1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Digital employee experience

Skapa en förstklassig digital medarbetarupplevelse – vad du bör göra eller inte göra

Den digitala medarbetarupplevelsen handlar om hur dina medarbetare interagerar med och upplever tekniken på arbetsplatsen. Detta inkluderar allt från kvalitet till användbarhet. Även om det inte är ett nytt koncept hävdar fortfarande hälften av de europeiska medarbetarna (48 %) att deras organisation inte lyckas uppfylla deras förväntningar. Så här kan du göra för bättre resultat! 

  Vad du bör göra

  1. Involvera medarbetarna  

  Medarbetare som känner att de har bidragit och varit delaktiga kommer att ta till sig ny HR-teknik mer villigt. Försök därför att aktivt involvera dem från början. Skapa en mångsidig pilotgrupp för att analysera de möjliga effekterna av en digital applikation, fördelar, farhågor, optimeringar etc. och agera efter deras önskemål om möjligt. De kan också testa programvaran. 

  Användbarhet kan bara uppnås om du sätter dina medarbetare i centrum och bygger utifrån deras perspektiv. Att skapa verktyg för och av medarbetarna är din bästa chans att leverera digitala upplevelser som träffar rätt. 

   

  2. Personifiera 

  Distans- och hybridanställda tenderar att vara mindre knutna till sina företag och med hybridarbete blir det mindre delaktiga i organisationskulturen. För att motverka den trenden har personliga digitala kontaktpunkter och upplevelser blivit viktigare än någonsin. Idag finns det gott om lösningar, från kuraterade interna kommunikationsflöden till AI-drivna marknadsplatser för talanger. 

  Att använda generativ AI i din HR-teknikstack kan vara en riktig banbrytare för att möta personliga behov och preferenser. Men se till att prioritera funktioner som verkligen hjälper dina medarbetare och inte bara imponerar på dem. 

   

  3. Tänk mobilt först 

  Att det ska vara mobilvänligt är en självklarhet när det gäller att optimera tillgängligheten på den digitala arbetsplatsen. Anställda som inte har tillgång till mobila verktyg för att få jobbet gjort känner att de har betydligt svårare att få tillgång till den information de behöver. Detta gäller i synnerhet medarbetare som arbetar på distans eller i frontlinjen. 

  Om målet är att göra arbetslivet lika bra som det verkliga livet måste vi ändra vår uppfattning om att telefoner inte har någon plats på jobbet. Istället bör vi välkomna mobila enheter som ett värdefullt sätt att slutföra uppgifter, skicka förfrågningar, hantera arbetsflöden och mycket mer. 

   

  4. Fokus på medarbetarens hela livscykel  

  Den digitala medarbetarupplevelsen börjar från det första ögonblicket då en potentiell medarbetare interagerar med dig och löper hela vägen till utveckling, prestation och till och med offboarding. Vårt råd: använd designtänkande för att kartlägga hela medarbetarresan, så att du inte missar viktiga beröringspunkter att dra nytta av. 

  Undvik dock att ha för många olika applikationer och plattformar. Det kan slösa tid, hindra produktiviteten och ge en dålig upplevelse. Din HR-teknikstack bör kännas bekant för ditt team när det gäller användbarhet och gränssnitt. 

   Vad du inte bör göra

   1. Överväldiga medarbetarna 

   Vi känner alla till applikationer där du måste armbåga dig fram genom olika skärmar och klicka på flera knappar för att (förhoppningsvis) komma dit du vill. Dessutom uppmanas du att skapa ett eget konto och komma ihåg ett starkt lösenord. Känner du redan hur blodet kokar? 

   Välj därför digitala verktyg som har ett tydligt syfte, en intuitiv design, färre klick och inga onödiga funktioner. Att hålla det enkelt är en bra tumregel när du utforskar nya verktyg. 

    

   2. Glömma utbildning 

   Ja, digitala lösningar har blivit mycket intuitiva. Ja, de flesta av oss är mer tekniskt kunniga än för 10 år sedan. Nej, vi förstår inte allt på en gång. Utan ordentlig utbildning från början finns det en risk att dina medarbetare inte kan navigera i dina nya applikationer och att de blir avskräckta. 

   Några idéer för en optimal digital medarbetarupplevelse: ge tid till utbildning, erbjud olika utbildningsformat, sätt realistiska tidsfrister för att anpassa ett nytt arbetssätt, ge incitament till utbildning och följ upp på lämpligt sätt. 

    

   3. Luta dig tillbaka och låt tekniken ta hand om allt 

   Anta inte att alla i din omgivning också är entusiastiska över din digitala strategi bara för att du är det. Lista eventuella problem och frågor, samt hur du ska svara på dem. Självklart ska du fortsätta att samla in feedback från medarbetarna. Intern tvåvägskommunikation är avgörande för att skapa en positiv upplevelse. 

   Kom ihåg att feedback i realtid är den bästa typen av feedback, eftersom den vanligtvis är mer ärlig, relevant och kontextuell. Arbeta med ditt IT-team för att integrera enkla frågor som dyker upp när människor använder dina applikationer. 

    

   4. Digitalisera utan riktning 

   För att dina medarbetare ska bli entusiastiska över vad du har i beredskap för dem bör du definiera en tydlig och kortfattad vision – en (stor) bild av hur framtiden ser ut för dina medarbetare. Detta bör innebära en plan som ligger i linje med både företagets och de anställdas ambitioner, och som stöds och binds av samma kultur och värderingar. 

   Steg 1 kan vara att koppla digitaliseringsarbetet till affärsmålen. Har ni satt upp mål för era digitala verktyg? Om inte kommer ni inte att kunna mäta deras framgång och säkerställa att de förbättrar den digitala medarbetarupplevelsen bortom subjektiva känslor. 

    Behöver ni hjälp med er HR-digitaliseringsresa?

    Framgång beror på din förmåga att samordna intressen hos dina medarbetare, företaget och HR.

     Hitta den perfekta (digitala) matchningen