1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Ett medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Det är ett tillfälle att bland annat diskutera prestationer och trivsel samt sätta upp mål. Den här dialogen är inte bara ett bedömningssamtal, utan kan också göra stor skillnad när det gäller löne- eller befordringsmöjligheter. 

På SD Worx har vi full koll på vad du behöver tänka på vid ett medarbetarsamtal, både som arbetsgivare och arbetstagare. Här går vi igenom syftet med ett medarbetarsamtal, vad du ska tänka på inför, under och efter samt hur ofta du bör ha det. Vi ger även värdefulla tips inför ditt medarbetarsamtal. 

Syftet med ett medarbetarsamtal

Genom medarbetarsamtal får du som arbetstagare möjlighet att ta upp hur du upplever din anställning, vad som fungerar bra och vilka utmaningar som finns på företaget. Du som arbetsgivare får en tydlig översikt och möjlighet till att göra förbättringar på arbetsplatsen genom att ta del av dina anställdas insikter om vad de behöver från företaget, hur arbetsrutiner kan förbättras och eventuella farhågor eller problem som dina anställda upplever kan uppstå. 

Både chef och medarbetare har möjlighet att ge feedback på varandras arbete under ett medarbetarsamtal. Syftet med samtalet är att få möjlighet till att diskutera arbetsmiljön, prestationer och förbättringar som kan göras av båda parterna för att uppnå önskat resultat tillsammans. Man ska sätta upp framtida mål med avsikt att gemensamt nå dit genom att både den anställde och företaget utvecklas.

Hur ofta ska man ha medarbetarsamtal?

Det är viktigt att stötta och utmana sina anställda och att man som anställd får säga sitt. Det innebär att medarbetarsamtal bör ske kontinuerligt, inte bara en gång om året som är väldigt vanligt idag. Låt dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare bli en naturlig del av vardagen så att möjligheten att utvecklas eller utmanas ständigt finns. 

Frågor medarbetarsamtal

Fokus under samtalet ska ligga på medarbetarens individuella prestation och utveckling. Det är även ett tillfälle att lyfta tankar och funderingar. Uppstår det några oklarheter är det viktigt att man påpekar detta så att det kan redas ut eller förtydligas. Följ ett tydligt upplägg med frågor så att ni inte missar någon viktig punkt. Några viktiga punkter att ta upp är:

 • Arbetet 
  Hur är arbetsuppgifterna och förväntningarna? 
 • Arbetsmiljö 
  Hur upplevs relationen mellan kollegor? Är det ett bra arbetsklimat på kontoret? 
 • Framtiden 
  Vilka mål ska sättas för framtiden? 
 • Personlig utveckling och utbildning 
  Finns det några personliga önskemål? 

Medarbetarsamtal tips: när samtalet är slut

För anteckningar under mötets gång och skriv ner de mål och delmål som ni kommer överens om att sträva efter. Det gör att det är mycket enklare att vid framtida samtal ha någonting att se tillbaka på och referera till. 

När medarbetarsamtalet är slut bör ni tillsammans gå igenom hur det kändes. Var det några punkter eller förväntningar som ni inte hann ta upp under mötet? Var ärlig och se till att dela med dig av dina åsikter om du känner att någonting behöver förändras inför kommande samtal. Det är viktigt att ni båda känner att samtalet varit givande. 

Medarbetarsamtal att tänka på

Som anställd: 

Det är viktigt att du förbereder dig innan för att medarbetarsamtalet ska vara givande. Fundera på saker du vill ta upp som du anser vara viktiga för att gynna dig i ditt arbete. Här är några saker du som medarbetare kan tänka på när det börjar bli dags för samtal: 

 • Reflektera över vad som gör dig engagerad och hur din arbetssituation ser ut idag. Trivs du på din arbetsplats eller är det någonting som behöver förändras? 
 • Utvärdera dig själv och lyft upp dina styrkor och utmaningar. 
 • Vart vill du i din karriär? Fundera på vad du har för mål med din nuvarande anställning. 
 • Ta upp vad du behöver från din chef, stöttning eller liknande, för att nå dina mål. 
 • Ge både positiv och negativ feedback till din chef.

Som arbetsgivare: 

Ett medarbetarsamtal är inte bara till för att du ska få möjlighet att hjälpa dina anställda, de kan även hjälpa dig. Därför är det bra att vara förberedd och ta vara på de tankar och åsikter från dina anställda som tas upp under samtalen. Här är några saker du som arbetsgivare kan tänka på innan det är dags för medarbetarsamtal:

 • Bjud in till medarbetarsamtal i god tid och se till att du har gott om tid avsatt för varje samtal. 
 • Du som chef håller i samtalet och det är viktigt att du aktivt lyssnar, det är medarbetaren som ska få komma mest till tals.  
 • Skriv ner vad det är ni kommer överens om under samtalet, det gör det lättare att följa upp under framtida samtal. 
 • Skapa tillit för att möjliggöra en bra feedback-kultur mellan dig och dina medarbetare. 

Håll en löpande dialog

Det är viktigt att ha ett medarbetarsamtal som tar upp viktiga punkter som prestationer, utmaningar, funderingar och mål. Tänk på att hålla en fortsatt löpande dialog mellan varandra. Ju mer information man kan utbyta mellan varandra som arbetsgivare och arbetstagare, desto bättre kommer båda parterna att kunna förbättra företaget och utvecklas. Se till att ni gör upp en spelplan för att tillsammans nå framgång i framtiden.

Läs gärna mer hur SD Worx HR-system kan hjälpa till med just mål och samtal
 

Du har väl inte missat våra andra bloggar?

5 faktorer – då är en outsourcad lönefunktion lönsam

Kan en ledare be om ursäkt?

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

Digitaliserad lönekartläggning sparar tid, pengar och interna resurser