1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Människa stoppar in pengar i en spargris

Vad är lön?

Kärt barn har många namn brukar det sägas, lön kallas bland annat för: inkomst, förtjänst, arvode, ersättning, vederlag, gage, lega, arbetsförtjänst, avlöning, sold. Lön är den betalning en person får för genomfört arbete eller för att ha beredskap för att arbeta, även kallad jour. Det som inte är utbetalt i lön (pengar) kallas naturaförmån och kan t.ex. vara friskvårdsbidrag, en massagebehandling i månaden, tillgång till gratis frukt på kontoret eller möjlighet att använda organisationens friluftsstuga i fjällen utan kostnad.

Vad är bruttolön?

Lön betalas oftast i pengar och i regel syftas det på bruttolönen, dvs. utbetalningen innan avdragna skatter. För en arbetsgivare tillkommer kostnader utöver bruttolön som t.ex. pensionsavgifter, försäkring och arbetsgivaravgifter.

Vad är disponibel inkomst

Din disponibla inkomst är den totala summan av din lön och andra ersättningar (som t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag) som finns kvar efter att den slutgiltiga skatten har dragits. Det vill säga den totala summan pengar som du kan använda till sparande eller konsumtion.

Löneskillnader mellan kön

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor för alla yrken oavsett roll, erfarenhet, ålder och utbildning var 2020 3700 kr per månad eller 44 400 kr eller 9,8% per år till mäns fördel. Tas hänsyn till skillnad i utbildning, ålder, yrke, arbetstid minskar lönegapet till 4,4 %.

Dock ökar kvinnors inkomster snabbare än männens, sedan år 2000 har kvinnors lön ökat med 42% och mäns med 31%. I den här beräkningen från SCB har effekterna av inflation räknats bort. För den yngre delen av befolkningen är löneskillnaden lägre, t.ex. ligger den på 8% för 20-åringar, men för 30-åringar har kvinnorna ca 77 % av männens lön. Därefter minskar den till gradvis fram till 60-årsåldern då kvinnorna har 86% av männens medelinkomst.

Högre utbildning = högre lön?

Medellönen i Sverige 2020 var 36 100 kr men det finns stora skillnader mellan de som har studerat på högskola/universitet och de som slutade efter grundskola. Generellt ökar lönen för varje utbildningsnivå en person uppnår. Men det finns undantag för jobb som har en kort utbildning och hög lön, t.ex. lokförare och programmerare.

Medellön per år efter utbildningsnivå i Sverige:

  • Genomsnittslön för de med uppnådd Grundskoleutbildning: 349 800 kr
  • Genomsnittslön för de med uppnådd Gymnasieutbildning: 379 200kr
  • Genomsnittslön för de med uppnådd Eftergymnasial utbildning (under 3 år): 441 000 kr
  • Genomsnittslön för de med uppnådd Högskola/universitet (3 år eller mer): 528 000 kr
  • Genomsnittslön för de med uppnådd Forskarutbildning: 664 800 kr

Källa: SCB

Kan lön variera?

Lönen betalas oftast ut för uppnått resultat eller för arbetad tid. Den tidsbaserade lönen kan variera i allt från timlön, dagsbetalning eller månadsbetalning. Det finns flera olika varianter och former, några av dessa är:

Beting är en term som innebär att arbetstagaren ingår ett avtal om att uppnå ett visst resultat. T.ex. att dela ut ett visst antal reklamblad eller en förutbestämd betalning för en skriven artikel för en förutbestämd summa.

Ackordslön innebär att arbetstagaren får betalt efter prestation. Det kan t.ex. innebära att arbetstagaren får betalt efter hur många kilo bär som plockas eller efter hur många skogsplantor som planterats på en dag.

Provisionslön innebär att arbetstagaren får en ersättning som ligger i linje med försäljning eller uppnått mål. T.ex. får en mäklare ofta en lön baserat på hur mycket en fastighet säljs för eller att säljare får en del eller hela sin månadslön efter uppnådd försäljning.

Vi vill även tipsa om artiklarna:

Kan en ledare be om ursäkt?

Hur kan detaljhandeln behålla unga talanger?

Rekrytering och onboarding: Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

HR-trend: Employer Branding 2.0 – Den nya talangjakten