1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Talent Management>
Quiet quitting - 1 av 4 svenskar gör bara minsta möjliga på jobbet

Quiet quitting — 1 av 4 svenskar gör bara minsta möjliga på jobbet

Sex av tio svenskar känner sig nöjda med sitt jobb. Samtidigt medger var fjärde anställd att de bara gör minsta möjliga på jobbet. Ett fenomen som på engelska fått namnet quiet quitting. Detta enligt en ny undersökning från SD Worx.

Att engagera medarbetare är en utmaning för var tredje företag i Europa, och man räknar med att det kommer att bli ännu svårare i framtiden. Samtidigt känner sig fortfarande en majoritet av de anställda engagerade och nöjda med sitt arbete. I Sverige är siffran 64 procent. Endast en av fyra svenskar (27 procent) gör enbart det som förväntas av dem på arbetsplatsen. Ett fenomen som fått epitetet “quiet quitting” i engelsktalande länder.

Detta är några av slutsatserna från en undersökning som genomförts av den europeiska HR-tjänsteleverantören SD Worx bland mer än 16 000 anställda och nästan 5 000 HR-chefer i sexton europeiska länder, däribland Sverige.

Internutbildning saknas

I undersökningen från SD Worx kan man även utläsa att sex av tio europeiska arbetsgivare är medvetna om vilka talanger de kommer att behöva på lång sikt. De tenderar dock att söka efter dessa talanger externt, trots att lösningen ibland finns inom organisationens egna väggar. Ändå är det bara drygt en fjärdedel som väljer att utbilda medarbetare internt så att de kan fylla vakanta positioner.

  Behöver du uppdatera din talangstrategi?
  I vår undersökning identifierade vi de 5 största talangutmaningarna. Läs den nya interaktiva e-boken för att ta reda på vad som ligger bakom utmaningarna och hur du löser dem.

   Läs e-boken

   Fyra av tio arbetsgivare föredrar istället att tillsätta lediga tjänster genom att rekrytera utifrån. Naturligtvis är det inget fel med det i sig.

   – Nya idéer och perspektiv som nykomlingar för med sig är ofta mycket användbara. Men företag som inte låter sina anställda avancera missar ibland möjligheten att utnyttja all sin interna potential i kriget om talangerna, säger Mikael Sundin, Head of Customer Experience Nordics på SD Worx.

   I synnerhet Norge och Frankrike verkar mer benägna att locka till sig talanger utifrån (48 procent vardera), följt av Polen och Spanien (46 procent vardera) och Italien, Irland och Sverige (41 procent vardera). I den andra änden av spektrumet är Finland ledande när det gäller intern talangutveckling (34 procent), följt av Nederländerna, Danmark och Kroatien (33 procent vardera) samt Österrike och Schweiz (32 procent vardera).

   Uppmuntra intern rörlighet

   – Lediga jobb är för närvarande fortfarande svåra att tillsätta. Det är därför det är så viktigt för chefer att söka efter lämpliga talanger även inom sina organisationer. Företag ökar sina chanser att fylla lediga positioner genom att utnyttja alla möjliga talangkällor. Att uppmuntra intern rörlighet gynnar dessutom inte bara företaget, utan ger även medarbetare med individuella tillväxtambitioner framtidsutsikter, förklarar Mikael Sundin.

   Att behålla medarbetare är fortsatt en utmaning för var tredje arbetsgivare, även om det är något mindre utmanande än att attrahera medarbetare. 37 procent av företagen tror dock att det kommer att bli svårare att behålla talanger i framtiden.

   Ökande utgifter har lett till att var tredje företag behöver säga upp anställda. Arbetsgivarna tycker dock generellt att det är svårt att säga upp anställda och använder sig bara av uppsägningar när det inte finns några alternativ.

    

    Mer om Talent Management

    Upptäck mer

    Transformera din talangstrategi

    Läs e-boken