1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Så mycket kostar en anställd

Så mycket kostar en anställd

Det är inte bara lönen för din anställde som kostar varje månad. I Sverige betalar du som arbetsgivare även för andra kostnader som sociala avgifter och semesterlön. Andra kostnader som också kan förekomma är: 

 • Utrustning, exempelvis mobil och dator 
 • Tjänstebil 
 • Utbildning 
 • Sjukfrånvaro 
 • Friskvårdsbidrag 
 • Kontorsplats 
 • Verktyg, t.e.x licenser för program 

Vad kostar en anställd?

Det finns två olika kategorier för att räkna ut sociala avgifter. Den ena kategorin är den lagstadgade arbetsgivaravgiften och den andra kategorin är de andra avtalade sociala avgifterna som till exempel försäkring. Här nedan går vi igenom vilka kostnader du behöver ta med för att beräkna lönekostnad för en anställd och en förklaring till vad de olika kostnaderna innebär. Detta är ett grundexempel på hur man räknar ut vad en anställd kostar per månad. Det finns andra kostnader som kan tillkomma. 

Månadslön x 12 månader = årslön 

Månadslön x semestertillägg* x totalt antal semesterdagar = semestertillägg i kr 

Årslön + semestertillägg i kr x arbetsgivaravgiften i % = arbetsgivaravgift i kr 

Årslön + semestertillägg x tjänstepension i % = tjänstepension i kr 

Totalkostnad per år
Årslön + semestertillägg + arbetsgivaravgifter + tjänstepension = total kostnad för en anställd per år 

Månadskostnad
Total kostnad för en anställd per år / 12 månader = månadskostnad 

* Omfattas du av ett kollektivavtal så beräknas semestertillägget vanligen som 0,8% gånger din aktuella månadslön per dag. Omfattas du inte av något kollektivavtal beräknas semestertillägget som 0,43% gånger din aktuella månadslön 

Vad kostar en timanställd

Här får du ett grundexempel hur du kan räkna ut vad en timanställd kostar. 

Bruttolön (timlön) x Antal timmar x 1,12 (semesterersättning) x 1,3142 (arbetsgivaravgift) = total kostnad för anställd för antal arbetade timmar 

För att räkna ut vad en anställd kostar per timme gör du såhär. I exemplet har den timanställda en timlön på 170 kr/h. 

(170 kr/h x 1h x 1,12) x 1,3142 = ca 250 kr/h 

Semestertillägg

Lönen för en anställd är den mest uppenbara kostnaden. Lönerna varierar bland annat beroende på yrke, sektor, efterfrågan och erfarenhet. Lönen är avgörande för den löpande kostnaden och som anställd kan man antingen ha en fast månadslön eller en timlön. En anställd har även rätt till semesterlön och den ligger på 12% (ibland högre beroende på kollektivavtal) av all semestergrundande lön.

Räkna ut arbetsgivaravgift

Utöver lönen måste en arbetsgivaravgift betalas till staten och den beräknas på den anställdes bruttolön. Arbetsgivaravgiften används till socialförsäkringsskyddet, i form av bland annat sjukvård, social omsorg och pension. Arbetsgivaravgiftens storlek varierar beroende på bland annat ålder. Från och med 1 juni 2016 ser arbetsgivaravgiften ut såhär:

 • 31,42%: gäller majoriteten av alla anställda 
 • 16,36%: gäller för de som fyllt 65 år vid årets början, pensionärer 
 • 6,15%: gäller för de personer som är födda år 1937 eller tidigare

Tjänstepension

Tjänstepension är en löneförmån som många arbetsgivare betalar in. Tjänstepension via kollektivavtal upphandlas mellan arbetsgivare och facket och på grund av det finns det olika avtal. Vilket avtal som omfattar just dig och hur stor procent av lönen som betalas in beror på vilket område du jobbar inom. Sedan finns det även arbetsgivare utan kollektivavtal och de måste inte betala in tjänstepension, men många väljer att göra det ändå.

Sjuklön och försäkring

Som anställd får man sjuklön - en del av sin lön utbetald när man är sjuk. Första sjukdagen är en karensdag men från dag 2-14 betalas 80% av lönen ut. Efter 7 dagar måste den anställde visa upp ett läkarintyg som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Är en anställd sjuk i mer än 14 dagar har man som arbetsgivare skyldighet att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. 

Anställda behöver även en arbetsskadeförsäkring. Skulle en anställd skada sig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från, måste man anmäla arbetsskadan. Det är arbetsgivaren som har skyldighet att anmäla arbetsskadan och det ska göras så fort som möjligt. Fördelen med kollektivavtal är att försäkring ingår i avtalen, men har du inget kollektivavtal behöver du som arbetsgivare teckna försäkring själv. 

Andra förmåner

Att ge sina anställda andra förmåner utöver lönen är väldigt vanligt. En förmån är i regel skattepliktig om det inte är något som särskilt reglerats som skattefritt. Som arbetsgivare måste man betala arbetsgivaravgift för värdet på förmånen och, precis som vid löneutbetalning, göra skatteavdrag. Några av de vanligaste förmånerna är tjänstebil, tillgång till parkeringsplats, friskvårdsbidrag och måltider. 

Effektivisera arbetet med löneprogram

Det finns många fördelar med att ta hjälp av tekniken och använda sig av program för att effektivisera lönearbetet. Alla som har anställda ansvarar för att betala ut löner. Utöver att betala ut löner behöver man bland annat beräkna skatt på de anställdas löner, hålla koll på lagar och regler kopplat till löneutbetalning och skapa bokföringsunderlag. Med ett löneprogram som håller koll på allt detta åt dig blir det mindre administrativa uppgifter och din arbetsdag blir smidigare. 

Det blir allt vanligare att använda sig av automatiserade system för att säkerställa att allting sköts korrekt. Vi på SD Worx har utvecklat ett lönesystem, SD Worx Lön, som är ett molnbaserat program där du kan välja att hantera löneutbetalningar själv eller ta hjälp av oss. I SD Worx Lön ingår uppdatering och underhåll av viktig information som till exempel lagändringar för att underlätta lönearbetet. Det är även ett flexibelt system som går att anpassa efter företagets regler. 
 

Du har väl inte missat våra andra bloggar?

Vad är slutlön?

5 faktorer – då är en outsourcad lönefunktion lönsam

Kan en ledare be om ursäkt?

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

Digitaliserad lönekartläggning sparar tid, pengar och interna resurser

  Boka en 30 minuters demo av SD Worx lön

   Boka nu