1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. Löneoutsourcing>
Människor gör highfive

5 faktorer – Då är en outsourcad lönefunktion lönsam

Genom att outsourca lön minskar du som CFO inte bara kostnaderna för din ekonomiavdelning. Du får dessutom en framtidssäkrad, kostnadseffektiv och modern ekonomihantering som blir långsiktigt hållbar och bara fungerar – it just Worx!  

Men vilka kostnader kan du egentligen räkna med på en ekonomiavdelning? Och vad kan du tjäna på att outsourca? I den här artikeln har vi listat några av de vanligaste kostnaderna som du som CFO kan se till att minska genom en outsourcad lönefunktion. 

 1. Personalkostnader  
  För att veta vad du tjänar på att ha en outsourcad lönefunktion måste du till att börja med ha koll på vad dina medarbetare som arbetar med lön kostar. Förutom kostnader för deras lön måste du även räkna med kostnader för till exempel rekrytering, försäkringar och kostnader i samband med frånvaro som föräldraledighet eller sjukskrivning. Du måste också räkna med att en heltidsanställd inte fokuserar till 100 procent på sin kärnuppgift, mycket av tiden försvinner på annat arbete, som administration eller kompetensutveckling.  

  Lägger du ut lönefunktionen till en extern leverantör som levererar samma tjänst till flera kunder betalar du bara för tjänsten eller funktionen som ska utföras. 

 1. Kostnader för fel och misstag 
  När ett arbete utförs manuellt ökar riskerna för misstag. Även om det varken är vanligt förekommande eller betydande finns det risk att misstagen blir kostsamma, påverkar verksamheten och därmed även lönsamheten.  

  Genom att outsourca lön får du tillgång till en specialist som är van vid att arbeta i automatiserade system där samma sak görs på samma sätt vid varje tillfälle, vilket minskar risken för de mänskliga misstag som annars skulle kunna inträffa. Med färre fel uppstår även färre frågor från de anställda, vilket ökar både effektiviteten bland dina medarbetare och sänker kostnaderna.  

 2. Kostnader för IT  
  Ett bra automatiserat lönesystem är en viktig nyckelfaktor för att en lönespecialist ska kunna utföra ett effektivt arbete. Även om många system har ett intuitivt användargränssnitt krävs ofta expertis för att utnyttja potentialen och använda viktig funktionalitet i ett system som ständigt utvecklas.  

  En outsourcingleverantör har kunskaper om IT-processerna som en anställd sällan har på samma sätt. Detta bygger upp skalfördelar eftersom konsulterna nyttjar samma lösningar och tjänster för flera företag. 

  Dessutom behöver du inte räkna med kostnader för inköp, underhåll,drift och uppdateringar enligt gällande lagar och regler. Du kan även räkna bort kostnader för att ha egen IT-personal. Ytterligare en lönsamhetsfaktor är att du slipper investera dyrbar tid och pengar i att köpa in, utveckla och drifta IT-system internt.   

 3. Kostnader för att inte ha flexibilitet 
  Allt fler företag har insett vikten av att kunna hänga med i omvärldens snabba förändringar. Det gäller att vara flexibel för att minska risken för onödiga kostnader i form av till exempel personal eller IT-system. Flexibilitet kan också handla om att anpassa sig till nya krav från myndigheterna. Då kan det vara fördelaktigt att ha en så slimmad och effektiv organisation som möjligt. 

  Har du en outsourcad lönehantering behöver du varken tänka på att hänga med när reglerna förändras, eller fundera på nedskärningar och anställningar när ni måste skala upp eller skala ner. Då kan ni enkelt anpassa er när behoven förändras. Dessutom betalar du bara för den utförda tjänsten – vilket gör kostnaderna förutsägbara. 

 1. Kostnader för administration 
  Som CFO känner du säkert ofta att du inte hinner lyfta blicken och jobba proaktivt med de strategiska och framtidsfokuserade frågor som borde prioriteras. Du är inte ensam. Det administrativa arbetet tar helt enkelt allt för mycket av din tid. En av riskerna med att inte automatisera löneavdelningen är att både du och din lönepersonal riskerar att bli fast i administration och att det därför krävs onödigt mycket resurser för att utföra arbetet. Då blir det också svårt att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet.  

  Att outsourca lönearbetet innebär att mycket av det tidskrävande och återkommande arbetsuppgifter reduceras, vilket frigör tid för mer värdeskapande och kompetenskrävande uppgifter.   

Vill du veta mer? Vi hjälper dig med dina frågor inom HR och lön! Kontakta oss här.

  Vill du veta om det är dags för er att se över och framtidssäkra er ekonomihantering?

   Ladda ner: 6 varningssignaler – Då bör du som CFO uppdatera löneprocesserna