1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
4 personer på ett kontor

Utvidga din definition av en flexibel arbetsplats

I en tid där arbetslivet är i ständig förändring, står verksamheter inför utmaningen att anpassa sig och erbjuda mer flexibla arbetsvillkor. Det är inte bara en fråga om att ge medarbetarna möjlighet att arbeta hemifrån eller att ha flexibla arbetstider; det handlar om att skapa en arbetskultur som omfamnar flexibilitet i alla dess former. Flextid och arbete hemifrån är bara början.

Flexibla arbetstider

De vanligaste flexibla arbetsförmånerna har tydligt påverkats av pandemin. För många blev distansarbete obligatoriskt vid den tiden, och fler arbetsgivare började erbjuda flexibla arbetstider.

Enligt vår underökning tillåter 45 procent av arbetsgivarna flexibla arbetstider idag, men endast 29 procent av medarbetarna känner att de har friheten att bestämma när de arbetar. Detta gap mellan policy och praktik visar på ett behov av att företag måste sträva efter att erbjuda verklig flexibilitet.

Olika arbetsformer

Men distansarbete och flexibla arbetstider är bara två exempel av de olika flexibla arbetsformer som kan hjälpa anställda att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Det finns en mängd outnyttjade möjligheter för att skapa verklig flexibilitet. Företag kan utforska alternativ såsom delat arbete, årsbaserade arbetstimmar, flexibla ersättningssystem och gradvis pensionering för att möta de individuella behoven hos sina medarbetare.

  Graf över mest populära flexibla arbetsformer i Sverige

   Workation

   Workation”, det vill säga möjligheten att arbeta från utlandet, är ett koncept som blir alltmer populärt. Detta kan vara en stor fördel för att locka till sig och behålla talanger, särskilt bland de som värdesätter reseupplevelser och kulturellt utbyte, eller de som vill besöka släkt och vänner trots begränsad semester.

    Hicham Al Bouhali
    Det finns massor av outnyttjade möjligheter. Riktig flexibilitet ska skapa en känsla av frihet, även när man arbetar.
    Hicham Al Bouhali
    Hicham Al Bouhali, People Director, Talent Acquisitions & Projects at SD Worx
    E-bok: Skräddarsy en flexibel arbetsplats

    3 tips för skräddarsydd flexibilitet

    1. Undersök dina alternativ: Varje bransch har sina unika utmaningar och möjligheter. Genom att förstå vad som är standard inom just din bransch kan du skapa en flexibilitetsplan som är konkurrenskraftig och attraktiv. Glöm inte att beakta de juridiska aspekterna av förmånerna. Säkerställ att bestämmelser och lagar följs och att medarbetarna får rätt riktlinjer.
      
    2. Involvera medarbetarna: Flexibilitet fungerar bäst när den är skräddarsydd utefter individens behov. Inkludera dina medarbetare i processen för att utforma flexibla arbetsvillkor. Be om medarbetarnas synpunkter även under implementeringen, för att skapa processer som gör det enkelt för dem att välja det som passar dem bäst.
      
    3. Inför ett uppföljningssystem: För att säkerställa att dina initiativ kring flexibilitet faller väl ut, är det viktigt att ha ett uppföljningssystem på plats. På så vis kan du mäta framgång och göra justeringar där det behövs.

    Genom att implementera dessa strategier kan din verksamhet skapa en mer dynamisk och engagerande arbetsmiljö som inte bara gynnar medarbetarna utan också bidrar till organisationens övergripande framgång.

     Skräddarsy en flexibel arbetsplats

     Vår första rapport 2024 analyserar exklusiv europeisk forskning för att besvara frågan: vad är viktigast för medarbetare gällande flexibelt arbete? Och hur kan arbetsgivare förbättra sin policy för flexibelt arbete för att möta de anställdas föränderliga behov? Vi har identifierat 4 prioriteringar att utgå ifrån för att säkerställa att era riktlinjer för flexibelt arbete passar perfekt.

     Fyll i formuläret och hämta din interaktiva e-bok