1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Galleria

3 HR-utmaningar inom detaljhandeln 2022

Under 2020 och 2021 slog coronapandemin hårt mot detaljhandeln och förändrade på många sätt branschen i grunden med betydligt färre kunder i omlopp i butikerna. Men utöver det rådande läget med en global pandemi – vilka andra HR-utmaningar står egentligen detaljhandeln inför 2022?

Ökad digital handel ställer nya krav på kompetenser 

En av konsekvenserna som coronapandemin förde med sig var att den digitala handeln, som redan före utbrottet var på uppgång, ökade kraftigt. För många företag inom detaljhandeln har detta inneburit ett fundamentalt fokusskifte. I och med den ökade näthandeln och de nya köpbeteenden som uppstår, krävs även helt nya talanger och kompetens som kan möta de nya behoven. Utöver personal för nya och fler backoffice-tjänster för lager och packning krävs ny teknisk kompetens, vilket naturligtvis även ställer höga krav på tekniskt drivna arbetssätt inom bolagen.  

Även butikspersonalen kommer att behöva en ny profil. Kundens förväntningar förändras i takt med att alltmer försäljning flyttar ut på nätet och därför räcker det inte längre att bara kunna ta betalt. Butikspersonalen måste ha betydligt bredare och djupare kunskaper om produkterna, samtidigt som de även måste ha en ingående förståelse för hur online-köpen går till. Många väljer att se och känna på produkten i butiken för att sedan gå hem och beställa den online. Den butiksanställde måste därför vara en representant för varumärket oavsett vilken kanal som kunden väljer för själva köpet. 

Bygga lojalitet i en bransch med hög personalomsättning 

Inom detaljhandeln är även omsättningen på personal hög. Många skaffar jobb i butik i väntan på något annat – fortsatta studier exempelvis. Ett sätt att möta detta problem är att se till att det finns gynnsamma karriärvägar och möjlighet till träning för att kunna ta sig vidare inom organisationen. Många vill vidare, utvecklas, känna sig nyttiga och lära sig nya saker men känner sig utbytbara och inte tillräckligt uppskattade. Att det då finns olika vägar att ta sig upp inom organisationen och sätt att bredda sin kompetens är ett sätt att få personal att stanna kvar inom organisationen och bygga engagemang och lojalitet.  

Därutöver måste arbetsgivare inom detaljhandeln lägga fokus på att både attrahera och behålla talanger genom att erbjuda arbetssätt som ligger i teknikens framkant. Det är inte bara den nya tekniska kompetensen som ställer sådana krav. För framförallt unga idag är detta viktigare än någonsin tidigare. De förväntar sig att de digitala arbetsverktyg som används är mobila, smidiga, lättillgängliga och användarvänliga. Detta gäller såväl de arbetsverktyg som används i butiken – inventeringslösningar och kassasystem exempelvis – men även de administrativa verktyg som medarbetaren behöver använda för exempelvis tidrapportering och andra HR- och lönerelaterade frågor. Vill man attrahera kompetens idag måste arbetssätten, även utanför själva arbetsrollen, möta dessa krav annars väljer talangerna helt enkelt att gå någon annanstans. 

Rätt förutsättningar för minskad sjukfrånvaro 

Precis som i många andra branscher är sjukfrånvaro något som kan orsaka stora problem. Det finns även siffror som tyder på att sjukfrånvaron är särskilt hög inom detaljhandeln. Vad detta beror på kan vara vanskligt att sia om, men det är tveklöst något som man bör hålla koll på. 

Som arbetsgivare måste du jobba proaktivt med sjukfrånvaro och erbjuda stöd och hjälp där det behövs, då negativa tendenser i frånvarostatistiken börjar göra sig gällande. Det gäller att vara snabb på bollen och ha regelbunden uppföljning – något som det även går att hitta bra systemstöd för.  

För att säkerställa att personalen mår bra är även så kallad workforce management viktig. Detta för att kunna erbjuda de anställda flexibilitet i sitt arbete. Att exempelvis själv kunna välja schema eller sätta upp egna ramar för hur man vill arbeta, kan vara ett sätt att arbeta med detta. Schemaläggning är navet för denna typ av verksamheter och det tillkommer ständigt nya digitala lösningar för att förbättra arbetet även med detta. 

På SD Worx har vi länge arbetat tillsammans med aktörer inom detaljhandeln och vet vilka utmaningar du står inför. Vill du veta mer om hur vi kan erbjuda stöd till just din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss! 

 

 

Gratis checklista: Så behåller du talangerna inom detaljhandeln

Detaljhandelns personalomsättning sticker ut och det ryktas att det är en ”genomgångsbransch”. Behöver det vara så och vad kan HR göra för att behålla talangerna?

Checklistan innehåller sju råd som bland annat går igenom:

  • Vikten av förväntningar och intresse
  • Synliga karriärvägar
  • Ökade lönekrav
  • Rätt användning av data höjer status