1. Home>
 2. Innovativa lösningar>

Processer för HR och lön

Vi vet att administration är ett måste i alla organisationer, dock inte det mest omtyckta. Därför har vi på SD Worx skapat tjänster som gör er HR så effektiv som möjligt. Allt för att säkra en positiv medarbetarupplevelse.

 

Boka en gratis konsultation
digitalisation_software

Hur det fungerar

SD Worx HR är verktyget där du kan bygga HR-processer som skapas genom att kombinera de olika modulerna. Er organisation kan välja de processer som passar er dagliga HR-verksamhet och på så sätt bygga ett HR-system efter era behov. Läs vidare för att upptäcka de olika processerna i SD Worx HR som går att kombinera.

  Våra processer för HR

  Employment

  Tidrapportering & approval

  Reserapportering & approval

  Utveckla & engagera

  Salary review

  Rehabilitering

  Systemadministration och utveckling

  Processes - Employment

  Nyanställning

  Hantera onboarding av nya medarbetare. Mata in information i HR-systemet och skapa anställningsavtal.

  Processer för att skapa anställningsavtal för nya anställningar och lägga in information i HR-systemet för att uppdatera anställningsregistret. En process beskriver arbetsflödet när chefen matar in informationen i systemet och den andra beskriver arbetsflödet när HR matar in informationen.

   Avslut av anställning

   Hantera avslut av anställning när en medarbetare slutar eller går i pension.

   Process för att avsluta en anställning. Processen beskriver arbetsflödesstegen när arbetstagaren avgår eller går i pension. Det sista anställningsdatumet matas in i HR-systemet. När ändringen är godkänd skickas slutdatumet till lönesystemet för beräkning av slutlönen.

    Skicka och skriv under dokument

    Hantera elektronisk underskrift av dokument.

    Process för att använda elektronisk signering av dokument. Dokument skapas i HR-systemet och skickas till utvalda personer för signering. Dokumentet skickas till personen som ska skriva under för validering och signering. När dokument skrivs, returneras och godkänns sparas de i HR-systemet.

     LAS-process

     Följ upp antalet dagar av anställning i enligthet med Lagen om anställningsskydd (LAS).

     Process för att följa upp antal anställningsdagar och övervakning av de olika kriterierna i Lagen om anställningsskydd. (LAS). Anställningsdatum och arbetsperioder importeras från HR-systemet. HR-systemet räknar sedan ut antal anställningsdagar.

     Hantera företräde till nyanställning

     Process för att hantera företräde till anställning enligt LAS.

      GDPR hantering

      Funktionalitet för att kunna efterleva GDPR regelverk gällande hur länge anställningsdata får sparas.

      Process för hantering av partiell radering av medarbetardata med GDPR-verktyget. Medarbetardata i People, Time, Expense, Perform och Competence-modulerna kommer att raderas när anställning avslutades 1 – 10 år sedan enligt inställningarna. Borttagning av data i lönerevision kan utföras efter avslutad årlig revision. Inställningarna är enkla att tillämpa på varje företags egna policyer. Processen tillåter också fullständig borttagning av anställdas data med GDPR -verktyget. All anställningsinformation kommer att tas bort med denna process.

       Processes - Tidrapportering & approval

       Närvaro och frånvaro med beräkningar

       Registrera närvaro och frånvaro och godkänn rapporterade transaktioner. Tidsbaserad rapportering. Automatisk beräkning enligt kollektivavtal.

        Närvaro och frånvaro utan beräkning

        Registrera närvaro och frånvaro och godkänn rapporterade transaktioner. Timbaserad rapportering. Ingen automatisk beräkning av timmar.

         Planerad frånvaro

         Ansök om semester och frånvaro. Godkänn eller avvisa förfrågningar.

          Processes - Reserapportering & approval

          Reseräkningar och utlägg

          Registrera reseräkningar och utlägg, godkänn rapporterade transaktioner och skicka för betalning via lön eller bank.

           Processes - Utveckla & engagera

           Kompetenshantering

           Beskriv kompetensbehov, bedöm nuvarande kompetenser och analysera luckor.

            Hantera samtal

            Planera och genomför olika typer av samtal kring prestation, onboarding, exit-samtal, rehabilitering och mer.

             Processes - Salary review

             Årlig lönerevision

             Hantera den årliga lönerevisionsprocessen så att anställda får sin nya lön.

             Processen fokuserar på mer administrativa uppgifter. De strategiska besluten är tagna och fungerar som input till processen. HR förbereder sig för lönesättning, chefer sätter lön och skickar för godkännande. Dataöverföringar till lön.

              Processes / Rehabilitering

              Hantera sjukfrånvaro och rehabilitering

              Hantera långtidssjukskrivningar och rehabilitering enligt regler och aktuella överenskommelser.

              Syftet med denna process är att stödja chefer och HR så att de kan hantera sjukfrånvaro och rehabilitering i enlighet med gällande lagar, regler och interna processer. Meddelanden skickas till chefer och HR för att vidta åtgärder inom en viss tidsfrist.

               Processes - Systemadministration och utveckling

               Omorganisering och användarbehörigheter

               Hantera omorganisation och behörighetsregler för SD Worx HR.

               Process i systemadministrationen för hantering av omorganisation och access till SD Worx HR. Behörigheter kan sättas både till funktionalitet och organisatorisk åtkomst.

                Hantera versionsuppdateringar

                Processen för att få information om ny funktionalitet och uppdatering av system och utbilda användare.

                 Hantera och utveckla HR-processen

                 Processen för att utveckla HR-systemet och hantera förändringar. Ändringar kan vara användarinmatningar, nya arbetsrutiner, policyer etc som påverkar HR-systemet.

                  Boka en gratis konsultation

                  Är du intresserad av HR- eller lönesystem, outsourcing eller övriga tjänster? Inga problem, du kan alltid prata med oss så hjälper vi dig! Om ni har fler än 300 anställda boka en tid med våra experter så får du en kostnadsfri demo!

                  Läs mer och boka
                  Kvinna laptop