1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Fyra tips för att förebygga sjukfrånvaro

Fyra tips för att förebygga sjukfrånvaro

Att arbeta proaktivt är viktigt för att minska risken för psykisk ohälsa inom en organisation, och på så sätt reducera produktionsbortfall, sjukfrånvaro och relaterade kostnader. Nedan lyfter vi några aspekter som kan bidra till att minska sjukfrånvaro. 

1. Ledarskap

 • Säkerställ att chefer har förutsättningar och kunskap för att arbeta proaktivt. Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

2. Agera snabbt

 • Tidiga tecken på ohälsa, till exempel ett förändrat beteende (lätt irriterad, känslig för ljud), mycket övertidsarbete eller återkommande korttidsfrånvaro kan vara tidiga tecken på ohälsa inom organisationen. 

3. Delaktighet

 • Att anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt, då det ökar engagemang. Människor som känner sig delaktiga har bättre kontroll över sin situation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.  

4. Kommunikation

 • Utveckla och kommunicera en tydlig policy och tydliga procedurer för hur ni arbetar med sjukfrånvaro och tidiga tecken på ohälsa. Om sjukskrivning blir ett faktum, se till att hålla kontakten med era medarbetare. 

Vill du veta mer om hur SD Worx Health kan hjälpa er att arbeta förebyggande med sjukfrånvaro?

Vi vill även tipsa om artiklarna:

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro – nu kommer nya föreskrifter

Rättigheter och skyldigheter för arbete och ledighet under jul och nyår

Kan en ledare be om ursäkt?

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

Skillnad mellan varsel och permittering

  Boka möte!

   Boka här!