1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Psykologisk trygghet på jobb

Psykologisk trygghet på jobbet

Psykologisk trygghet i arbetet är viktig för individens välbefinnande, men det är också viktigt för arbetsmiljön och produktiviteten. Psykologisk trygghet handlar om medarbetarnas upplevelse av att kunna uttrycka sig fritt, dela idéer, ge feedback och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser. 

En arbetsplats med hög psykologisk trygghet har flera fördelar som: 

 • Ökad kreativitet. 
 • Bättre problemlösningsförmåga. 
 • Högre medarbetarengagemang och välbefinnande. 
 • Lägre omsättning. 
 • Bättre resultat för organisationen som helhet. 

 

  Viktiga faktorer för psykologisk trygghet på jobbet

  1. Öppen kommunikation: Medarbetarna känner sig bekväma med att dela tankar, idéer och funderingar utan rädsla för kritik eller avslag från kollegor eller chef. 
    
  2. Förtroende: Det finns ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetarna och ledningen och medarbetarna känner sig trygga i att deras intressen och välmående tas tillvara
    
  3. Acceptans av misstag: Misstag och misslyckade försök ses som inlärningsmöjligheter, inte som skäl för straff eller skuld. 
    
  4. Stöd för personlig tillväxt: Organisationen uppmuntrar medarbetarna att utvecklas professionellt och personligt och stöd och resurser erbjuds för denna utveckling. 
    
  5. Respekt: ​​Alla anställda behandlas med respekt och värdighet oavsett deras position eller bakgrund. 
    
  6. Konflikthantering: Konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt och det finns utrymme för att diskutera olikheter öppet och ärligt. 
    
  7. Öppenhet om mål och vision: Organisationens mål och visioner delas öppet med medarbetarna och det finns utrymme för att diskutera och utforska hur dessa mål kan uppnås. 
    
  8. Kulturell mångfald: Mångfald värdesätts och arrangemang görs för att inkludera medarbetare med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv. 
    
  9. Möjlighet till autonomi: De anställda har en viss grad av självständighet i hur de utför sitt arbete och de uppmuntras att ta initiativ. 
    
  10. Ledning och stöd: Ledningen spelar en aktiv roll för att främja psykologisk trygghet genom att vara tillgängliga för sina anställda, lyssna på deras oro och ge stöd när det behövs. 

  Läs också: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro

   Inspelat webinar

   Boosta välmåendet och skapa en positiv arbetskultur

   I det här inspelade webinaret berättar våra experter hur du tacklar den största HR-utmaningen idag – Medarbetarens välmående.

    Se inspelat webinar nu