1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
3 Gründe für Job Ghosting durch Arbeitnehmer

Slutlön

Vad är slutlön? En slutlön är något som ska betalas ut när en anställd på företaget lämnar sin anställning. Den innehåller lönen för den arbetade tiden fram tills tjänsten upphör, eventuell resterande lön och den intjänade semestern.

Beräkna slutlön

När du ska beräkna slutlön för en anställd behöver du räkna ut den inarbetade bruttolönen till och med den dag som anställningen avslutas. Detta beräknas utifrån den timlön eller månadslön som den anställde har. Har du en månadsavlönad anställd ska du beräkna slutlön på månadslön. Det räknas oftast ut genom att dividera årslönen med antalet kalenderdagar på ett år, det vill säga månadslönen x 12/365. Sedan multipliceras lönen per dag med antal kvarvarande obetalda dagar. Ska du räkna ut slutlön för en timanställd multiplicerar du antalet obetalda timmar med timlönen. Det kan vara bra att veta att du inte ska göra avdrag för helgdagar när du räknar ut slutlönen.

Regler för slutlön

En slutlön inklusive semesterersättning ska utbetalas till den som lämnar sin anställning och får inte ske senare än månaden efter det att anställningen har avslutats. Den ska betalas ut som ett engångsbelopp och på grund av det ska avdrag för preliminärskatt göras enligt engångsskatt.

Slutlön och semesterersättning är kontant bruttolön och den är semesterlönegrundande, pensionsgrundande, Fora-grundande och fackavgiftsgrundande. Den står för underlag för arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Bruttolönen för den anställdes slutlön inklusive semesterersättning minus de preliminära skatteavdragen är den nettolön som ska utbetalas till den tidigare anställda.

Semesterersättning vid slutlön

Slutar en anställd har denne rätt till semesterersättning för intjänad semester under det nuvarande året, återstående semester för det nuvarande året samt för den sparade semestern för tidigare år. Har den anställde tagit ut förskottssemester får man göra avdrag för det.

När du ska räkna ut semesterersättningen för den intjänade semestern och den återstående semestern för nuvarande år, gör du det på samma sätt som när du beräknar semesterlönen. För de sparade semesterdagarna beräknar du det på samma sätt som du gjort om de hade använts under det år den anställde valt att sluta. Semesterersättningen måste betalas ut så fort som möjligt och inte senare än en månad efter att anställningen har upphört.

Räkna ut semesterersättning vid slutlön

Semesterersättningen kan beräknas på två olika sätt. Har den anställde fast lön, som till exempel månadslön, används samma löneregel vid beräkning. Då får den anställde ett semestertillägg för varje betald semesterdag utöver månadslönen. Beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte kan beräkningsreglerna variera lite, så kolla upp vad det är som gäller för det kollektivavtal som omfattar företaget. Har den anställde istället en rörlig lön, som till exempel timlön, beräknas det med tolvprocentsregeln.

Förskottssemester

Förskottssemester innebär att en anställd slipper löneavdrag om denne skulle ta ut obetalda semesterdagar. Då uppstår det en skuld till arbetsgivaren och den motsvarar avdraget som skulle ha gjorts om obetalda semesterdagar tagits ut. Skulle det då vara så att den anställde säger upp sig kommer denne att behöva betala tillbaka den här skulden. Därför är det som anställd bra att fundera lite innan man tackar ja. 

Skulden som uppstår vid förskottssemester avskrivs efter fem år och de räknas från din första anställningsdag om du har kollektivavtal. Har du inte det räknas de fem åren från dagen som förskottssemester togs ut. Skulle det vara så att anställningen avslutas på grund av sjukdom, arbetsbrist eller att du som arbetsgivare åsidosätter dina skyldigheter mot din anställde görs det inget avdrag för skulden.

Avdrag på slutlönen

Om uppsägning sker innan den uttagna förskottssemestern är avskriven så ska hela skulden betalas tillbaka av den anställde. Då brukar skulden dras av från slutlönen, men den får endast göras mot semesterersättningen och inte mot lönen.
 

    Har du fler frågor om hur du beräknar slutlön? Kontakta oss här så hjälper vi dig.