1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Människor som gör armhävningar

Friskvårdsbidrag – Tips och bra att veta

Friskvårdsbidrag är en förmån som svenska arbetsgivare kan välja att erbjuda sina anställda. Upplägget kan se ut på olika sätt beroende på arbetsplats, men grundregeln är att det ges för aktiviteter som faller under kategorin motion och friskvård. Men vad är egentligen friskvårdsbidrag, hur fungerar avdraget för friskvård i praktiken och vilka fördelar innebär det för arbetsgivare respektive arbetstagare?

På SD Worx har vi full koll på allt du behöver veta om friskvårdsbidraget – allt från vad som ingår till hur man gör för att bokföra friskvård, vad som gäller kring momsen på friskvård. Vi vet även hur friskvårdsbidraget kan gynna arbetsgivare såväl som medarbetare. Häng med, så berättar vi!

Vad är friskvårdsbidrag?

Vad är då ett friskvårdsbidrag? Jo, enkelt förklarat är det en skattefri personalvårdsförmån som syftar till att få personalen att utveckla och bibehålla sin hälsa. Under förutsättningen att förmånen är av mindre värde samt att alla i personalen får friskvårdsbidrag är det fritt fram för arbetsgivaren att erbjuda friskvårdsaktiviteter som en skattefri personalförmån.

Det är upp till arbetsgivaren huruvida man vill erbjuda friskvårdsbidrag samt vilket belopp man vill ge. Skatteverket har dock satt ett tak för vad som är skattefritt på 5 000 kronor per person och kalenderår. Betalar arbetsgivaren utöver 5 000 kronor behöver hela friskvårdsbidraget skattas.

Olika arbetsplatser använder sig av olika rutiner för hur friskvårdsbidraget betalas ut. Många väljer att låta arbetstagaren lägga ut pengar för aktiviteten för att därefter betala ut ersättning till arbetstagaren mot uppvisat kvitto. Andra arbetsgivare ger istället sina anställda personliga checkar eller kuponger som är laddade med ett visst belopp. Idag är det även vanligt att ge medarbetarna tillgång till en friskvårdsportal där de kan använda ett friskvårdssaldo som årligen fylls på.

Arbetsgivaren avgör vad som räknas som friskvårdsaktivitet

Vad som omfattas av friskvårdsbidraget avgjordes tidigare helt och hållet av Skatteverket. Skatteverket har haft en exempellista över godkända friskvårdsaktiviteter som kommer att tas bort vid årsskiftet 2021/2022. Listan tas bort på grund av att den kan uppfattas som en komplett lista över godkända aktiviteter – vilket den alltså inte är.

Sedan den 1 januari 2018 är det arbetsgivaren som avgör vad som ska räknas som friskvård – dock med utgångspunkt i Skatteverkets regler. Bedömningen av huruvida en specifik aktivitet räknas som skattefri personalvårdsförmån görs baserat på om aktiviteten är av enklare slag och av mindre värde. Ett exakt belopp för detta finns inte fastställt.

Aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget

En grundregel är att friskvårdsbidraget ska användas till kostnader för en aktivitet – eventuell utrustning omfattas således inte av friskvårdsbidraget. Du kan alltså inte göra avdrag för friskvård om du till exempel köpt en ny cykel, nya golfklubbor, skidor, en yogamatta eller andra former av träningsredskap och tillbehör.

Exempel på vanliga friskvårdsaktiviteter är gym, yoga, massage, liftkort för skidåkning, bandy, badminton och squash. Även golf och andra sporter som tidigare ansågs vara för dyra kan man idag göra avdrag för friskvård för. Många arbetsgivare väljer även att inkludera massage och liknande som friskvårdsbehandling.

Kostnaden för en enskild aktivitet eller behandling får dock inte överstiga 1000 kronor för att vara skattefri.

Fördelar med friskvårdsbidrag som arbetsgivare

Allt fler arbetsgivare har insett hur mycket det finns att vinna på att erbjuda sina medarbetare friskvårdsbidrag. Genom friskvårdsbidraget uppmuntras de anställda att utöva fysiska aktiviteter, och flera olika studier har bekräftat att det finns många fördelar med att erbjuda friskvårdsbidrag. Några av dessa fördelar är:

 • Företaget profilerar sig som en attraktiv arbetsplats
  I många branscher är konkurrensen om rätt kompetens hård. Genom att erbjuda sina anställda förmåner såsom friskvårdsbidrag ökar man företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden.
 • Nöjdare medarbetare
  Genom att erbjuda de anställda friskvårdsbidrag får man nöjdare medarbetare. Enligt en undersökning där 19 000 anställda i olika branscher fick tycka till om sina personalförmåner ansågs friskvårdsbidraget vara den näst viktigaste förmånskategorin efter arbetstid och ledighet.
 • Välmående medarbetare och en ökad produktivitet
  Det är väl känt att motion bidrar till ett ökat välmående. Välmående medarbetare bidrar till en god arbetsmiljö där personalen trivs i sin vardag – och en frisk och glad personal är en mer produktiv personal. Studier har visat att en satsad krona på friskvård ger minst fyra kronor tillbaka i form av en ökad effektivitet och en minskad sjukfrånvaro. Ett företag som erbjuder friskvårdsbidrag gör alltså en smart investering som har mycket goda chanser att löna sig i det långa loppet.

Fördelar med friskvårdsbidrag som arbetstagare

Friskvårdsbidraget kommer även med en mängd fördelar för de medarbetare som får ta del av det:

 • Ökat välmående
  Motion resulterar i ett ökat välmående i vardagen – och vem uppskattar inte det? Den allmänna hälsan påverkas positivt, man blir mer stresstålig och risken för olika typer av förslitningsskador minskas.
 • Ökad trivsel och förbättrad arbetsmotivation
  Ett ökat välmående brukar dessutom öka arbetstagarens trivsel och arbetsmotivation i stort. Friskvårdsbidraget kan alltså vara ett led i att finna glädje till att gå till sitt arbete – något som är viktigt för många då man spenderar mycket tid på sitt arbete.
 • Ekonomisk vinning
  För den arbetstagare som redan själv bekostar eller planerar att införskaffa exempelvis ett gymkort ger avdraget för friskvård ekonomisk vinning.

Att bokföra friskvårdsbidrag

Undrar du hur man gör när man ska bokföra friskvårdsbidrag? Friskvård är avdragsgillt för företag, vilket innebär att när företaget inte behöver betala moms när man står för arbetstagarens aktiviteter. Du bokför det under ”Övriga personalkostnader” på konto 7699. Eftersom momsen på friskvårdsbidraget är avdragsgill tar du med den i konteringen och uppger momsen för inköp på konto 2641.

 

Du har väl inte missat våra andra bloggar?

Vad kostar en anställd?

5 faktorer – då är en outsourcad lönefunktion lönsam

Kan en ledare be om ursäkt?

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

  Boka ett möte!

   Boka nu