1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
Händer med Yes- och No-lappar

Skapa ett ekosystem för dina talanger: 3 saker att göra och inte göra

Att skapa upp ett ekosystem för talent management låter till en början som ett ambitiöst projekt, kanske till och med som en stor utmaning. Men i själva verket är allt som krävs en förändring i tankesättet. När HR-chefer inser hur nära sammankopplade alla talent management-processer är och strategiskt anpassar dem istället för att hålla dem isolerade, kan ett ekosystem för talanger börja växa fram på ett naturligt sätt.

Vad är ett ekosystem för talent management?

Att bygga upp ett ekosystem för talanger innebär att ta ett helhetsgrepp på hanteringen av organisationens personalstyrka. Det inkluderar alla delar av medarbetarupplevelsen, från det ögonblick en kandidat först hör talas om ditt företag till en tidigare medarbetares intryck efter att ha lämnat arbetsplatsen. Naturligtvis omfattar detta ett stort antal HR-processer inom olika funktioner och team, så det är ingen tillfällighet att hantering av talanger traditionellt sker i separata silos.

Varför ska du skapa ett ekosystem för talanger?

En isolerad syn på talanghantering leder oundvikligen till en splittrad medarbetarupplevelse och hindrar i hög grad företagets tillväxt. Ta till exempel kopplingen mellan rekrytering och utveckling. Enligt vår senaste Europaomfattande undersökning säger 50 % av medarbetarna att de inte fått någon utbildning alls under det senaste året, medan 49 % av arbetsgivarna säger att de för närvarande saknar personal för att få jobbet gjort. Utan ett ekosystem för talanger blir intern rörlighet aldrig ett verkligt alternativ.

Med detta i åtanke har vi sammanställt 3 "dos" och 3 "don'ts" från SD Worx experter: Totalt 6 tips för att börja skapa ett ekosystem för talanghantering som hjälper ditt företag att utvecklas.

  Tillämpa en tvärfunktionell strategi för problemlösning

  Börja tillämpa "ekosystemtänkande" när utmaningar inom talent management uppstår. Det innebär att den bästa lösningen bara kan uppnås genom samarbete och samverkan mellan olika team och funktioner.

  Låt oss till exempel säga att ni upplever en ökning av personal som slutar. Ett förhållningssätt som utgår från ekosystemet innebär att du undersöker alla tänkbara orsaker till missnöjet, från alltför hög arbetsbelastning till bristande förmåner, IT-problem eller andra orsaker. Sedan kan du använda alla relevanta resurser och strategier för att lösa problemen.

  Ha medarbetarnas resa i åtanke

  Medarbetarupplevelsen utgör kärnan i varje välfungerande ekosystem för talanger, och resultatet av ett framgångsrikt ekosystem är en utmärkt medarbetarupplevelse från början till slut. Vid det här laget är det mer än väl bevisat vilken skillnad det gör för företagets tillväxt och framgång. Att skapa ett ekosystem för talanger innebär att man överväger hur varje operativ process potentiellt kan påverka medarbetarnas tillfredsställelse i olika skeden av medarbetarresan.

  Utnyttja tekniken på ett klokt sätt

  System för att följa upp sökande, program för talanghantering och verktyg för dataanalys kan hjälpa dig att identifiera rätt kandidater, följa upp medarbetarnas prestationer och engagemang, och i slutändan fatta datadrivna beslut som hjälper dig att förbli konkurrenskraftig och effektiv.

  Data hjälper ett talangekosystem att utvecklas genom att ge insikter om trender och möjligheter inom din personalstyrka. Satsa på tekniska lösningar som kan integreras med er befintliga HR-lösning för att få tillgång till den bästa datan och användarupplevelsen.

   Dags att ta er Talent Management till nästa nivå?

    Mer om Talent Management

    Underskatta INTE värdet av feedback

    Transparent men även stödjande kommunikation och feedback är avgörande för ett välfungerande ekosystem för talanger. Konstruktiv feedback hjälper oss alla att förstå våra styrkor och förbättringsområden, samtidigt som det skapar utrymme för bättre samarbete kring problemlösning. Därför är det viktigt att inte förbise regelbundna projektutvärderingar: då kan du justera ditt ekosystem över tid för att bättre tillgodose behoven hos såväl HR, medarbetarna som verksamheten.

    Försumma INTE er interna talangpool

    Traditionella, externt inriktade rekryteringsmetoder som rekryteringsfirmor och jobbsajter fyller visserligen sin funktion, men om du enbart förlitar dig på dem begränsas din talangpool avsevärt. Tänk om dina främsta förmågor finns mitt framför ögonen på dig? 

    Glöm inte värdet av intern rörlighet, som bygger på en pool av personer som redan uppfyller era krav på lämplighet för företagskulturen och branscherfarenhet.

    Försök INTE göra allt själv

    Som ledare kan det vara lockande att arbeta med en ny strategi tills alla detaljer är klara, innan man så småningom implementerar den i organisationen. Men det här är ett område där för mycket teoretiserande faktiskt kan bromsa dig, eftersom det är svårt att förutse hur förändringar av beslutsfattande och problemlösning inom talent management kommer att tas emot, och hur de ska optimeras. Börja med att hantera verkliga talangutmaningar och kom ihåg att du alltid kan få råd och stöd från en extern partner när du behöver det.

     Alla ekosystem är under ständig utveckling. Att skapa ett ekosystem för talanger handlar inte om att omstrukturera organisationen dramatiskt på en gång, utan i stället om att genomföra små, kontinuerliga förändringar. Det handlar om att omfamna och förbättra samspelet mellan talanghanteringsprocesser, så att de är inriktade på gemensamma mål för verksamhetens tillväxt. Det bästa sättet att börja är att prova sig fram, så vad väntar du på?

      Transformera din talangstrategi

      Upptäck 5 strategier för att ta din talent management till nästa nivå och samtidigt balansera verksamhetens, HR:s och medarbetarnas behov.

      1. Ge dina medarbetare makt
      2. Återskapa talang med strategi
      3. Förvandla talanger till ett ekosystem
      4. Ge plats för talangmarknadens krafter
      5. Ta talangtekniken till nästa nivå

      Fyll i formuläret och läs e-boken!