1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Digitalisera HR och EU:s nya direktiv CSRD

Digitalisera HR och förbered dig för EU:s nya direktiv

Studier visar att Sverige ligger långt efter med digitalisering av HR. Samtidigt har EU ett nytt direktiv, CSRD, som innebär att HR måste rapportera viktig data till hållbarhetsrapporten i verksamheten. Vad krävs av HR och ert systemstöd för att nå målet?

Enligt en studie från 2023 har 50% av alla företag i Sverige inte börjat integrera digitala HR-tjänster i sin verksamhet. I undersökningen, där 5000 HR-chefer från 16 olika länder ställt upp, visar att Sverige ligger långt efter med digitalisering av HR, jämfört med andra företag i Europa. Så, hur ska verksamheter i Sverige arbeta för att nå EU:s nya direktiv CSRD?

Det nya direktivet innebär att det nu finns en ny standard, ESRS, för hållbarhetsrapportering. ESRS står för European Sustainability Reporting Standards. Den nya standarden kräver att ämnen som jämställdhet, lärande och mångfald nu inkluderas i hållbarhetsrapporten. Det är med andra ord dags för HR att börja mäta nyckeltal och ta del av det arbetet med hållbarhetsarbetet framöver.    

  Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

   Lär dig mer om EU:s krav på hållbarhetsredovisning

    

   Rätt systemstöd säkerställer data

   I och med de nya kraven från EU måste nu stora företag med över 500 anställda, som tidigare har berörts av NFRD (Non-Financial Reporting Directive), samla in rätt data till hållbarhetsrapporten redan i år, för att sedan presentera data för år 2025. Under de kommande åren kommer allt fler verksamheter påverkas av kravet. Du kan läsa om när du påverkas och vilka verksamheter som påverkas när av CSRD här

   För att samla in, analysera och presentera pålitliga data till rapporten krävs ett gott samarbete internt mellan berörda avdelningar, så som ekonomi, IT och HR. Men ett systemstöd som möjliggör att data kan samlas in från olika delar, som lönesystem, tidsrapportering, HR och lärandesystem, behövs också för att säkerställa god datakvalité och en effektiv insamlingsprocess. Charlotte Birgander, HR tech-expert som arbetar för HerbertNathan & Co, berättar:

   "Vi inom HR behöver ta stora steg och börja arbeta med ett mer datadrivet arbetssätt. För att kunna jobba på ett modernt sätt och utveckla våra tjänster till verksamheten måste vi transformera oss, från att idag ha en tyngd på operativt arbete till att arbeta mer strategiskt och verksamhetsnära. För att lyckas behöver vi öka vår HR tech och analyskompetens. Det är en stor förändringsresa." 

   Påbörja din digitaliseringsprocess

   Kraven från CSRD kommer få flera svenska företag att digitalisera HR på sikt. En digital HR-tjänst gynnar dessutom interna processer, gör arbetet mer effektivt och ger en bra bild av företaget när nya anställda ska komma in i sitt arbete.

   Beroende på var ni är i er digitaliseringsprocess, och vilka behov ni har, så finns det olika sätt arbeta med att digitalisera er HR-tjänst. Här hittar du en e-bok som visar 4 sätt att skapa en digital arbetsplats.

   Digitala HR-lösningar för alla

   Syftet med EU-direktivet CSRD är att få en överblick och en inblick i hur företag arbetar med vissa nyckelfrågor som berör hållbarhet. Charlotte menar att CSRD inte ska ses som ett tvång utan en möjlighet för HR att utvecklas.

   "När vi börjar mäta data kommer HR få annat gehör från styrelse och ledning. HR:s data kan bli likställd med finansiella data och vi kan analysera och diskutera varför sifforna ser ut som de gör och hur verksamheten kan förbättras." 

    

    Vad är CSRD?

    CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som infördes år 2023. Direktivet innebär att finns en obligatorisk standard för hur företags hållbarhetsredovisning ska se ut, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Syftet är att öka tillgång till information om hur företag påverkar människor och miljö och hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor. 

     Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

     Vill du påbörja ett framgångsrikt arbete med CSRD? Anmäl dig till vårt webinar där HR Tech-experten Charlotte Birgander ger dig vägledningen du behöver. Hon berättar vilka KPI:er du ska mäta, vilka misstag du kan undvika och vilka verktyg HR behöver.