1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
Effektiv talent management for å illustrere

4 anledningar att omvärdera er Talent Management-strategi

Är din Talent management-strategi så effektiv som den skulle kunna vara? Att rekrytera och behålla talanger i organisationen är en nyckel till framgång. Processer för talanghantering är därför standard för de flesta företag idag, men talangstrategierna varierar kraftigt. Dessutom kan till och med den mest välarbetade strategin lätt bli inaktuell, då tekniken och samhället förändras i snabb takt. Här har du fyra argument till varför och hur du bör uppdatera er Talent management-strategi. 

Som HR-chef är det viktigt att hålla sig uppdaterad så att din talangstrategi ligger i framkant. Vi frågade våra experter på SD Worx om de fyra främsta anledningarna till att det nu är dags att omvärdera din Talent management-strategi, och vilka nya metoder du bör överväga. 

1. Dynamiken i arbetskraften utvecklas

Nu när pandemin känns allt längre bort är det lätt att underskatta hur de bestående effekterna av pandemin verkligen har blivit. Vi befinner oss nu i hybridåldern, där den inledande spänningen och oron kring att arbeta hemifrån har övergått i en mer balanserad kultur på de flesta arbetsplatser. Flexibelt arbete är inte längre en valfri förmån, utan har blivit ett grundläggande krav för organisationer som vill locka till sig de bästa talangerna.  

Arbetsgivarna måste nu gå ännu längre. Kanske kan ni möjliggöra delat arbete, en lösning där flera medarbetare delar på arbetsuppgifter och arbetstiden för en och samma tjänst? Det ger dem möjlighet att arbeta mindre och få en bättre balans i arbetslivet och privatlivet. Eller vad sägs om att låta dina anställda arbeta med projekt utanför deras typiska arbetsroller? För att uppnå denna flexibilitet krävs ett strukturerat tillvägagångssätt där du kan kartlägga kompetens, inte ansvarsområden, i dina team.

  Transformera din talangstrategi

  5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå

   Läs e-boken

   2. AI förändrar arbetslivet

   ChatGPT har snabbt blivit centralt för hela begreppet "AI", denna mystiska kraft som verkar ha lika stor potential för att göra gott som för att göra ont. För HR-team som strävar efter att effektivisera sina processer och optimera sina arbetsflöden, kan AI-verktyg göra rutinmässiga HR-administrationsuppgifter enklare och mer effektiva. Dessutom möjliggör AI-verktygen bättre strategiskt beslutsfattande och mer personliga medarbetarupplevelser  – och det är bara toppen av isberget.

   För många är utvecklingen av AI ett allvarligt hot mot deras anställningsbarhet, vilket framgår tydligt av OECD:s senaste Employment Outlook.

   Arbetsgivarna måste agera nu: för att behålla talangerna krävs det att man underlättar övergången för medarbetarna utan att stöta bort dem när ny teknik introduceras. Dessutom fungerar AI oftast bäst när människor samarbetar med tekniken, så det är viktigt att hålla medarbetarna engagerade för att de ska följa med på resan. 

   3. När förväntningar och verklighet krockar

   Enligt SD Worx nya Europatäckande undersökning anser 85 procent av arbetsgivarna att de närmaste cheferna gör tillräckligt för att utveckla talangerna i organisationen. Men bara 35 procent av medarbetarna anser att de får tillräckligt med hjälp för att utveckla sina färdigheter. Det är ett mönster som går igen i hela undersökningen: arbetsgivare och anställda har olika uppfattningar om utbildning, flexibla arbetsuppgifter och intern rörlighet, vilket innebär att de anställdas förväntningar inte uppfylls.  

   Det är dags för arbetsgivare och HR-teamet att fråga sig: 

   • Är utbildningen tillräckligt tillgänglig i min organisation?
   • Vad kan vi göra för att få utbildningen och talangutvecklingen roligare eller mer verkningsfullt?
   • Har medarbetarna en tydlig bild av hur de kan utveckla sin karriär inom vår organisation?
   • Marknadsförs lediga jobb internt tillräckligt mycket?
   • Tillhandahåller vi tydliga karriärvägar och adekvat vägledning inom personlig utveckling? 

   4. Kriget om talangerna är över - vad händer nu? 

   Som PWC U.S. styrelseordförande Tim Ryans sa: "Kriget om talangerna är över. Talangerna vann." Eftersom medarbetarupplevelsen fortsätter att vara den högsta prioriteringen i arbetslivet är det svårt att inte hålla med. Oavsett svängningarna på arbetsmarknaden, sker en maktförskjutning och medarbetarna kan välja och vraka mellan ett större utbud av förmåner än någonsin tidigare.

   Men att skriva på ett avtal är bara början. Numer handlar medarbetarupplevelsen mindre om förmåner och mer om att uppmuntra en känsla av välbefinnande, trygghet och inspiration i deras vardag, både vid och utanför skrivbordet. Tekniken har en enorm roll i detta, eftersom den möjliggör högre grad av underhållning, bekvämlighet och personlig anpassning av nästan alla rutinuppgifter. Så klarar era tekniska lösningar av uppgiften, eller är det dags att investera i nya lösningar som inte bara lyfter era medarbetares förmågor, utan också hjälper dem att bli lyckligare?

   Förändra din talangstrategi

   Medarbetarnas behov och prioriteringar förändras hela tiden, så er Talent management-strategi får aldrig stå still. Om din strategi inte har anpassats på ett tag är det dags att anpassa den nu.

   Men förvänta dig inte att det ska ske över en natt. Att förändra organisationens talangstrategi är en resa, och det är därför du inte ska tveka att ta nästa steg. 

    Vill du uppdatera er talangstrategi? Spana in vår nya rapport och få den vägledning du behöver.

     Läs mer