1. Home>
 2. Om oss>
 3. Våra kunder>

Hur DPG Media fick till en effektiv företagskultur för feedback

DPG Media

När du ger dina medarbetare möjlighet att utvecklas medför det också kreativa samtal mellan kollegor. Det här var något DPG Media i Nederländerna kämpade med eftersom företaget inte hade någon feedbackkultur och saknade verktyg för att upprätta en sådan. Plattformen SD Worx Talent via huapii skapade en enkel och säker miljö för 360°-feedback, samtidigt som företagets medarbetare fick kontroll över sina karriärer. 

  Fokus på medarbetarnas utveckling

  DPG Media Nederländerna är en filial inom DPG Media Group och är det största medieföretaget i landet med över 3 800 medarbetare. Företagets vision kring performace management är att varje enskild medarbetare har möjlighet att ta sin yrkesmässiga utveckling till en högre nivå.  

  Inom DPG Media fokuserar vi på att alla medarbetare ska utvecklas”, säger Desiree Sombezki-Scheeper, Senior HR Programme Manager på DPG Media i Nederländerna. ”Det är därför vi strävar efter att erbjuda dem de resurser de behöver för att utvecklas och kunna ta kontroll över sina karriärer.” 

  Splittrade system gjorde det dock omöjligt att följa medarbetarnas framsteg. Utöver det fanns ingen struktur i företagets feedbackkultur. Desiree Sombezki-Scheeper förklarar: ”När det gäller utvärderingar var det ofta oklart vem som hade ansvaret. Det påverkade våra medarbetares utveckling och gjorde att vi inte kunde fokusera på våra kärnvärden och gemensamma mål.” 

   Fyra hörnstenar för performance management

   För att hjälpa medarbetarna att utvecklas ville DPG Media främja en feedbackkultur där konstruktiva samtal skulle vara en integrerad del av den dagliga kommunikationen. ”Våra teamchefer ville föregå med gott exempel, men vi saknade rätt verktyg för att uppmuntra utbyte av feedback”, berättar Desiree Sombezki-Scheeper.  

   Därför började Desiree och hennes team leta efter en lösning som kunde göra det möjligt att upprätta en feedbackkultur inom företaget och samtidigt se till att medarbetarna kunde ta kontroll över sina karriärer. HR-teamet strävade efter enkelhet och fastställde fyra viktiga delar för det verktyg de ville ha:  

   1. Sätta mål 
   2. Personlig utveckling 
   3. Utbyte av feedback  
   4. Löpande konstruktiva samtal 
    Desiree Sombezki-Scheeper
    Efter omfattande undersökningar av marknaden insåg vi att SD Worx Talent via huapii var den bästa lösningen eftersom den gör det möjligt för medarbetarna att ta ansvar för sina egna mål och samtidigt erbjuder precis den upplevelse vi var ute efter.
    Desiree Sombezki-Scheeper
    Desiree Sombezki-Scheeper, senior HR Programme Manager, DPG Media the Netherlands

    Stegvis implementering och förändring av företagskulturen

    Efter att ha gett klartecken för implementeringen av SD Worx Talent via huapii i slutet av september 2022 rullade saker och ting på smidigt för DPG Media. Mindre än en månad senare fanns en skräddarsydd plattform för Talent management som speglade företagets varumärke i fråga om både design och tonalitet.  

    Vi började med ett pilotprojekt som involverade 30 medarbetare under november. När det visade sig fungera bra rullade vi sedan ut verktyget till teamcheferna,” säger Desiree Sombezki-Scheeper I olika workshops lärde sig cheferna hur de aktivt kan delta i den nya feedbackkulturen och skapa mervärde för sina kollegor med hjälp av SD Worx Talent via huapii. ”Om man aldrig har gett feedback tidigare måste man ändra sitt sätt att tänka. Det är en omställning till en ny kultur som underlättar öppna dialoger.” 

    En sådan förändring är inte helt enkelt, men så småningom blev medarbetarna bättre på att både ge och få feedback och tog till sig av konstruktiv kritik som en möjlighet till personlig utveckling. 

     Lita på medarbetarnas förmågor

     Förutom att uppmuntra till inspirerande samtal gav SD Worx Talent via huapii också medarbetarna möjlighet att formulera personliga mål som är viktiga för dem. Det gör att de kan påverka sin karriärutveckling, vilket också gynnar cheferna.  

     När våra medarbetare kan formulera sina egna mål känner de sig mer engagerade. Efter att ha infört det nya verktyget för prestation har vi fått värdefull kunskap om våra medarbetares utvecklingsnivåer och utvecklingsbehov, vilket i slutändan sparar tid. Det viktigaste här är att lita på medarbetarna och deras förmågor”, säger Desiree Sombezki-Scheeper.   

     Efter en framgångsrik första implementering planerar DPG Media nu att lägga till funktionerna ”talent management”, ”profiles” och ”career development” för att ytterligare framtidssäkra sin verksamhet med SD Worx Talent via huapii. 

      Är du redo att öka tillväxten med en kultur präglad av 360°-feedback?

      Plattformen SD Worx Talent via hupii skapar en säker plats för konstruktiva samtal samtidigt som den ger dina medarbetare möjlighet att utvecklas.

       Jag vill veta mer