1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Coronaviruset (covid-19) kan sjuta upp löneökningar

Coronaviruset (covid-19) kan skjuta upp löneökningar

På grund av rådande Coronavirus kan avtalsrörelsen skjutas upp. Det förs diskussioner bland arbetsmarknadens parter om att skjuta fram slutfasen i löneförhandlingarna. Ett förslag är att förlänga de nuvarande avtalen som snart löper ut.

Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska cirka 500 avtal som omfattar närmare 3 miljoner anställda omförhandlas under 2020. 

Den sista mars löper det nuvarande industriavtalet, ut och då var även det nya avtalet planerat att vara färdigt. Men det är inte bara IF Metall som ska få nya avtal: Unionen, Livs, Sveriges ingenjörer och GS förhandlar. Totalt omfattas nästan tre miljoner löntagare.

Osäkerheten kring det ekonomiska läget gör det svårt för parterna att bli ense om löneökningarna. Dessutom tillkommer praktiska utmaningar då förhandlingsdelegationerna i några av förhandlingarna kan bestå av upp emot 150 personer.

Handels ordförande Susanna Gideonsson förklarar till Ekot:

– Vi tycker att det är viktigt att vi håller ihop arbetsmarknaden och att vi gör likadant. Det är ett krisläge och då får vi hantera situationen efter det, och med det sagt kommer vi att avvakta vad industrin gör och efter det fatta våra beslut.

Enligt Susanna finns det två möjliga spår, antingen att fortsätta förhandla alternativt att förlänga nuvarande avtal. Just nu diskuteras förlängningar på mellan tre till tolv månader.

Av förklarliga skäl är det svårt att motivera en löneökningsnivå när vissa branscher är i en akut kris, vilket innebär att det blir problematiskt att upprätthålla ”märket” för många krisande företag.  Vilket i sig är ett starkt skäl för att skjuta upp förhandlingarna. Dessutom ses ett av fackets starkaste vapen, strejk som ett verktyg som få vill använda samtidigt som det sker stora varsel.

Coronaviruset påverkar flera ord som får tillfälliga och nya innebörder. Läs mer i blogginläggen om:

Permittering, varsel, korttidspermittering och korttidsvecka

Vad gäller för läkarintyg, karensavdrag och sjuklön efter semestern?