1. Home>
 2. Om oss>
 3. Våra kunder>

Så här hjälper vårt verktyg Telenets medarbetare att ta kontroll över sina karriärer

blog-hero-image-denmark

Personlig utveckling var högsta prioritet och därför erbjöd det belgiska företaget Telenet sina medarbetare möjligheten att ta ansvar för sin egen utveckling. Företagets tidigare inställning till kompetensutveckling och de verktyg man hade för Talent management uppmuntrade inte medarbetarna att lära sig ny saker eller att utvecklas. Det förändrades när de började använda SD Worx Talent via huapii

  Kompetensklyftor som blir en fälla

  Som leverantör av tele- och medietjänster är Telenets mål att hjälpa företag och personer att ligga steget före i den digitala tidsåldern. För att medarbetarna skulle kunna matcha kundernas behov att snabbt förändras ägnade företaget mycket tid och kraft åt Talent management. Det visade sig dock med tiden att de metoder man använde sig av inte alltid gav exakt önskat resultat. 

  Joke Van Gestel, Talent & Leadership People Partner på Telenet, förklarar: ”Vi var övertygade om att medarbetare utvecklas genom att man fokuserar på deras starka sidor. Men det dagliga arbetet bidrog inte det. Hela tiden hamnade vi i situationer där vi identifierade folks svagheter istället. Vi guidade dem i hur de skulle förbättra sig på de områdena och missade därför de kompetenser de redan hade.”   

   Önskemål: fokus på medarbetaren

   Med syftet att utgå från medarbetarnas starka sidor och anpassa deras utveckling efter deras egna mål ville Telenets Talent & Leadership-team få sina kollegor att ta aktivt ansvar för sin karriärutveckling. ”Alla har möjlighet att påverka sin egen karriär. Det var det budskapet vi förde ut till medarbetarna”, berättar Joke Van Gestel.  

   För medarbetarna var det dock inte lätt att veta var de skulle börja eller vilka möjligheter till lärande som fanns. ”Våra medarbetare gick vilse i det ERP-system vi använde för att hantera karriärvägar. Det var för komplicerat, inte användarvänligt och helt uppenbart skapat för HR-chefer.” 

    Joke Van Gestel
    För att våra medarbetare skulle kunna ta ansvar för sin egen utveckling behövde vi ett enkelt verktyg som är skapat specifikt för medarbetare.
    Joke Van Gestel
    Joke Van Gestel, People Partner Talent & Leadership, Telenet

    Samma vision om utveckling

    Efter att ha utvärderat flera verktyg på marknaden insåg Telenet snabbt att SD Worx Talent via huapii var precis vad de letade efter.  

    Joke Van Gestel: ”Våra båda företags visioner om medarbetarutveckling och att ge medarbetare de verktyg som behövs stämde perfekt överens. Och viktigast av allt: plattformen visade sig vara den mest användarvänliga av alla vi tittade på. Den har flera intuitiva funktioner som underlättar för medarbetarna genom att synliggöra deras starka sidor, möjliggöra utbyte av feedback och uppmuntrar till kontinuerligt lärande.” 

    För att säkerställa att den nya plattformen skulle kunna uppfylla alla behov medarbetarna hade började Telenet med att sätta ihop pilotgrupper som fick testa den. ”Genom att involvera ett antal medarbetare redan i den inledande fasen kunde vi anpassa plattformen baserat på verklig feedback från medarbetarna.” 

     Joke Van Gestel
     I stället för att försöka skapa det perfekta verktyget från ett litet ”HR-torn” tog vi del av våra medarbetares erfarenheter och förväntningar. På så sätt kunde plattformen byggas så att den passade deras verklighet.
     Joke Van Gestel
     Joke Van Gestel, People Partner Talent & Leadership, Telenet

     Inga manualer behövs

     När man skapar en lösning tillsammans med slutanvändare är det en utmaning att hitta en balans mellan att uppfylla teamets specifika behov och att förbättra användbarheten. ”Dessbättre var projektteamet hela tiden noga med att verktyget skulle vara så enkelt som möjligt att använda. Om något av våra önskemål innebar att det blev onödigt krångligt uppmanade de oss att försöka hålla det enkelt”, berättar Joke Van Gestel. 

     Detta resulterade i att nya användare snabbt satte sig in i hur SD Worx Talent via huapii fungerar. ”Faktum är att när vi erbjöd manualer och instruktionsfilmer så att våra kollegor enkelt kunde navigera på plattformen blev svaret att de helt enkelt inte behövde det.

      Öppnar upp för en annan typ av kultur 

      Det som skiljer SD Worx Talent via huapii från andra verktyg är att det öppnar upp för en dialog kring utveckling genom att synliggöra medarbetarnas karriärambitioner.  

      Joke Van Gestel: ”I grund och botten är det bara ett verktyg. Men eftersom våra medarbetare verkligen började lita på det så blev det snabbt tydligt att det hjälper dem att inta ett nytt perspektiv när det gäller utveckling och karriär. Det öppnar upp för en annan typ av kultur som är inriktad på kontinuerlig utveckling och 360° -feedback på vår arbetsplats.” 

       Är du redo att frigöra dina medarbetares fulla potential?

       SD Worx Talent via huapii gör det möjligt för dina medarbetare att ta kontroll över sin utveckling, får dem att prestera bättre och bidrar till framgång för verksamheten. 

        Jag vill veta mer