1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Lön>
Salary

Räkna ut lön efter skatt – Allt du behöver veta

 

 

Ska du rekrytera nya talanger till organisationen? Vad är en rimlig lön att erbjuda dina anställda? Räkna ut nettolönen och få en överblick på vad dina medarbetare får för lön efter skatt. Här hittar du som anställd även tips om hur du enkelt kan räkna ut din lön. 

Inkomstskatt, statlig skatt, bruttolön och kyrkoavgifter. Det är många parametrar som påverkar dina anställdas lön. Här benar vi ut några av dem: 

Vad är nettolön? Nettolön är den lön som medarbetaren får efter att alla skatter och avgifter har dragits. 

Vad är bruttolön? Bruttolön är den lön din medarbetare har innan skatt. Det är den lönen som står på anställningsavtalet och som ni förhandlar om vid löneförhandling.  

 

Beräkna lön efter skatt 

Det finns flera delar som påverkar medarbetarens nettolön: 

Hemkommunen 

Det finns 290 kommuner i Sverige och alla har en egen, särskild skattesats för den kommunala inkomstskatten. Det vill säga skatten som går till kommun och landsting. Det betyder att nettolönen skiljer sig åt beroende på vilken kommun din medarbetare bor i.  

Födelseår 

Varför är födelseår viktigt när man räknar ut lön efter skatt? Pensionärer flyttas exempelvis från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen vilket betyder att de får ett lägre skatteavdrag. Detta påverkar förmodligen inte dina medarbetare men du som arbetsgivare kommer att betala lägre arbetsgivaravgift för anställda som är över 66 år. 

Lön och annan inkomst 

Tjänar din medarbetare över 598 500 kronor per år? Då behöver de även betala statlig inkomstskatt. Det är 20% av den delen av lönen som överstiger skiktgränsen. Statlig inkomstskatt är samma i alla kommuner. 

Svenska kyrkan 

Medlemskap i Svenska kyrkan påverkar lönen. Är man medlen så tillkommer en kyrkoavgift. Denna avgift är också olika från kommun till kommun. Dock regleras det på den medarbetares skattedeklaration. 

 

Hur räknas lönen ut? 

 1. Från Skatteverket hämtar du ut uppgifter om skattesatser för aktuellt år och för rätt kommun.  
 2. Skatten avrundas till närmaste heltal och ger dig nu rätt skattetabell och grundavdrag.  
 3. I skattetabellen (som påverkas av ålder och inkomst) ser du nu den totala skatten du ska betala i medarbetarens lön. 

 

Varför betalar du som arbetsgivare mer än bruttolön? 

Som arbetsgivare måste du betala mer än själva bruttolönen till dina medarbetare. Utöver bruttolönen betalar du arbetsgivaravgifter som är ett grundläggande socialt försäkringsskydd för din anställda. Det täcker bland annat ålderspension, sjukvård och social omsorg. Den fulla arbetsgivaravgiften är 31,42%. 

 

Anställd: Så enkelt räknar du ut vad du får för lön efter skatt 

Med många parametrar att se över kan det kännas svårt att räkna ut nettolönen på egen hand. Men på Skatteverkets hemsida hittar du kalkyler som hjälper dig att räkna ut det automatiskt. 

 

Du behöver bara fylla i dessa frågor: 

 

 • Är du medlem i Svenska kyrkan?  

Medlemsavgiften är olika från kommun till kommun och påverkar din nettolön. 

 

 • Var bor du? 

Inkomstskatten påverkas av vilken hemkommun du bor i, och det påverkar din lön i slutändan.  

 

 • Hur gammal är du? 

Skatten påverkas av när du är född. Om du är nära pension eller pensionär får du större skatteavdrag och har lägre arbetsgivaravgift. 

 

 • Vad har du för inkomst? 

Din grundlön påverkar såklart vad du ska betala för skatt och vad du tillslut får för lön på kontot. 

Du får direkt ett korrekt svar på Skatteverkets hemsida. Lycka till! 

  Har du fler funderingar kring lön och lönesättning? Här kan du läsa mer om hur du kan bli expert på lön med våra lösningar.