1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Lön>
Bild på Per Johansson

3 av 4 HR-chefer i Sverige är missnöjda med lönehantering

Undersökningen Lönekompetens-index (Payroll Proficiency Index), inkluderar totalt 4 503 respondenter från företag i 16 europeiska länder, med olika ledande roller som vd, ekonomichef, HR-chef och löneansvarig.

  Resultaten visar att endast en fjärdedel av HR-cheferna i Sverige anser att deras företags lönehantering är effektiv i hög eller mycket hög grad.

  Ladda ner hela rapporten nu

   Undersökningen identifierar hantering av kollektivavtal och flexibla arbetsvillkor som en av orsakerna till en lägre effektivitet. Tre av fem löneansvariga anser att hantering av flexibla arbetsvillkor är det största problemet, medan respondenterna på ledande nivå (C-level) ser ett krångligt skattesystem som det största hindret. 

   För att öka effektiviteten lyfter 80 procent av de löneansvariga fram outsourcing av administration av avtal, on- och offboarding till externa partner. En lika stor andel av ekonomicheferna anser att insamling och tillgång till data blir enklare med outsourcing, samt integration av datakällor. Andelen är också densamma för ekonomichefer som anser att digitala lösningar ger en mer kostnadseffektiv lönehantering. 

   – Även om det finns tro på digitala lösningar och outsourcing av lönehantering är det bara 33 procent av de svenska företagen i undersökningen som helt förlitar sig på molnlösningar. Detta pekar på en stor potential för effektivisering av lönehantering, säger Per Johansson, utvecklingschef på SD Worx.

    

    Fyll i formuläret och ladda ner rapporten nu!

    Ladda ner vår rapport för att lära dig:  

    • De sex drivkrafter som påverkar lönekompetensen i svenska organisationer
    • De största prioriteringarna inom lönehantering enligt beslutfattarna
    • Varför fler företag flyttar till en molnbaserad lösning
    • Hur man bygger upp ett business case för förändring av löneprocessen