1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. HR>
Frågor och svar om CSRD till Charlotte Birgander

Frågor och svar om CSRD och hållbarhetsrapportering

I och med EU:s nya direktiv CSRD behöver HR från och med i år, 2024, ta fram viktiga nyckeldata till verksamhetens hållbarhetsredovisning och analysera den. Detta innebär ett nytt ansvarsområde för HR och ställer nya krav på interna samarbeten hos tusentals organisationer. För att komma igång med arbetet, har vi samlat vanliga frågor, och med hjälp av erfarna HR Tech-experten Charlotte Birgander försöker vi räta ut de frågetecken som finns kring rapporteringen.

Vad är CSRD?

Till att börja med, vad betyder CSRD och vad innbär det? CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU-direktiv som infördes 2023 och innebär en obligatorisk standard för hur hållbarhetsredovisningen hos företag ska se ut, vilket kallas för ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Syftet är att synliggöra hur företag påverkar människor och miljö och hur verksamheten påverkas av hållbarhetsfrågor.

Tips: Läs mer om hur HR kan möta EU:s nya direktiv CSRD

När omfattas din organisation av CSRD?

Vilka verksamheter som omfattas av de nya direktiven och när ni ska börja rapportera beror på flera olika faktorer, bland annat organisationens storlek. Omfattningen sker i fyra faser under 2024 till 2028.

I den första fasen, som börjar 2024, ingår företag som enligt EU:s definition klassas som stora företag. Där ingår organisationer med över 500 anställda som tidigare har rapporterat enligt direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Denna fas är alltså igång redan nu. För att presentera rätt data i er hållbarhetsrapport för 2025 krävs det att ni börjar samla rätt data år 2024.

Uppdatering 16 februari 2024: Sverige regering föreslår regler som krävs för att genomföra två nya EU-direktiv som rör företagens redovisning.

  CSRD:s fyra faser 2024-2028

  CSRD - fyra faser mellan år 2024 och 2028
   Läs om de 4 olika faserna

   När bör HR börja förbereda för hållbarhetsrapporteringen?

   Även om din verksamhet inte omfattas av de nya direktiven förrän i de senare faserna, är det viktigt att förbereda sig i god tid. ”Det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller redan nu och, om möjligt, börja anpassa era KPI:er. Det handlar också om var ni är i den digitala mognadstrappan. Har ni inte systemstöd på plats för processerna, blir arbetet mer krävande, och då gäller verkligen att påbörja arbetet i tid”, berättar Charlotte Birgander, oberoende konsult inom HRIT/Digital HR på HerbertNathan & Co. 

   Vilka KPI:er ska mätas och rapporteras?

   Tidigare år arbetade och presenterade verksamheter sina hållbarhetsrapporter på olika sätt, men nu måste verksamheterna som berörs mäta samma KPI:er och visa upp ett enhetligt och jämförbart resultat. 

   KPI:erna och definitionerna som det ser ut i dagsläget (Februari 2024) hittar du i ESRS S1 — Own Workforce här (pdf).

   Hur skiljer sig hållbarhetsrapporteringen för HR beroende på företagets storlek?

   Beroende på storleken på din organisation, vilken fas ni är i och hur långt ni kommit med er digitalisering, kan det arbetet med skilja rapporteringen skilja sig väsentligt. ”Dels hänger det på i vilken utrullningsfas ni befinner er i, dels om hur långt ni har kommit i arbetet med att digitalisera HR och i var i resan att bli datadriven ni är i. Sedan spelar även antalet länder ni är aktiva i och organisatorisk komplexitet in", säger Charlotte. 

   Hon fortsätter: "Om ni idag har verksamhet i flera länder, med fler än cirka 200 anställda och inte har systemstöd på plats för processerna som täcks, har ni en betydligt längre resa framför er än exempelvis en organisation med HCM-system och kvalitetssäkrade indata-processer på plats. I den första gruppen krävs ett större digitaliseringsarbete för att skapa en solid grund för rapporteringsarbetet, medan i den sistnämnda gruppen handlar det mer om att säkerställa dashboards, integrationer med BI-, hållbarhet- och konsolideringssystem, och att inom HR arbeta med att bli datadrivna.” 

    Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

     Lär dig mer om EU:s krav på hållbarhetsredovisning

     Nuläges-, behovs- och vägvalsanalys

     I vårt webinar om hur HR ska möta EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning pratade Charlotte om vikten av nulägesanalys, behovsanalys och vägvalsanalys. Vad innebär det egentligen och hur ska du konkret gå till väga?

     Charlotte utvecklar: ”Innan ni investerar i systemstöd, behöver ni göra en förstudie och lägga en strategi för ert framtida systemlandskap och hur arbetet med digital HR bör se ut. Det handlar om att få insikter kring dagens systemlandskap, vilka utmaningar i processer och systemstöd ni står inför, för att sedan kunna säkerställa att ni möter er verksamhets unika behov. Arbetet med nuläges- och behovsanalys kan göras genom intervjuer, enkäter och workshops." 

     "I analysarbetet är det inte bara HR som bör involveras, utan medarbetare från hela organisationen. Det viktiga är att ni har ett utifrån och in-perspektiv i arbetet, vilket kräver att ni involverar chefer, medarbetare, IT, ekonomi, hållbarhet och andra intressenter. Att identifiera de nyttor ni kan realisera för olika delar av organisationen bör även ge en grund till ett fint och verksamhetsförankrat business case. När ni väl vet mer om nuläge och behoven, kan det ibland behöva göras en vägvalsanalys för att tvärfunktionellt diskutera vilken roll olika systemstöd bör ha i systemlandskapet, och vilka integrationer som kan behövas”, säger hon.

     Dubbel väsentlighetsanalys

     Dubbel väsentlighetsanalys är processen för att identifiera de viktigaste hållbarhetsområdena i en organisation. Enligt Charlotte är syftet med analysen är att identifiera och analysera de områden där organisationen har en väsentlig påverkan på sin omvärld, vilket också inkluderar de risker och möjligheter som uppstår i och med att verksamheten bedrivs.

     ”Vilka som utför dubbel väsentlighetsanalys skiljer åt då varje organisations verksamhet är unik. En rekommendation är att kontakta Hållbarhet och/eller Ekonomi för att höra vad som gäller i just din organisation. Det går att läsa mer om processen för dubbel väsentlighetsanalys i ESRS 1 Allmänna krav, förklarar hon.

     Kommer CSRD påverka våra nationella krav på lönekartläggning?

     Charlotte svarar: ”Både de nya kraven på hållbarhetsrapporteringen och det kommande Lönetransparansdirektivet tror jag på sikt kommer att påverka vår lokala lagstiftning på området. Förhoppningsvis går kraven hand i hand så att ni kan nyttja samma KPI.er och data."

     Hur får du igenom investeringar inom HR Tech?

     För många inom HR kan det vara en utmaning att förankra och få igenom nödvändiga investeringar inom HR Tech. Charlottes tips är att först utgå från er nuläges- och behovsanalys, och att lyfta fram nyttan investeringen ger. ”Gör er nuläges- och behovsanalys med ett utifrån och in-perspektiv, vilket betyder att ni tar reda på hur ett utvecklat systemlandskap skulle kunna skapa ökad produktivitet, en bättre medarbetarupplevelse och kvalitetssäkrade data för extern rapportering, exempelvis hållbarhetsredovisningen." 

     "Ibland ser vi organisationer som nyttjar ett business case från leverantörerna, det tror jag inte alls på. Ska du få igenom ditt business case handlar det om att identifiera vilka nyttor det ger och ambitionen att realisera dessa för din egna verksamheten samt planera hur det ska genomföras. Du behöver också presentera en realistisk beräkning av kostnader och vara transparent med exempelvis vilka resurser som krävs för att förvalta och utveckla system och systemlandskap. Har du gjort en ordentlig nyttoanalys, kommer beslutsfattarna förstå varför investeringen är nödvändig och har en realistisk förväntansbild”, berättar Charlotte Birgander.

     Hur ska du hänga med i vad som händer inom digitaliseringen inom HR?

     Med alla förändringar som sker inom HR och digitalisering, hur ska du hänga med i allt som sker?

     Vi på SD Worx publicerar en hel del matnyttig information kring bland annat HR och digitalisering på vår blogg. Utöver webinaret om hållbarhetsrapportering, har vi även haft webinar på exempelvis HR och digitalisering. Under Event och Webinar finner du både våra tidigare och kommande webinar på teman såsom HR, Lön och digitalisering.

     Charlotte Birgander avslutar med att rekommendera att lyssna på podcasts, till exempel HR Digitaliseringspodden, Lönepodden, The Josh Bersin Company eller Digital HR Leaders, och att följa olika analytiker på Linkedin. Dessutom har HerbertNathan &Co skapat en guide ”EU-direktivet CSRD och standarden ESRS S1 Den egna arbetskraften” som du kan ladda ner här.

     Mer om hur du förbereder dig för EU:s nya direktiv: Digitalisera HR och förbered dig för EU:s nya direktiv

      Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

      Vill du påbörja ett framgångsrikt arbete med CSRD? Titta på till vårt webinar där HR Tech-experten Charlotte Birgander ger dig vägledningen du behöver. Hon berättar vilka KPI:er du ska mäta, vilka misstag du kan undvika och vilka verktyg HR behöver.