgivare att det har lett till minskat engagemang och större problem med att leda medarbetarna. Det visar en undersökning gjord av SD Worx med mer än 16 000 medarbetare och 5 000 HR-chefer i 16 europiska länder, däribland Sverige.

Endast en del av arbetsgivarna och medarbetarna är positiva till fördelarna med att arbeta hemifrån. Delade meningar visar att distansarbete orsakar splittring. Att ha båda sidor i åtanke är avgörande för balansen.

  Så anpassar du för perfekt matchning

  Det är ingen överraskning att distansarbete har lett till att arbetsgivare och medarbetare har olika uppfattningar gällande produktivitet. De riktlinjer för distansarbete som infördes under pandemin tenderar att luta sig tungt mot "distansaspekten", men de kanske inte har byggts på en hållbar grund av god kommunikation.

  På senare tid har det kommit rapporter om motreaktioner till distansarbetet, där ett antal globala företag har infört en policy om obligatorisk återgång till kontoret. Men samtidigt ökar antalet distansjobb stadigt.

  Det är värt att påpeka att ett stort antal globala organisationer övergår till en hybridmodell, inte heltid på kontoret. Det är svårt att argumentera mot fördelarna med både att arbeta på distans och att träffas på plats, så det är viktigt att hitta en balans mellan distansarbete och att arbete på plats som uppfyller ditt företags specifika behov.

  Alla arbetsplatser är olika, och du behöver anpassa din strategi beroende på hur bra cheferna kan leda på distans, eller om medarbetarna kan utföra ett effektivt arbete utan handledning. Att tillhandahålla rätt utbildning och vägledning i samband med varje förändring av policyn är ett viktigt steg mot att säkerställa att den blir lyckad.

   Katleen Jacobs
   Det är viktigt att hitta en balans mellan distansarbete och att arbete på plats som uppfyller ditt företags specifika behov.
   Katleen Jacobs
   Katleen Jacobs, Business Unit Manager Legal Consultancy, SD Worx

   3 tips för att lyckas med distansarbete

   1. Planera in personliga möten
    Identifiera viktiga milstolpar i projektet och tillfällen för samarbete som skulle gynnas av personliga möten. Planera in dessa möten vid sidan av de vanliga fysiska mötena för att uppmuntra problemlösning inom teamet. Uppmuntra till feedback så att du kan skapa ett tidschema som fungerar för alla.
     
   2. Ställ tydliga förväntningar för distansarbetet
    Var transparent och informera om arbetstider, förväntad tillgänglighet och deadlines för arbetsuppgifter relaterade till distansarbete. Utvärdera om det finns behov av att införa schemalagda arbetstider. Upprätta ett tydligt protokoll för kommunikation, med önskade kommunikationskanaler för olika situationer.
     
   3. Optimera kommunikationskanalerna
    När ni väljer vilka kommunikationskanaler ni ska investera i bör ni vara selektiva för att undvika att medarbetarna blir överväldigade och utmattade. Se till att medarbetarna har tillgång till en utvald uppsättning digitala verktyg som är lätta att lära sig och har lättillgängliga funktioner, samtidigt som de integreras smidigt med resten av arbetsplatsens teknik.

   Möjligheter med att arbeta på distans — som kanske förbises

   Ibland kan det vara de små sakerna som gör stor skillnad. Har du de rätta verktygen för att hålla dina team engagerade? Använder du tekniken till fullo för att underlätta samarbete?

   SD Worx är här för att stödja dig i övergången till en mer flexibel arbetsplats. Vi erbjuder system, resurser och expertis för att hjälpa dig att navigera i det nya, flexibla landskapet.

    Vill du ha personlig vägledning för att förbättra din strategi för flexibelt arbete?

    Är du intresserad av att veta mer? Vill du ha hjälp med att implementera dessa strategier i din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig att göra distansarbete till en framgång för dig och ditt team.