1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Dlaczego płace powinny być w chmurze? Pięć wniosków z naszej dyskusji

Sju skäl till att ha lönehanteringen som molntjänst

Digitalisering hamnar högt upp på allt fler företags agenda och en central fråga blir då hur IT-miljön ska anpassas efter nya förutsättningar. Ett vanligt strategiskt ställningstagande står mellan att fortsätta arbeta i egen servermiljö, så kallad on-premise, eller att flytta hela eller delar av sina IT-miljö till molnet. Här tar vi en närmare titt varför fler och fler nu väljer att även flytta lönehanteringen till molnet. 

1. Alltid tillgång till den senaste tekniken 

En av huvudorsakerna att välja molntjänster för lönehanteringen är att du slipper versionshanteringen och ständigt kan dra nytta av den senaste tekniska utvecklingen. Uppdateringar sker löpande och automatiskt i din molnapplikation, vilket innebär att du alltid har tillgång till den senaste funktionaliteten och de förbättringar som görs i mjukvaran så snart de släpps. I ett lönesystem är det särskilt viktigt vid exempelvis regel- eller avtalsmässiga förändringar. På så sätt behöver du aldrig oroa dig för att ditt system blir ”gammalt”.  

2. Automatisering innebär färre fel och effektivare arbete 

Med en lönetjänst i molnet öppnas också nya möjligheter med att utnyttja automatisering och artificiell intelligens (AI) i allt högre grad. Många repetitiva och tidskrävande löneadministrativa uppgifter kan exempelvis automatiseras. Genom att processerna blir automatiska minskar risken för fel, som ofta är en följd av många manuella steg i arbetet. Med AI kan du dra nytta av tidigare lagrade data för att exempelvis få indikationer om avvikelser, vilket gör att du kan upptäcka potentiella fel redan innan de inträffat.  

3. Mobilitet gör ditt arbete mer flexibelt 

Att lägga lönehanteringen i molnet möjliggör mer mobila arbetssätt genom att det ger dig tillgång till lönesystem och applikationer var du än är och oavsett vilken enhet du använder (mobil, surfplatta eller dator). Att kunna erbjuda mobilitet och flexibla arbetsplatser ligger i tiden och är idag en stor konkurrensfördel för dig som arbetsgivare. Många chefer och medarbetare uppskattar möjligheten att kunna anpassa arbetet efter sitt eget livspussel, vilket även skapar en känsla av frihet under ansvar.  

4. Bättre säkerhet och efterlevnad 

När molntjänster började utvecklas var det många som tvivlade på säkerheten, men faktum är att molntjänster ofta erbjuder stora fördelar när det gäller säkerhet och regelefterlevnad. Inte minst eftersom alla typer av eventuella attacker eller intrångsförsök måste passera säkerhetsskyddet från både molnleverantören och de brandväggar du själv sätter upp. Fördelarna friskriver dig visserligen inte från att skydda dina data, applikationer och tjänster, men de kan hjälpa dig att minska ansvarsbördan i arbetet med exempelvis GDPR. Välrenommerade molnbaserade system ser nämligen till att känslig information lagras och hanteras på ett lämpligt sätt. 

5. Snabb och enkel implementering 

Många oroar sig för att övergången till molnet ska vara komplicerad, långdragen och påverka det dagliga arbetet. Men till skillnad från traditionella on-premise-tjänster är molnlösningar ofta enkla att implementera. Överföringen av lönelösningen till molnet kan ofta ske både snabbt, rutinmässigt och utan tekniska problem. Särskilt om din leverantör har långvarig erfarenhet av sådana flyttar.  

6. Skalbarhet 

Något som är starkt förknippat med molntjänster är skalbarhet, det vill säga möjligheten att skala resursutnyttjandet upp eller ner efter behov. Även lönelösningar i molnet kan med fördel skalas allteftersom förutsättningarna förändras och du kan enkelt lägga till kapacitet i takt med att ditt företag växer. Det kan exempelvis röra sig om situationer där antalet anställda ökar snabbt efter en fusion.  

7. Kostnadseffektivitet 

I traditionella on premise-miljöer är det svårt att prognostisera kostnaderna för exempelvis systemunderhåll, utvecklingsbehov och regelbundna uppgraderingar. Eftersom en molntjänst inte kräver någon lokal infrastruktur blir investeringskostnaderna lägre eftersom du, i stället för att binda kapital i fysisk infrastruktur, betalar en månatlig licenskostnad. Dessutom blir driftskostnaderna oftast lägre då de baseras på nyttjande och blir dessutom helt transparenta eftersom du alltid betalar för just den kapacitet du använder.  

På SD Worx har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att ta sin lönehantering från on-premise till molnet. Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan dra nytta av fördelarna med ett molnbaserat lönesystem?

 Kontakta oss!

 

    Ladda ner guide: 7 tips på vad du bör tänka på innan du investerar i ett nytt lönesystem

    Vi vill även tipsa om ett intressant blogginlägg:

    Vill du läsa mer om AI och lön?

    Automatisering och transparens – hörnstenar för framtidens smarta lönesystem >>