1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. HR>
Bäbis på en arm

Vilka rättigheter har du som nybliven pappa i Sverige jämfört med andra länder? Skillnaderna är stora.

Nyblivna pappor i Norden har många föräldradagar, men antalet varierar från land till land. Och jämför du med övriga Europa är skillnaderna ännu större. I den här artikeln kan du se hur pappaledigheten skiljer sig från land till land i Norden. Och du får även veta vilket land i Europa som har den kortaste pappaledigheten som är över på några dagar.

Så lång är föräldraledigheten i de nordiska länderna

Vi får ofta höra att föräldraledigheten i Norden är bland de bästa i världen. Men hur mycket ledighet har egentligen nyblivna föräldrar i de nordiska länderna rätt till? Låt oss titta på länderna Sverige, Norge och Finland.

Sverige

 • Föräldrar har rätt till ledighet i sammanlagt 480 dagar för ett barn.
 • Föräldrapenningen betalas ut under sju dagar i veckan och uppgår till upp till 80 procent av den inkomst/lön som ligger till grund för beräkning av sjukpenning.

För 390 dagar baseras föräldrapenningen på den inkomst som ligger till grund för beräkning av sjukpenning (s.k. sjukpenningnivå), medan resterande 90 dagar är ersättningarna på den lägsta nivån (180 kr per dag). Föräldrarna är fria att dela dagar sinsemellan genom att avstå dagar till varandra, men både mamma och pappa måste ta ut 90 dagars föräldraledighet var annars går de förlorade – dessa kan alltså inte överlåtas till den andra föräldern.

Norge

 • Föräldrar har rätt till ledighet i sammanlagt 49 veckor (245 dagar).
 • Föräldrapenningen betalas ut fem dagar i veckan och motsvarar full lön upp till 6G.

Ledigheten är uppdelad i tre delar – 15 veckor för mamman, 15 veckor för pappan och 16 veckor där uppdelningen är fri. Det är också möjligt att ta ut 59 veckor totalt (19 veckor för mamma, 19 veckor för pappa och 18 veckors gemensam kvot), men då med 80 procents täckning.)

Finland

 • Föräldrar har rätt till ledighet i sammanlagt 317 dagar.
 • Föräldrapenningen betalas ut sex dagar i veckan och uppgår till i genomsnitt 70 procent av lönen.

105 dagar är reserverade för mamma medan den gemensamma delen av 158 dagar kan fördelas fritt mellan mamma och pappa. Faderskapspenningen betalas ut till pappan i högst 54 dagar. Upp till 18 av dessa dagar kan tas ut under den period då mamman får moderskaps- eller föräldrapenning, medan resterande ska tas ut efter att perioden är över.

Norska, svenska och finska pappor – vem drar det längsta strået?

Så låt oss titta närmare på pappaledighet. Hur många veckor har du öronmärkt som pappa och hur mycket ledighet kan du ta ut? Och vem får egentligen mest av kakan, – norrmannen, svensken eller finländaren?

 • Norge: Om du är norsk pappa har du rätt till 15 veckors pappaledighet. Dessutom kan du ta ut hela den gemensamma delen på 16 veckor, vilket innebär att du maximalt kan få föräldrapenning under 31 veckors ledighet.
 • Sverige: Som nybliven pappa i Sverige har du rätt till 90 dagars ledighet (12 veckor). Om mamman överför alla sina dagar till dig kan du få max 390 dagar avbetalda (motsvarande 54 veckor).
 • Finland: I Finland har du öronmärkt 54 dagar (9 veckor), men om du tar ut hela föräldrapenningen kan du få en sammanlagd pappaledighet i 212 dagar (35 veckor).

Det är med andra ord de norska papporna som har störst kvot, med hela 15 veckor. Svenskarna kommer nära med 12 veckor, medan finnarna får nöja sig med 9 veckor reserverad dagar. Om pappan dessutom tar hela den gemensamma delen blir bilden lite annorlunda: norska pappor har rätt till föräldrapenning i högst 31 veckor, medan finska pappor kan ta ut 35 och svenska pappor hela 54 veckor – om än inte med full lönekompensation. Så beroende på hur man ser det är det den svenska pappan som är vinnaren!

Bäst pappaledighet i Europa

2019 drog UNICEF slutsatsen att Sverige, Norge och Island var de länder i Europa som har de mest familjevänliga policyerna, baserat på information om föräldraledighet, pappaledighet och förskoletäckning. Det finns helt enkelt inget annat land som matchar de generösa upplägg som fäderna i Sverige, Norge och Island har.

… och sämst på pappaledighet

För majoriteten av papporna i Europa är situationen dessvärre en helt annan än i de nordiska länderna. Även om tio dagars betald pappaledighet är en lagstadgad rättighet för fäder i EU-länder, uppfyller inte alla länder detta. Det gör att många män bara tar ledigt några dagar i samband med förlossningen. Pappor i Ungern har till exempel bara rätt till fem dagars betald ledighet!

Har du frågor om HR och lön? Kontakta oss här så hjälper vi dig!

Vi har även skrivit artiklar om:

All i want for christmas is maxad julledighet – så får du den.

Gratis Guide: Allt du behöver veta om semester och semesterlön. Enkelt förklarat.