1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Enkel lönehantering med flexibel implementering

Enkel lönehantering med flexibel implementering

Nyckelord för outsourcingtjänsten SD Worx Pay är flexibilitet och transparens – begrepp som sällan förknippas med löneoutsourcing. Dessa vill vi även ska genomsyra implementeringen. Därför har vi har standardiserat en mängd olika typer av behov som våra kunder kan tänkas ha och utifrån dessa tagit fram tre olika implementationsmodeller. Här vill vi ge dig en tydligare bild av vilka faktorer som spelar in då du ska välja rätt form av implementering för SD Worx Pay för att få en så enkel lönehantering som möjligt.  

Implementering baserad på dina behov 

Det som gör urvalet av implementeringsmodeller för Sd Worx Pay unikt är att det visserligen bygger på standardiseringar, men samtidigt är väldigt anpassningsbart för att matcha kundernas varierande behov. Teamet bakom SD Worx Pay har identifierat tre vanliga behovstyper vid implementering med utgångspunkt i lönehanteringens komplexitet och standardiserat dem för att förenkla implementeringsprocesserna. 

I praktiken utgår valet av implementeringsmodell från din verksamhets specifika behov av flexibilitet, transparens, tid, värde och pris. När dessa behov har identifierats kan ditt företag sedan mappas in mot någon av de tre modellerna för implementering. Den enklaste 50-dagars implementationen har flest standardiserade processer. Den passar bäst om din lönehantering är mindre komplex, om du inte behöver lika mycket stöd under implementeringens gång och om budgeten är något begränsad.  

Standardiserade lösningar för enkel lönehantering 

Ju enklare implementation, desto kortare tid tar den och desto lägre blir kostnaden. Om ditt lönesystem exempelvis inte behöver integreras mot en större mängd andra system, eller om du inte har behov av att koppla på flera tilläggstjänster blir implementeringen lättare. Mindre handpåläggning krävs eftersom många av de mest grundläggande integrationerna för lönesystem är standardiserade i SD Worx Pay. Då kan även den systemansvarige sköta stora delar av implementeringen på egen hand med hjälp av en utförlig instruktion för konfigurationen vilket möjliggör en enkel lönehantering.  

Extra stöd för kundunik lönehantering 

Orsaken till att du kan tänkas behöva mer stöd och en längre implementation är i hög grad knutet till hur komplex din lönehantering är. Det kan exempelvis röra sig om mängden kundunika integrationer till lönesystemet – ju fler integrationer som inte är standardiserade, desto mer invecklad och tidskrävande blir implementeringen. Det kan även handla om att det finns ett flertal bolag i koncernen vilket ofta komplicerar situationen ytterligare.  

Då krävs fler insatser och mer stöd från oss som leverantör. Vi ser till att du får den hjälp du behöver under hela implementeringstiden. Om din lönehantering är invecklad eller om ditt företag saknar interna resurser eller rätt kompetens för att driva implementeringen bör du därför välja en av de mer heltäckande modellerna. Då säkerställer du att du får den hjälp du behöver så att din implementering av systemet kvalitetssäkras i alla led.

 

SD Worx Pay är den svenska marknadens mest flexibla lönesystem. Vi vill att just detta ska vara påtagligt för dig som kund i alla avseenden av vår tjänst – även i implementeringsfasen. Med våra olika implementeringsmodeller ser vi till att du kan välja ett tillvägagångssätt som täcker dina behov på bästa sätt; för att få en enkel lönehantering med så mycket eller lite stöd från oss som du behöver.

Här kan du läsa vår tidigare artikel om När är det rätt läge att outsourca lön? >>