1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
kompetensbaserad arbetsplats

5 tips - Så får du en kompetensbaserad arbetsplats

Traditionellt sett innebär ens jobb att man utför de uppgifter man har i sin arbetsbeskrivning. Men allt fler företag ser nu begränsningarna med att ha för fasta roller med fyrkantiga rollbeskrivningar, och rör sig istället mer mot att ha en kompetensbaserad arbetsplats. Om det låter som en stor omställning behöver du inte få panik.

Här är 5 tips på hur du enkelt kan arbeta mot att utveckla och stärka den kompetens som finns hos dina medarbetare.

1. Tänk nytt kring arbetsrollen

Det är svårt att föreställa sig hur arbetsroller skulle se ut om de utgick från en helt annan struktur än vad vi har idag, men samtidigt är det tydligt att det finns utmaningar med de traditionella jobbstrukturerna som vi är vana vid. Team placeras lätt i isolerade grupper med begränsade kommunikationsmöjligheter i verksamheten. Anställda underutnyttjas eftersom deras arbetsbeskrivning inte omfattar allt som de är bra på. Det enda sättet att lösa dessa utmaningar är att ta ett nytt grepp när du strukturerar upp arbetet och anställer nya medarbetare. Exempelvis kan du försöka rekrytera kompetenser och förmågor som saknas i företaget som helhet, istället för att begränsa dig till att söka personal som endast passar ett visst team.

  Transformera din talangstrategi

  5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå

   Läs e-boken

   2. Skapa ett ramverk för kompetenskartläggning

   Naturligtvis är det bara möjligt att anställa efter kompetens när du vet var kunskapsluckorna finns. Det är där kompetenskartläggning kommer in i bilden. Rätt HR-partner kan hjälpa dig att utveckla ett ramverk som organiserar medarbetarnas färdigheter efter dina prioriteringar och din budget. Det finns många olika sätt att samla in de uppgifter du behöver, från självutvärderingar och chefsutvärderingar, till begåvningstest. Den här kompetensinventeringen är ett ovärderligt verktyg som hjälper dig att fatta strategiska beslut om Talent Management, utbildning och rekryteringsmetoder.

   3. Utveckla medarbetarens karriär

   Nya färdigheter kommer dock inte bara från nyanställda. Det är viktigt att ge dina medarbetare möjlighet att lära sig nya saker, inklusive färdigheter som kanske inte är direkt relevanta för deras roll. Mjuka och överförbara färdigheter stärker medarbetarna och förbättrar deras upplevelse på jobbet samtidigt som det ger dem större möjligheter i sina karriärer. Det är viktigt att uppmuntra de medarbetare som vill utveckla färdigheter som går utöver deras rollbeskrivning, så länge du kan ge dem möjligheter att tillämpa dessa färdigheter sen.

   4. Intern marknadsplats för talanger

   En kompetensbaserad arbetsplats fungerar inte utan flexibilitet, och det innebär att även nya talanger ska ha chans att utvecklas utan att lämna företaget. Prioritera intern rörlighet genom att skapa en intern talangmarknadsplats där du publicerar alla nya roller internt. Då vet medarbetarna hur dessa färdigheter skulle kunna tillämpas inom organisationen redan innan de väljer att lära sig nya färdigheter. Att bläddra bland roller som erbjuds kan också inspirera medarbetarna att överväga nya inriktningar som kan passa bättre än deras nuvarande roll. De kanske vill byta inriktning på grund av att de har andra talanger, lockas av nya arbetstider eller att få arbeta från en annan plats.

   5. Agila roller och ansvarsområden

   Att byta roll är ett alternativ för den som vill se en förändring i sin karriär. Men många anställda vill ha mer variation i sitt arbete utan att behöva skriva på ett nytt kontrakt. Öka medarbetarnas engagemang och motivation genom att vara flexibel, låta arbetsrollen växa och minska beroendet av medarbetarens ambitioner, behov eller begränsningar. Det innebär också att du löper mycket mindre risk att drabbas av kompetensbrist när en person blir sjuk eller slutar. Samtidigt kommer du att kunna behålla fler medarbetare när ni ser till att de känner sig trygga med att diskutera sina jobbalternativ med deras egen chef innan de vänder sig till en extern rekryterare.
    

    Transformera din talangstrategi

    Upptäck 5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå och samtidigt balansera verksamhetens, HR:s och medarbetarnas behov.

    1. Ge dina medarbetare makt
    2. Återskapa talang med strategi
    3. Förvandla talanger till ett ekosystem
    4. Ge plats för talangmarknadens krafter
    5. Ta talangtekniken till nästa nivå

    Fyll i formuläret och läs e-boken!