1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Händer

Psykologisk trygghet som en del av det dagliga ledarskapet

Den psykologiska tryggheten förbättrar resultatet och stöder innovationer. Men vad innebär det i praktiken?

Artikeln är skriven av Hanna MattinenDirector, HR and Payroll Services

Psykologisk trygghet är ett begrepp som används allt oftare av dagens ledare, det förvånar inte. Undersökningarna visar att när den psykologiska tryggheten är stark, skapar medarbetare innovativa lösningar och resultaten blir bättre.

Man hänvisar ofta till Googles undersökning när man spekulerar i varför vissa team är mer framgångsrika än andra. En gemensam nämnare för framgångsrika team enligt undersökningen är den psykologiska trygghet som medarbetarna upplever. Enkelt förklarat kan man säga att team och organisationer där man upplever en stark psykologisk trygghet, i regel är mer framgångsrika.

Framförallt nu när det sker samhällsförändringar som omkullkastar vår vardag är innovationer ytterst värdefulla, ibland är det skillnaden mellan framgång och nederlag. Att ha ett motiverat team som har förutsättningar att arbeta flexibelt och tryggt kan vara den avgörande skillnaden. Till exempel har covid-19 ändrat många företags affärsmodeller i grunden och krävt snabba omställningar. De flesta företag har vad som krävs innanför de egna väggarna men det är inte alltid värdefulla idéer kommer fram eller ens vågar yttras. I det dagliga arbetet försvinner lätt känslan av psykologisk trygghet på grund av den snabba förändringstakten – det är bråttom, det uppstår missförstånd eller så är inte teorin implementerad i praktiken.

Ledare, visa vägen och stärk den psykologiska tryggheten

Att ha ett meningsfullt jobb där medarbetarna trivs är viktigare än någonsin. I Deloittes årliga undersökning om trender i arbetslivet (Human Capital Trends 2020) blev välmående och samhörighet nyckelfaktorer och covid-19 spås vara den bakomliggande drivkraften till att dessa parametrar seglar upp i topp.

För att ett team skall kunna känna sig delaktiga i ett meningsfullt arbete, måste teamet förstå företagets vision och känna att de bidrar till den.

Hur kan vi ändra världen, hur gör vi kundens liv lite lättare och hur kan jag som en individ jobba för att förverkliga detta?

 

  Bild från Global Human Capital Trends 2020

  (Bild från Global Human Capital Trends 2020)

  Ansvaret för att skapa en vision ligger hos högsta ledningen men det är ledarens ansvar att bryta ner och konkretisera visionen samt att få medarbetarna att bli delaktiga. Alla borde förstå vad visionen betyder i vårt dagliga arbete. Fundera på vad du kan göra för att tydliggöra visionen och göra den greppbar för ditt eget team. Till exempel är en visuell presentation ofta ett bra sätt för att konkretisera visionen och göra den lättare att komma ihåg.

  När ett gemensamt mål är synligt för alla, ökar motivationen, arbetsklimatet blir bättre samt ger en känsla av kontinuitet. I en trygg miljö är anställda engagerade och det syns i resultaten.

  Lär av dina misstag och fira framgångar

  Att kunna se en gemensam riktning och gemensamma mål motiverar medarbetare och gör arbetet betydelsefullt. Men att nå dit kan ta flera år och vägen kan vara krokig, vi har sett det nu under pandemitiden. Därför är det lika viktigt att fira små vinster och delmål och att visionen är tydlig.

  Framgångsrika och välmående företag har förståelse för att misstag och fel kan uppstå samt förstår att företaget drar lärdom av sina fel. Man diskuterar och lär av sina fel, man söker inte skyldiga.

  I en psykologisk trygg arbetsmiljö behöver man inte vara rädd för konflikter, konflikterna kan leda till innovationer. Fast att man har olika syn på saker, är det viktigt att se till att man hanterar situationen konstruktivt och ser framåt.

  Faktum är att en framgång ofta kräver flera misslyckanden och olika syn på saker. Organisationer som har lyckats hitta ett arbetssätt där de lär av misstagen och ser det som en styrka som bidrar med olika synvinklar, blir förmodligen mer framgångsrika.

  Varje team är en enhet och betydelsen av växelverkan mellan teamen ökar

  Ett sätt att förbättra den psykologiska tryggheten är att planera och ta i bruk fungerade, digitaliserade processer och system. När systemet sköter återkommande, rutinmässiga arbetsuppgifter, blir det tid över för mera krävande, strategiska arbetsuppgifter som kräver specialistkunskaper. Då finns det också beredskap att arbeta flexibelt när det sker ändringar i affärsverksamheten och situationen kräver det.

  Varje individ och varje team har ett individuellt sätt att arbeta och när man planerar processer, är det viktigt att ta hänsyn till det. Det är viktigt i ett team att diskutera hur processer och olika system stöder arbetet. Alla processer går inte heller alltid efter läroboken och ibland tar det tid att anpassa sig till ändringarna, det är mänskligt.

  En liten men viktig sak i organisationer är att prata om och komma överens om hur vi kommunicerar med varandra. Ibland kräver det lite extra tid att få en gemensam syn och förståelse mellan specialisterna med olika bakgrund.

  Den psykologiska tryggheten blir starkare och innovationer stöds när det finns ett arbetsklimat där kollegor med olika bakgrund och över teamgränser hjälper varandra att lyckas. En bra tumregel är att varje möte mellan människor skall ge mer energi än att ta energi.

  Psykologisk trygghet skapar välmående – en uppgift för hela organisationen

  Ledarna har ett ansvar att skapa ett bra arbetsklimat och att bryta ner visionen men den psykologiska tryggheten har alla ansvar för.

  Uppmuntra ditt team att bli delaktiga och diskutera om hur man kan förbättra välmående på arbetet. Välkomna förbättringsidéer och ta med teamet i utvecklingsarbetet. Små vardagliga saker kan göra stora skillnad hur vi som ledare och medarbetare skapar psykologisk trygghet och hur vi möjliggör innovationer i företaget.

  /Hanna Mattinen

   Ladda ned vår e-bok Vad tjänar vår organisation på en ny HR- och lönelösning?

   I denna e-bok har vi samlat exempel på de kostnader som uppstår genom användandet av föråldrade system för HR och lön – och hur du kan komma tillrätta med dem i mer moderna lösningar. Tillsammans med vår Business Case-kalkylator kan du också räkna mer exakt hur ett business case skulle se ut för din organisation.  
    
   I vår e-bok kan du läsa mer om:

   • Manuell löneadministration 
   • Mobila  och  smarta  system med AI
   • Internt engagemang med tydlig förändringsledning
   • Att frigöra tid för strategisk HR samt total cost of ownership (TCO)
   • Onboarding – tid innan nyanställda blir produktiva 
   • Exempel på hur du kan räkna på kostnaderna för HR och lönesystem