1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. Lön>
Digitaliserad lönekartläggning sparar tid, pengar och interna resurser

Digitaliserad lönekartläggning sparar tid, pengar och interna resurser

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att årligen genomföra en lönekartläggning, det vill säga en genomgång av de anställdas löner och en granskning av lönebilden. Lönekartläggningen ställer stora krav på HR med ett analysarbete som kan vara svårt, tidskrävande och tufft. Ett välutvecklat systemstöd kan göra lönekartläggningen smart, smidig och snygg.

– Det förberedande analysarbetet i lönekartläggningen, med till exempel arbetsutvärdering där tjänster kopplas samman med kön och lönenivå, kan vara väldigt tungrott. Ett bra systemstöd ger ett stort mervärde för HR som får en effektiviserad lönekartläggning med ett överskådligt analysarbete, vilket gör att tiden kan läggas på det viktigaste – att faktiskt uppmärksamma löneskillnader och arbeta för att minska dem, säger Camilla Cederborg, produktspecialist på SD Worx HR.

Kraven på arbetsgivare 

Det är stora löneskillnader mellan kvinnor och män, både när det gäller kvinno- och mansdominerade yrken och kvinnor och män som har samma yrkesroll. Kvinnor tjänar systematiskt mindre än män och av denna anledning gör arbetsgivare varje år en lönekartläggning med syfte att lönerna ska bli jämställda. Vid lönekartläggningen måste arbetsgivare:

 1. Kartlägga och analysera löneskillnader och om kön har någon betydelse vid lönesättning mellan kvinnor och män. Tre analyser genomförs:

  a) Praxis om löner som tillämpas på arbetsplatsen
  b) Löneskillnader vid likvärdiga arbeten
  c) Löneskillnader kopplade till kvinnodominerade arbeten
   

 2. Förklara och dokumentera löneskillnader mellan könen
 3. Skapa en handlingsplan
 4. Samverka med arbetstagarna

– Lönekartläggningen kan lätt bli ett måste och något som känns komplicerat, vilket är synd, för så behöver det inte vara. Genom en strukturerad lönekartläggning får HR insikter och kunskaper om hur lönestatusen egentligen är. Kunskap är en nyckel för att kunna arbeta med lönegap, dessutom är det ett mervärde för både chefer och medarbetare att veta att arbetsplatsen tar löneskillnader på allvar, säger Camilla Cederborg.

Lönekartläggning som systemstöd effektiviserar

SD Worx samarbetspartner People Analytics har ett utvecklat systemstöd som förenklar lönekartläggningen. Systemstödet gör lönekartläggningen i sex digitaliserade steg där HR guidas genom en effektiv och smidig process:

 1. Uppstart där man anger vad som ska göras och vilka som ska vara med i processen
 2. Framtagning av data och uppladdning
 3. Arbetsvärdering och titelstruktur, man kan välja att arbeta med en egen arbetsvärdering eller systemets värdering
 4. Kartläggning skapas
 5. Analys och dokumentation
 6. Slutlig rapport och mervärden kring data

– Det blir lättare att överblicka data, analysera, presentera resultatet och sätta tydliga uppföljningsmål. En effektiviserad och enkel lönekartläggning sparar tid, pengar och interna resurser och framförallt ser arbetsgivaren svart på vitt hur lönenivåerna ser ut och vad som behöver göras framåt för att minska löneskillnaderna, säger Camilla Cederborg.

Webinar – Genomför er lönekartläggning smart, smidigt och snyggt!

SD Worx och PeopleAnalytics har arrangerat ett webinar om hur lönekartläggningsarbetet går från att vara en skrivbordsprodukt till att bli den roligaste processen under året!

Här kan du titta på det inspelade webinaret>>

 

Vill du veta mer?

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

  Människa med papper
  Blogg

  Hur fungerar representation?

  Konferenser, personalfester, middagar, golfrundor eller teaterbesök. Vad räknas egentligen som representation och vad räknas inte? Det är viktigt för dig som företagare att ha koll på vad du kan göra för avdrag samt hur avdragsgilla kostnader och moms ska hanteras. Denna kunskap behövs för att kunna ta fram rätt underlag till bokföringen av representationen. Vi har tagit fram de viktigaste delarna för att vägleda dig rätt. 

  2023-03-01
  Outsoursing webinar
  Event

  Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare

  Alla vet att personalkostnaderna är bland de absolut viktigaste och större utgifterna på dagens företag. Att inte få sin lön i tid, eller ha frågor som inte blir besvarade av lönepersonalen, leder snabbt till missnöjda medarbetare. Dessutom måste lönepersonalen konstant hålla sig uppdaterade kring nya lagar och reglerändringar, vilket kan vara omständligt och tidskrävande.

  Men ändå är många tveksamma till löneoutsourcing. Är det tryggt? Snabb service? Kommer de förstå vår personal/våra behov?

  För att demonstrera hur outsourcing kan hjälpa företag att minska sin administration och öka sin flexibilitet, så har vi skapat ett webinar; “Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare”. Du kan se det inspelade webinaret nu direkt!

  2022-06-16
  Webinar löneprocesser
  Event

  Automatisera era löneprocesser med SD Worx digitala lönemånad

  Se hur du minskar risken för mänskliga misstag genom att automatisera era löneprocesser i en digital lönemånad.

  2022-05-13